doc. dr.sc. Jelena Vlašić Duić

dr. sc. Jelena Vlašić Duić, doc.  
 
NASTAVA
Odsjek:  Odsjek za pjevanje
Kolegij:  Dikcija
Soba:  B-318a, Filozofski fakultet, I. Lučića 3
Raspored:  
Konzultacije:  prema dogovoru
Područja interesa:
Pravogovor, retorika,  stilistika, akcentologija.
OBRAZOVANJE
· 2009. dr. sc. filologije – doktorirala s radom Govor u hrvatskome filmu; Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

· 2003. mr. sc. filologije – magistrirala s radom Verbalni humor u zbirci Libro Dubaja Marusa  Šime Vučetića; Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

· 1999. prof. – diplomirala fonetiku i kroatistiku; Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)

· 2010-sada – docentica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

·2000-2010. – znanstvena novakinja na projektima MZOŠ-a i asistentica na Odsjeku za

·fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

·1998-2009 – fonetičarka u Službi za jezik i govor, Hrvatska radiotelevizija

·2003-2006 – fonetičarka na RTL Televiziji

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

·Acoustic description of Croatian accents. Studia Phonetica Posnaniensi: An International Journal for Linguistic Phonetics (suautorstvo s E. Pletikos), 8, str. 27-49, 2007, izvorni znanstveni rad. ISBN 0860-2085

·Verbalni humor u Vučetićevoj čakavskoj poeziji. Govor XXVI (2009), 2, str. 89-100, izvorni znanstveni rad. ISSN 0352-7565

  • Vučetićev san. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27, 2; 191-258 , 1999, izvorni znanstveni rad. ISSN 0350-7831

·Uvodni dio govora: kako privući pozornost i stvoriti naklonost publike? Analiza Percepcije (suautorstvo s E. Pletikos). Medijska istraživanja: znanstveno stručni časopis za novinarstvo i medije 12, 2; 5-18, 2006, izvorni znanstveni rad. ISBN 978-953-7067-80-9

  • Uvodi glasovitih govora: kako steći naklonost publike i stvoriti zanimanje za temu (suautorstvo s E. Pletikos). U: Ivas, Ivan i Škarić, Ivo (ur.), Razgovori o retorici, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.103-128, 2007, izvorni znanstveni rad. ISBN 978-953-7067-80-9

·Govorna izražajnost umjetničkog proznog teksta, u:  S. Gudurić i M.  Stefanović (ur.),  Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1 (suautorstvo s E. Pletikos Olof),  Tematski zbornik, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, str. 421-432, izvorni znanstveni rad.  ISBN 978-86-6065-178-7

·Akustičke posebnosti akuta u čakavskom, kajkavskom i staroštokavskom govoru, u: I. Palić i M. Drkić (ur.), Sarajevski filološki susreti II/1, Zbornik radova (suautorstvo s E. Pletikos Olof), Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2014, str. 21-44, izvorni znanstveni rad. ISSN 2233-1018

·Govorni izraz bijesa u hrvatskim filmskim komedijama, u: Poznańskie Studia Slawistyczne br. 9, Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym, Poznań, 2015, str. 395-410, izvorni znanstveni rad. ISSN 2084-3011

·Humor na leksikološkoj razini u Vučetićevu „Libru Dubaja Marusa“. Čakavska rič 39, 1/2; 2011, str. 87129, izvorni znanstveni rad. ISSN 0350-7831

Govorne interpretacije Šegrta Hlapića, u: B. Majhut, S. Narančić Kovač, S. Lovrić Kralj (ur.) Šegrt Hlapić” od čudnovatog do čudesnog (suautorstvo s E. Pletikos Olof), Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod,  Zagreb – Slavonski Brod, 2015, str. 303-318, stručni rad. ISBN: 978-953-57604-1-2

Metode mjerenja naglasnih kompetencija, u: S. L. Udier, K. Cergol Kovačević (ur.)  Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa HDPL-a održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru (suautorstvo s E. Pletikos Olof i B. Martinović), Zagreb, 2016,  str. 293-307, izvorni znanstveni rad. ISBN 978-953-7963-43-

·Poezijom protiv straha: Fonetska analiza pjesme „Susret sa zmijom“ Gustava Krkleca, Sustavi (suautorstvo s I. Vrljac), 6/3, Zagreb, 2010, str. 40-44, stručni rad. ISSN: 1846-5080.

·U Abesiniju za fonetičara: Govor u hrvatskome filmu, Hrvatski filmski savez i FF Press, Zagreb, 2013 (318 str.), znanstvena monografija. ISBN FF 978-953-175-457-6; ISBN HFS 978-953-7033-39-2

Članstvo u strukovnim organizacijama

Članica Hrvatskoga filološkoga društva.

Projekti
·Suradnica na projektima: “Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji ” (1996-2002), “Govorna stilistika u pjesničkoj i javnoj komunikaciji ” (2002-2011),  Branko Vuletić (voditelj projekata MZOŠ-a),  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

 

datum objave  7. srpnja 2016.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram