izv. prof. dr. sc. Željka Čelić

Izv. prof. dr. sc Željka Čelić (vanjski suradnik)  
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta zcelic@ffzg.hr
Poveznica na osobnu web stranicu  https://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/?page_id=63
NASTAVA
Odsjek 4. odsjek za pjevanje
Kolegiji Ruska fonetika
Soba B-223, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za ruski jezik
Raspored Kolegij se izvodi svake dvije godine

U ak. g. 2021-2022: četvrtkom, 12.00-13.30h, s 336

Konzultacije Utorkom, 11.30-12.30, po dogovoru
Područja interesa:
Ruski jezik, fonetika, morfologija, sociolingvistika, lingvokulturologija, latinski jezik, ukrajinski jezik, hrvatski jezik, engleski jezik
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2008  doktorat znanosti, polje filologija, grana slavistika; disertacija:  Latinski metajezik – matrix slavenskih gramatika. Utjecaj latinskoga na hrvatski i istočnoslavenske jezike, prikazan jezičnim nazivljem, opisom glasova i oblika u hrvatskome i istočnoslavenskim jezicima.

1998 diplomirala (MA) ruski jezik i književnost te latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
2001-  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Katedra za ruski jezik (2001-2003 mlađi asistent, 2003-2008 asistent, 2008-2011 viši asistent, 2011-2017 docent, 2017- izvanredni profesor)
Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnost do max. 200 znakova)

Click or tap here to enter text.

i /ili

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Poveznica na CROSBI:   https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Čelić, Željka(17826)|text|profile

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
Click or tap here to enter text.
Strukovne nagrade/priznanja

Rossotrudnichestvo 27. 08. 2018, Moskva, Diploma za aktivno razvijanje međunarodnih humanitarnih i društvenih veza, izvrsnu organizaciju, pripremu i provođenje priredbi u sferi kulture i obrazovanja, popularizaciju ruskoga jezika izvan matične države.

Projekti

Suradnik: Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika (voditeljica: dr. sc. Željka Fink Arsovski), Voditelj institucijskog projekta 2017-2022 Aktualna istraživanja u hrvatskoj, ruskoj i ukrajinskoj filologiji

ostalo
2009  promaknuta u majstorsko karate-do zvanje 1. Dan (HKS, br. certifikata: 0089–2009).
Datum objave:

22.09.2022

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram