METODIKA NASTAVE VIOLONČELA

naziv predmeta: Metodika nastave violončela
studijski program/ smjer: Integrirani; studij za instrumentaliste; violončelo
šifra predmeta (ISVU): UAO013, UAO113
godina /semestar 2.-4.
nositelj prof.art. Krešimir Lazar
bodovna vrijednost/ECTS 6 (3+3)6 (3+3)
satnica P 30S10V20
suradnici: Branimir Pustički, nasl. Ass.
status predmeta izborni
preduvjeti za upis predmeta Položen ispit iz Psihologije odgoja i obrazovanja

 opis predmeta (cilj)

Dublje razumijevanje procesa nastave i učenja te primjena specifičnih metoda u izvođenju nastave violončela. Osposobljavanje studenta za uspješno podučavanje na temelju suvremenih psiholoških, pedagoških, didaktičkih, metodičkih, kinezioloških i medicinskih spoznaja.

 

ishodi učenja

Student je sposoban samostalno izvoditi individualnu nastavu violončela sa različitim starosnim skupinama, u čemu mu pomažu sljedeća znanja:

-Razumijevanje i praktična primjena važnih navika u odnosu tijela i instrumenta te tehnike vježbanja  u vidu izbjegavanja profesionalnih povreda kao i više razine efikasnosti

-Razumijevanje akustike i konstrukcije modernog gudačkog instrumenta i gudala, te važnost pravilne brige za instrument i inventar

-Poznavanje i primjena specifičnog i obveznog didaktičkog materijala u nastavi, uz samostalnu analizu ishoda učenja

-Razumijevanje procesa učenja i vježbanja kroz prepoznavanje i efikasno rješavanje specifičnih problema

-Poznavanje različitih stilova i epoha uz tehničke zahtjeve i kritičko promatranje istih iz današnje izvođačke prakse

-Detaljnije upoznavanje sa violončelističkim repertoarom

-Poznavanje povijesti instrumenta, razvoja nastave violončela te različitih škola učenja i sviranja uz kritičko razmišljanje o ograničenjima i benefitima

-Poznavanje školskog sustava, obaveza nastavnika u obrazovnom sustavu kao i pozitivne uloge nastavnika kao mentora

 

sadržaj kolegija

Razvoj i uloga violončela i gudala kroz povijest. Specifičnost violončelističkog timbra, akustika i konstrukcija instrumenta. Graditelji i tipovi instrumenata kroz povijest do današnjeg dana. Pravilna briga za instrument. Povijesne škole sviranja instrumenta (Italija, Francuska, Dresdenska škola, Rusija, SAD) te značajni violončelisti i pedagozi / revolucionari u tehničkom i konstrukcijskom pogledu (Berteau, Duport, Romberg, Dotzauer, Popper, Servais, Davidoff, Navarra, Tortelier, Rostropovič..). Anatomija i analiza sviračkog aparata, upoznavanje sa osnovama Alexander tehnike i Feldenkreis metode. Individualni aspekti sjedenja te  fiziološki ispravni izvori snage u postavi ruku. Individualni psihološki i tehnički pristup đaku. Početak učenja i razvoj motorike. Važnost ispravne repeticije i sporog vježbanja u smislu dugoročnog napredovanja. Upoznavanje sa osnovama interpretacije, stilom, frazom, dinamikama, agogikama i artikulacijom. Važnost fokusa prilikom vježbanja te izmjena velike i nepostojeće tenzije u sviračkom aparatu. Razumijevanje specifičnog individualnog odnosa u nastavi instrumenta. Problem treme u javnom nastupu. Detaljna analiza pedagoške literature sa naglaskom na Popperove etide.

Različiti potezi gudala, te specifični zahtjevi tehnike lijeve ruke. Tehnika mirne, stabilne i precizne promjene pozicija. Uloga desne ruke u espresiji, i efektivne tehnike vibrata.  Razumijevanje najčešće korištene glazbene i tehničke terminologije. Efektivna organizacija prstometa te vremena provedenog u vježbanju.

Organizacija radnog prostora, vremena u nastavi i optimalno iskorištena školska godina. Nastupi i natjecanja: kada i zašto. Uzorno ponašanje nastavnika te poznavanje i uredno izvršavanje obveza u obrazovnom sistemu.

Praktičan rad sa početnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola na osnovnoj sviračkoj postavi i različitim tehničkim ili muzičkim aspektima.

 

literatura

Preporučeno:

Nagy, M. Metodika violončela, Zagreb 1972.

History of the violoncello / Lev Ginsburg

The Cambridge Companion to the Cello  /  Robin Stowell

Bach: the Fencing Master    /  Anner Bylsma

Bach and the Happy Few   /   Anner Bylsma

Glazbeni dijalog  / Nikolaus Harnoncourt

Glazba kao govor zvuka  / Nikolaus Harnoncourt

Charles Rosen: sve knjige koje su dostupne

Paul Tortelier: How I Play, How I Teach

Gerhard Mantel:         Practicing Etudes

Cello Technique – Principles of Forms and Movements

Victor Sazer:                New Directions in Cello Playing

 

obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi i praktičnom radu, izrada i prezentacija seminarskog rada s temom iz područja pedagogije, izrada kratke kompozicije za početnika uz samostalnu klavirsku pratnju.

 

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja

Praktični, pisani i usmeni ispit, te kvaliteta seminarskog rada, kompozicije i praktičnog rada sa đakom.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram