red.prof.art. Katarina Krpan

Red.prof.art. Katarina Krpan
 
OSOBNI PODATCI
E-pošta   katarinakrpan@icloud.com
   
NASTAVA
Odsjek 5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo
Kolegiji:  klavir, klavir obligatno
Soba:  510
Raspored:

 

 

Ponedjeljak 8-14

Utorak 8-20

Petak 8-14

Subota 8-14

Konzultacije:

 

 

Po dogovoru
Područja interesa:

Klavir, komorna glazba, suvremena glazba, pedagogija

 
OBRAZOVANJE 

– doktorski studij Hrvatska kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisan akademske godine 2007./2008.

– magisterijski studij dovršen 2001. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu pod mentorstvom prof. Vladimira Krpana;

– poslijediplomski studij (Degrée de virtuosité) dovršen 1997. na Conservatoire de Musique et Drame, Lausanne u razredu prof. Jean-Françoisa Antoniolija;

– od 1993.-1995. usavršavanje kod prof. Virginija Pavarane na Conservatorio “Evaristo Felice Dall’Abaco”, Verona;

– dodiplomski studij završen 1992. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Vladimira Krpana;

– srednje glazbeno obrazovanje završeno 1989. godine u Glazbenoj školi Blagoja Berse u razredu  prof. Blanke Podreka;

 

RADNO ISKUSTVO 

1995.- 1999.Mlađi asistent, Muzička akademija u Zagrebu

1999.-2003.Umjetnički asistent, Muzička akademija u Zagrebu

2003.- 2004.Viši asistent, Muzička akademija u Zagrebu

2004.- 2012. Docent-umj.nast., reizbor 22. rujna 2009.), Muzička akademija u Zagrebu

2012.-2018. Izvanredni profesor-umj.nast., Muzička akademija u Zagrebu

2018. Redoviti profesor, Muzička akademija u Zagrebu

 

2005./2006. gost profesor, Umjetnička akademija u Osijeku, glasovir i glasovirski duo.

2010./2011. do 2015./2016.  gost profesor, Steinway Society Academy, Verona (Italija).

 

Katarina Krpan

U repertoarnom pogledu sklona izazovima novoga, složenog – podjednako u intelektualnom kao i izvedbenom smislu – Katarina  Krpan danas zahvaća i u najteže stranice pijanističke literature, poput integralne izvedbe poslovično teških etida G. Ligetija ili jednosatnog njoj posvećenog ciklusa Kate’s Kiss M. Tarbuka a kroničari su svugdje isticali njezin istančan odnos za tonske boje i uporabu pedala, osjećaj za formu te sposobnost suptilne komunikacije s publikom.

Osobito je izražen njezin umjetnički interes za glazbu 20. stoljeća, kojoj posvećuje veliku pozornost, posebno hrvatskoj glazbenoj tvorbi. Uvjerenje u nužnost promicanja nacionalnog glazbenog stvaralaštva prenosi i na studente, pa je s tom nakanom 2010. utemeljila HR PROJEKT koji okuplja učenike glazbenih škola i studente Muzičkih akademija različitih katedri sa ciljem rada na djelima hrvatskih autora. Projekt je zadobio značaj pokreta te nije slučajno da je upravo za HR Projekt nagrađena Plaketom Grada Zagreba.

Redovita je profesorica na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Vijeća za poslijediplomske studije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Niz godina djelovala je kao kao gost profesor na Akademiji Steinway u Veroni (Italija).

 

 

Članstvo u strukovnim organizacijama

Član Vijeća Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica Vijeća Poslijediplomskih studija Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Član skupštine Hrvatske glazbene mladeži

Član Hrvatskog društva glazbenih umjetnika

Član društva klavirskih pedagoga Hrvatske

Član umjetničkog odbora akademije Steinway u Veroni

 
Stručne nagrade/priznanja

NAGRADE ZA UMJETNIČKI RAD

-Nagrada Mai Musical Festivala Mai Musical (Tergnier, Francuska, 2003.)

-Nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja (2013.)

-Nagrada Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2013.)

-Nagrada Neven Festivala Sv. Marka (2014.)

 

NAGRADE ZA RAD U STRUCI ILI NASTAVI

-Nagrada Međunarodnog pijanističkog natjecanja Pinerolo Si  za najuspješnijeg profesora (Pinerolo, Italija, 1997.)

-Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika za najboljeg asistenta (2002.)

-Plaketa Grada Zagreba za HR PROJEKT (2014.)

 

 
Projekti
HR Projekt (od 2010.)

Programi Hrvatske glazbene mladeži –audiovizualni projekt Priča o klaviru

   01.10.2019.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram