Pjevanje 1

naziv predmeta Pjevanje 1 šifra predmeta (ISVU)
studijski program/ smjer Studij za pjevanje godina /

semestar

1.      godina/

1.      i  2. semestar

nositelj(i)

 

red. prof. art. Vlatka Oršanić,  red. prof. art. Lidija Horvat Dunjko, izv. prof. art. Miljenka Grđan. izv. prof. art. Martina Zadro, izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić, nasl. izv. prof. art. Giorgio Surian, nasl. doc. art. Olga Šober ( Rijeka ) bodovna vrijednost/ECTS 28 ( 14 + 14 )
satnica P 60 S 20 V
suradnici

 

 Darko Domitrović, v. umj. sur., Eva Kirchmayer Bilić, v. umj. sur., Mario Čopor, v. umj. sur., Lana Bradić, v. umj. sur., Davor Ljubić, umj. sav., Božo Letunić, umj. sur., Ivan Pernicki, nasl. umj. sur. status predmeta x obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta Položen prijemni ispit
opis predmeta (cilj)

 

Svladavanje pjevačkog instrumenta (pjevačke funkcije: respiratorna, fonatorna, rezonatorna ), artikulacija, učenje pjevačkih tehnika (legato, staccato, kolorature, trileri) i stilova. Rad na standardnom pjevačkom repertoaru ( pjesme; arije iz opera, oratorija i kantata). Osposobljavanje studenta za javno izvođenje vokalnog repertoara. Upoznavanje pjevačke glazbene literature domaćih i stranih autora i stvaranje pjevačkog repertoara za javno izvođenje. Osposobljavanje za samostalan rad na novim skladbama.
ishodi učenja na razini predmeta

 

Student će:

– poznavati funkcije pjevačkog instrumenta,

– razumijeti utjecaj tehničke vještine na rješavanje postavljenih zadataka,

– primijeniti tehničke vještine na vokalni repertoar,

– analizirati zadanu literaturu u povijesnom i stilskom kontekstu,

– stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i vrednovanja odslušanih primjera,

– sintetizirati stečeno znanje u smislu stvaranja vlastite interpretacije i osobnog pristupa umjetničkom djelu,

– demonstrirati na javnom nastupu

– izvoditi lakše kompozicije različitih stilskih razdoblja: pjesama starih talijanskih majstora, lakših oratorijskih arija iz razdoblja baroka, pjesama iz razdoblja romantike i moderne te lakše operne arije

 

sadržaj kolegija

 

Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta: tehničke vježbe, disanje, skaliranje, legato, staccato, razvijanje opsega i volumena gasa, rad na literturi, od toga minimalno:

3 pjesme i arije skladatelja 16. 17. i 18. st. ( Falconieri, Caccini, Scarlatti, Vivaldi, Pergolesi, Caldara, Bononcini, Stradella, Purcell )

2 arije iz oratorija, kantata i misa ( Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Rossini, Mendelsohn, Pergolesi )

5 pjesama stranih skladatelja klasike, romantike i moderne ( Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořak, Faure, Čajkovski, Grieg, Bellini, Obradors, Granados, Debussy)

2 pjesme hrvatskih autora ( Hatze, Zajc, Pejačević, Bersa, Lisinski )

2 operne arije ( Mozart, Rossini, Donizetti )

literatura

 

Obvezna literatura:

Pjesme autora: Falconieri, Caccini, Scarlatti, Purcell, Dowland, Vivaldi, Pergolesi, Caldara, Stradella, Bononcini

Oratoriji, mise i kantate autora: Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Rossini, Mendelssohn

Pjesme autora: Schubert, Schumann, Brahms,Dvořak, Faure, Čajkovski, Grieg, Bellini, Debussy, Obradors, Granados, Britten

Pjesme autora: Hatze, Bersa, Zajc, Lisinski, Pejačević

Arije i klavirski izvodi autora: Mozart, Rossini, Donizetti

Dopunska literatura:

Arije i klavirski izvodi autora: Verdi, Puccini, Čajkovski, Smetana, Dvořak, Musorgski

obveze studenata Uredno pohađanje nastave, sudjelovanje na javnim nastupima, redovito vježbanje, praćenje koncerata i kazališnih predstava, slušanje snimaka
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij, godišnji ispit pred komisijom:

Sadržaj kolokvija:

1 pjesma ili arija starog talijanskog skladatelja 17. ili 18. st.

1 pjesma stranog skladatelja 19.st.

Sadržaj godišnjeg ispita:

  • 1 pjesma ili arija skladatelja 16., 17. ili 18. st.
  • 1 arija iz oratorija, mise ili kantate
  • 1 pjesma skladatelja 19. st.
  • 1 pjesma skladatelja 20. st.
  • 1 pjesma hrvatskog autora
  • 1 operna arija

Ocjenjivanje:

odličan ( 5 ) – izvrsni rezultati s obzirom na razinu studija

vrlo dobar ( 4 ) – nadprosječni rezultati s određenim manjkavostima

dobar ( 3 )  – solidni rezultati uz određene manjkavosti

dovoljan ( 2 ) – minimalni rezultati, koji omogućavaju nastavak studija

nedovoljan ( 1 ) – nezadovoljavajući rezultati koji ne omogućavaju nastavak studija

(kolokvij se ne ocjenjuje brojčano, nego konstatacijom – položen kolokvij, što se upisuje u index)

raspored sati

 

link na raspored učionica 410 ( Oršanić )

622 ( Hansell Bakić, Horvat Dunjko )

634 ( Grđan, Gojčeta Silić )

237 ( Zadro, Surian )

termini kolokvija i ispita Kolokvij: zimski rok – zadnji tjedan u siječnju

Godišnji iapit: ljetni rok – prvi tjedan u lipnju

termini konzultacija

 

Prema dogovoru
poveznica na web stranicu kolegija
datum ažuriranja 19.07.2016.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram