KLAVIJATURNE UDARALJKE 1

naziv predmeta KLAVIJATURNE UDARALJKE 1 godina studija 4.
nositelj(i) predmeta red. prof. art. Igor Lešnik

prof. art. Ivana Kuljerić

ECTS 28(14+14)
suradnici Damir Gegurić viši umjetnički suradnik broj sati P+V+S P60+S15
uvjeti upisa Položen predmet Udaraljke 3 E kolegij link
raspored sati Pon /čet 15-17 prostor -136 status predmeta obvezni
ciljevi predmeta Razvijanje sviračke vještine, razvijanje interpretacijskih sposobnosti te usvajanje udaraljkaškog repertoara za solističko sviranje, za sviranje u komornim ansamblima i orkestrima različitih namjena. Osposobljavanje za samostalno vježbanje i unapređivanje sviračkoga umijeća. Osposobljavanje za samostalno učenje i usvajanje novih glazbenih djela. Stjecanje umijeća predstavljanja vlastite sviračke kompetencije. Potpuno obrazovanje za udaraljkaša s naglaskom na segment klavijaturnih udaraljki
ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi Student:

–      je sposoban kreirati, realizirati i izraziti svoje vlastite umjetničke koncepte

–      razumije, analizira i izvodi reprezentativan repertoar za udaraljke

–      je sposoban na individualan(jedinstveni) način interpretirati i reproducirati notni/ glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti  javnim nastupima i/ili projektima

–      razumije obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija te ih je sposoban primijeniti

–      je stekao dobre navike koje se tiču postave tijela i tehnike vježbanja, koje mu jamče izostanak profesionalnih povreda

–      svjestan je tehnika, formi i zvučnog oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu

–      ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije široj javnosti;

–          ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja

–          razumije međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog djela studija

očekivani ishodi učenja na razini predmeta –          izvođenje virtuoznog repertoara za klavijaturne udaraljke;

–          solističko sviranje s velikim udaraljkaškim ansamblom;

–          solističko sviranju s orkestrom te u orkestru;

–          poznavanje repertoara višestrukh udaraljkaških koncerata;

–          svladavanje specifičnih zahtjeva glazbenog teatra u sviranju udaraljki;

–          solistička interpretacija djela bez pratnje

sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta.

Obvezni sadržaj predmeta su teže do virtuozne skladbe različitih stilskih razdoblja i forme.

Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje:

obveznu literaturu *te izbor iz aktualne dopunske literature**

obveze studenata Redovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalan rad.

Javni nastupi.

Praćenje koncerata, seminara i predavanja gostujućih profesora, aktivno sudjelovanje na seminarima.

Slušanje snimki (CD, DVD)

Čitanje stručne literature

Polaganje kolokvija (preduvjet za izlazak na godišnji ispit)

Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Praćenje rada tijekom cijele godine, javni nastupi, kolokvij, godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom

– izvedba manjeg recitala sastavljenog od kompozicija za udaraljke solo te uz pratnju u trajanju do 60 minimalno

– izrada kraćeg pisanog rad na temu odabranu u dogovoru s mentorom tematski povezanoj s programom praktičnog ispita

 

Sadržaj kolokvija: kontrolni izbor iz gradiva obrađenog tijekom zimskog semestra – načelno oko polovice godišnjeg gradiva.

 

Sadržaj ispita:

–          Andre Jolivet: Koncert za udaraljke i orkestar;

–          jedno djelo za udaraljke solo,

–          jedno djelo za udaraljke uz pratnju;

–          neobvezna izvedba djela po izboru, po mogućnosti hrvatskog skladatelja.

 

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija, ističu se u pogledu tehnike, interpretacije i težine programa;

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati, program srednje težine;

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz prosječne tehničke i muzikalne kvalitete;

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija;

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija.

položen kolokvij se ocjenjuje konstatacijom – položen kolokvij.

obvezna literatura solo marimba

Abe, Keiko: Variations on japanese children`s song i sl

Albert, Ludwig: Feel the Sunlight

Druckman, Jacob: Reflections on the nature of the water

Hosokawa, Toshio: Reminiscence

Koshinski, Gene: Two mallet etudes

Lin, Ching-Chen: Kaleidoscope

Mackey, Steve: Beast

Miki, Minoru: Time

Sammut, Eric: Four Rotations

Sejourne, Emmanuel: Prelude, Chandigarh

Stout, Gordon: Astral dance

Ungh, Chinary: Cinnabar heart

Živković , Nebojša J.: Ilijaš

vibrafon solo

Manoury, Philippe: Le livre des claviers

Tales for vibraphone, zbirka evergrina (priredio Max Seide Leth)

Wahlund, Ben: Hard Boiled Capitalism

ksilofon solo

Hamilton Green, George: Ragtimes (priredio Bob Becker)

marimba/vibrafon solo – hrvatski skladatelji

Bilić, Ivana: Tafate – marimba solo

Bilić, Ivana: Magic – marimba solo

Bilić, Ivana: Intima – vibrafon solo

Kuljerić, Igor/Bilić, Ivana: Barocchiana – marimba solo

Lešnik, Igor: Twenty years later – vibrafon solo

Lešnik, Igor: Desert Thorn – vibrafon solo i tape

Lešnik, Igor: Neenah – marimba solo

Skender, Ivan Josip: Ginger blues – vibrafon solo

komorna glazba – udaraljke

Abe, Keiko: Prism II (2 mb)

Abe, Keiko: Wind Sketch, Wind in the Bamboo Groove (2 mb)

Adams, John Luther: Clusters on a quadrilateral grid 1, 2, 3 i 4 (po stavcima razno – 4mb, 4vbf, 4 crotalesa i glockenspiela

Berio, Luciano: Linea (mb, vbf i 2 klavira)

Blazewicz, Marcin: Sahay Manush – mb i udaraljke

Bobo, Kevin: Flurries za marimbu i kvartet udaraljki

Burritt, Michael: Rounders (mb + trio udaraljki), Shadow Chasers (mb + kvartet udaraljki)

Ignatowicz-Glinska, Anna: Passacaglia (vbf i mb)

Ishii, Maki: Marimbastück (mb solo i 2 udaraljkaša)

Koppel, Anders: Toccata (vbf i mb)

Levitan, Daniel: Marimba quartet

Marjan, Csaba Zoltan: Musical pictures (vbf,mb, cajon i tamburin)

Morag, Adi: Octabones (2mb)

Pawassar, Rüdiger: Sculpture in wood (3-4 mb)

Reich, Steve: Mallet Quartet (2 vbf+2 mb), Six Marimbas (6 marimbi)

Rimey Meille, Jean-Luc: Terresterite (3 mb, vbf, ksil)

Stout, Gordon: Skylark Orange Circles (2mb)

Thomas, Andrew: Three Transformations (2 mb)

Thrower, John: Aurora Borealis (mb solo i tri udaraljkaša)

Tilson Thomas, Michael: Island Music (sekstet – 4 mb i udaraljke)

Trevino, Ivan: Bloom (4 mb), Six (sekstet – 2 mb, 2 vb, 2 glockenspiela)

Veldhuis, Jacob ter: Goldrush

Vinao, Alejandro: Book of Grooves (2 marimbe)

Živković, Nebojša J.: Carte Blanche (mb solo i 2 udaraljkaša)

komorna glazba/hrvatski skladatelji

Kiš, Ivana: Morton`s Clock for MTV generation za 2 mb

Kuljerić, Igor: Chaconne – kvartet klavijaturnih udaraljki

Lešnik, Igor: Phi & Pi za marimbu i vibrafon (ili marimba duo)

Skender, Ivan Josip: White Line Fever – za 4 udaraljkaša

priređivanje za klavijaturne udaraljke – barok

Bach, J.S.: Suite za lutnju – priređene za marimbu solo

Scarlatti, Domenico: Sonate za čembalo – priređene za marimbu solo

komorna glazba – udaraljke i drugi instrumenti

Denisov, Edison: Avant le coucher de soleil za flautu i vibrafon

Duggan, Mark: Ice Lake za vibrafon, violu i 3 udaraljkaša

Golijov, Osvaldo: Mariel za marimbu i violončelo

Levitan, Daniel: Hop za violinu i marimbu

Manoury , Philippe: Last za marimbu i bas klarinet

Maric, Dave: Lucid Intervals za trubu,flugelhorn,vibrafon, crotalese

Masson, Askell: Glacier za vibrafon i saksofon

Psathas, John: Happy Tachynos za marimbu/vibrafon i klavir

Yuyama, Akira: Divertimento za saksofon i marimbu

komorna glazba (udaraljke i drugi instrumenti)/hrvatski skladatelji

Brkanović, Željko: Koncert za udaraljke i trio klarineta

Horvat, Stanko: Jeu des cloches – za mb i gudački kvartet

Jelaska, Olja: Duo za flautu i vibrafon

Jelaska, Olja: Rodin za marimbu, klarinet i klavir

Klobučar, Anđelko: Duo za marimbu i bas klarinet

Kuljerić, Igor: Chopin op. 17 br. 4  za vibrafon i flautu

Kuljerić, Igor: Toccata za vibrafon i klavir

Lešnik, Igor: Hommage a Ball za sopran i udaraljke

Papandopulo, Boris: Igra u dvoje za vibrafon i obou

Ružđak, Marko: Duo za marimbu i obou

Ruždjak, Marko: Epistola za vibrafon i alt saksofon

Tarbuk, Mladen: Dalmatina za vibrafon i flautu

solo koncert za klavijaturne udaraljke i gudače/hrvatski skladatelji

Kuljerić, Igor: Barocchiana za marimbu i gudače

Kuljerić, Igor/ Bilić, Ivana: Folk art za marimbu i gudače (opcija gudački kvartet)

Lešnik, Igor: Water Sculpture za marimbu i gudače

Papandopulo, Boris: Koncert za ksilofon i gudače; Koncert za ksilofon, obou i gudače

priređivanje djela za klavijaturne udaraljke – romantizam

R. Schumann: izbor nekoliko kratkih brojeva iz ciklusa Papillons ili Kinderszenen

dopunska literatura Izborno djelo (ili djela) odabrana u dogovoru s nastavnikom (prema potrebama i izvan popisa)

I ALBERT, LUDWIG: MOVING GRIPS;

BECK, JOHN: ENCYCLOPEDIA OF PERCUSSION; Routledge

BLADES, JAMES: PERCUSSION INSTRUMENTS AND THEIR HISTORY; Faber & Faber

DRUCKMAN, JACOB: MARIMBA MASTERCLASS ON REFLECTIONS ON THE NATURE OF THE WATER, Meredith Music

HILL, HEATHER: ACOUSTICS OF THE MARIMBA; Internet DOWNLOAD

KITE, REBECCA: KEIKO ABE, A VIRTUOSIC LIFE; Alfred Music

METZGER, JON: THE ART AND LANGUAGE OF JAZZ VIBES; EPM Publications

ROSSING, THOMAS D.: HANDBOOK OF ACOUSTICS; Spriger Verlag New York

STEVENS, LEIGH HOWARD: MARIMBISTS` GUIDE IN PERFORMING BACH; Keyboard Percussion Publications

STEVENS, LEIGH HOWARD: METHOD OF MOVEMENT; Charles Dumont & Sons

STOUT, GORDON: IDEO-KINETICS, A WORKBOOK FOR MAIRMBA TECHNIQUE; Steve Weiss

ZELTSMAN, NANCY: FOUR MALLET MARIMBA PLAYING; Hal Leonard Publication

ostale napomene  
opis ažuriran (datum)

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram