Vesna Nicole Klarić, v.pred.

 

Vesna Nicole Klarić, viši predavač
Funkcija

Profesor teorijskih glazbenih predmeta

Voditeljica općeobrazovnih predmeta Muzičke akademije u Zagrebu

OSOBNI PODATCI
E-pošta vesna.nicole@gmail.com
Poveznica na osobnu web stranicu /
NASTAVA
Odsjek 1. odsjek za kompoziciju i teoriju glazbe
Kolegiji Solfeggio C1

Solfeggio C2

Soba 324, 326, 339
Raspored Utorak 15:00 – 19:00

Četvrtak 12:00 – 16:00

Petak 10:00 – 16:00

Konzultacije Po dogovoru
Područja interesa:
Teorijski glazbeni predmeti, kompozicija
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
Muzička akademija u Zagrebu, 1994. – 1999., profesor teorijskih glazbenih predmeta

Glazbena škola Pavla Markovca, 1985. – 1994.. glazbenik klavirist

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
Muzička akademija u Zagrebu, 2011. – , profesor teorijskih glazbenih predmeta

Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb, 2000. – 2012., profesor teorijskih glazbenih predmeta

Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

/

i /ili

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Poveznica na CROSBI: https://www.bib.irb.hr/profile/39689

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
HDGPP, članica i predsjednica ocjenjivačkog suda u disciplini Solfeggio
Strukovne nagrade/priznanja
/
Projekti
/
Ostalo
Radionice za teoriju glazbe i solfeggio – pripreme za buduće pristupnike na razredbenim ispitima za instrumentalne smjerove, smjer Pjevanje i smjerove Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno

Diktat na razredbenom ispitu – zbirke primjera ispitnih zadataka, web stranica Muzičke akademije u Zagrebu (Nastavni materijali / Skripte)

Solfeggio – zbirka primjera iz literature za Solfeggio C1, zimski semestar

Solfeggio – zbirka primjera iz literature za Solfeggio C1, ljetni semestar

Solfeggio – zbirka primjera iz literature za Solfeggio C2, zimski semestar

Solfeggio – zbirka primjera iz literature za Solfeggio C2, ljetni semestar

Datum objave:

28. rujna 2022.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube