izv. prof. dr. sc. Željka Čelić

izv. prof. dr. sc. Željka Čelić  
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta zcelic@ffzg.hr
Poveznica na osobnu web stranicu http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/?page_id=63
NASTAVA

 

Odsjek IV. Odsjek za pjevanje
Kolegiji Ruska fonetika
Soba 324
Raspored Utorak, 16.00 – 17.00h
Konzultacije Poslije nastave, mejlom
Područja interesa:
Ruski jezik, hrvatski jezik, latinski jezik, engleski jezik, fonetika, fonologija, morfologija, sociolingvistika, lingvokulturologija, istočnoslavenska kultura i civilizacija.
OBRAZOVANJE
·         2009 1. Dan Šotokan karate (Hrvatski karate savez, HKS, 0089-2009)

·         2008 – doktor znanosti, polje filologija, grana slavistika; disertacija: Latinski metajezik – matrix slavenskih gramatika. Utjecaj latinskoga na hrvatski i istočnoslavenske jezike, prikazan jezičnim nazivljem, opisom glasova i oblika u hrvatskome i istočnoslavenskim jezicima.

·         1998 – diploma profesora ruskog jezika i književnosti te profesora latinskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

·        1993 – maturirala na IX. Gimnaziji u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO
·         2018 listopad – 2019 ožujak predstojnik Katedre za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2017 – Izvanredni profesor, Katedra za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2016 – 2018 pročelnik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2014 ‒ 2019 član Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

·         2011 – 2017 docent, Katedra za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2008 – 2011 viši asistent, Katedra za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2003 – 2008 asistent, Katedra za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

·         2001 – 2003 mlađi asistent, Katedra za ruski jezik, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/241395?autor=241395
datum objave: 29. 10. 2019

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube