Osnove kompozicije 1

Ciljevi predmeta: Temeljne kompozicijske tehnike i njihovo svladavanje u oblikovanju jednostavnih glazbenih oblika (motiv, fraza, rečenica, perioda i dr.), polazeći od primjene načela gradnje glazbenih oblika – ponavljanja, variranja, razvijanja (rad s motivom) i suprotstavljanja (kontrastiranja).

Ishodi učenja:

  • Praktično uvajanje temeljnih postupaka gradnje glazbenih oblika.
  • Razvijanje smisla za muzikalni i logički razvoj glazbene misli unutar granica povijesnih, što znači, estetsko-stilskih razmeđa uz poštivanje individualnih sklonosti studenata.

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

– oblikovanje jednostavnih glazbenih oblika

  • motiv
  • fraza
  • rečenica
  • period

– primjena načela gradnje glazbenih oblika

  • ponavljanjem
  • variranjem
  • razvijanjem (rad s motivom) i

suprotstavljanjem (kontrastiranjem)

   OSNOVE KOMPOZICIJE 1
   STUDIJ: KOMPOZICIJA
  GODINA STUDIJA: 1.
  TRAJANJE: 2 SEMESTRA
  ECTS : 10 (5+5)
  VRSTA NASTAVE: P60 / V0 / S0
   STATUS: OBVEZNI PREDMET
  PREDUVIJET ZA UPIS: –
Cipra M., Muzički oblici, Zagreb, 1948.
Dindy V., Cours de composition musicale, Paris: Durand, 1950.
Hindemith P., Tehnika tonskog sloga.
Schönberg A., Fundamentals of Musical Composition.
Solistička, komorna, zborska i orkestralna djela autora 18., 19. i 20. st.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram