dr. sc. Ivan Ćurković, izv.prof.

dr. sc. Ivan Ćurković, izvanredni profesor

Ivan Ćurković

 

Funkcija

 

OSOBNI PODATCI
E-pošta icurkovic@muza.unizg.hr
Poveznica na osobnu web stranicu https://scholar.google.com/citations?user=LMQJo5QAAAAJ&hl=en
NASTAVA
Odsjek Odsjek za muzikologiju
Kolegiji Glazba baroka

Glazba klasicizma

Historijska muzikologija i srodne discipline 1 & 2

Organologija

Osnove znanstvenog rada

Povijest glazbe 1

Teorija i povijest glazbene kritike

Soba 337
Raspored v. raspored na stranicama MA
Konzultacije po dogovoru e-mailom
Područja interesa:
glazba 17. i 18. stoljeća

opera i kazalište

glazbena historiografija

glazba i književnost

OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)

2017.  doktorat znanosti iz muzikologije, Sveučilište u Heidelbergu, Filozofski fakultet, Institut za muzikologiju (Musikwissenschaftliches Seminar)

2009. magisterij znanosti iz muzikologije, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju

2007. diplomirani komparatist književnosti i hungarolog, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2005. diplomirani muzikolog i profesor povijesti glazbe, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
2023.– izvandredni profesor

2018.–2021. pročelnik Odsjeka za muzikologiju

2018.–2023. docent

2014.–2018. predavač

2007.–2014. asistent

Članstvo u strukovnim organizacijama

Hrvatsko muzikološko društvo, Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, The Handel Institute, American Handel Society

Projekti

2022.-2026. COST akcija A new ecosystem of early music studies

https://www.cost.eu/actions/CA21161/

2022.   Muzikološki sadržaji u umjetničkom obrazovanju pred izazovima današnjice  (Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu)

2021.   Muzikološki sadržaji u umjetničkom obrazovanju pred izazovima današnjice (Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu)

2020.   Muzikološki sadržaji u umjetničkom obrazovanju pred izazovima današnjice – inicijalno istraživanje : voditelj projekta (Temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu)

 

ostalo
 OBJAVLJENI RADOVI (izbor):

1. KNJIGE:

 

2022. 100 godina glazbe: učenjem, stvaranjem, istraživanjem…, ur. Kiš Žuvela, Sanja i Ivan Ćurković. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu.

http://www.muza.unizg.hr/monografija-100-godina-ma/

2017. The Vocal Duets of G. F. Handel and His Italian Contemporaries (c. 1706-1724). Heidelberg: heiBOOKS.

https://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks/catalog/book/290?lang=en

 

2. POGLAVLJA U KNJIGAMA I ČLANCI U ČASOPISIMA:

 

2023. Čizmić Grbić, Ana i Ivan Ćurković. „Rana glazba u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi povijesti glazbe“. U Glazbena pedagogija u svjetlu današnjih i budućih promjena 8: Glazba i dobrobit u obrazovanju i umjetnosti. Zbornik radova Osmog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, ur. Sabina Vidulin. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Muzička akademija u Puli, 191-209.

2022. „Attilio Ariosti as a Composer of Vocal Duets“. Studia musicologica 63 (1-2): 131-150.

2022. „Musicology as a “Small Discipline”: The Department of Musicology in Zagreb in Context”. U Musicology and Its Future in Times of Crises: Proceedings of the Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Department of Musicology, held at the University of Zagreb – Academy of Music, from November 25th to 28th, 2020, ur. Jelka Vukobratović i Dalibor Davidović. Zagreb: Muzička akademija sveučilišta u Zagrebu, 53-76.

http://www.muza.unizg.hr/Musicology-and-Its-Future_KB.pdf

2021. „Odsjek za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu (1970-2020): emancipacija discipline“. Arti musices 52 (1): 39-57.

https://hrcak.srce.hr/file/379822

2020. „Pastoralna krinka i konflikt identiteta u operi Atalanta Georga Friedricha Händela“. U Glazba, migracije i europska kultura. Svečani zbornik za Vjeru Katalinić, ur. Ivano Cavallini, Jolanta Guzy-Pasiak i Harry White. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 273-290.

2019. „The Duets of Alessandro Scarlatti and George Frideric Handel: Two Individual Paths and Some Intersections“. Händel Jahrbuch 65: 105-119.

2013. „Men and/or Women. Gender Ambiguity and Performance Practice in Stagings of G. F. Handels Operas and Oratorios“. Musicorum 14: 201-223.

2009. „Obzorja nesnošljivosti u operama “Adel i Mara” J. Hatzea i “Adelova pjesma” I. Paraća“. U Hrvatska glazba u 20. stoljeću. Zbornik radova, ur. Jelena Hekman. Zagreb: Matica hrvatska, 75-99.

 

https://www.croris.hr/

https://muza.academia.edu/Ivan%C4%86urkovi%C4%87

https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Curkovic

https://scholar.google.com/citations?user=LMQJo5QAAAAJ&hl=en

Datum objave:

21. 8. 2023.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram