izv.prof.art. Ivan Novinc

 

izv.prof.art. Ivan Novinc

 

Funkcija – Pročelnik 6. odsjeka za gudačke instrumente i gitaru
OSOBNI PODATCI
E-pošta   ivan.novinc1@gmail.com
 
NASTAVA

 

Odsjek  VI. odsjek za gudačke instrumente i gitaru
Kolegiji  violina
Soba  538a
Raspored  utorak 9-20

petak 9-20h

Konzultacije  Petak,17-20h
Područja interesa:
 
OBRAZOVANJE 
magistrirao 2009. godine -klasa prof. Maja Dešpalj- Begović

Muzička akademija uz Zagrebu, diplomirao 2000. godine u klasi Maje Dešpalj- Begović  

Srednja glazbena škola B. Bersa

 

RADNO ISKUSTVO

Zagrebačka filharmonija,zamjenik koncertnog majstora 2002.-2006.,asistent za violinu 2004.-2010. godina, docent od 2010. godine

 
Umjetnička djelatnost 

 

Nastupao je solistički i kao član komornih sastava u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, Francuska, SAD, Španjolska, Austrija, Italija, Njemačka,Turska, Mexico, Litva Japan, Švedska, Argentina, Kina, Kanada,Tajland…).

Od 1998 g. je prva violina Gudačkog kvarteta Porin, od 2001.  koncertni majstor CANTUS ansambla, od 2002. do 2006. zamjenik je koncertnog majstora Zagrebačke filharmonije, a od 2004. koncertni majstor Zadarskog komornog orkestra. Od 2006. g. koncertira s pijanistom Srdjanom Čaldarovičem i s gitaristom Tvrtkom Sarićem. Od 2016. član je ansambla Zagrebačkih solista

 Od 2002. godine održao je preko 150 koncerata s Gudačkim kvartetom Porin među kojima valja istaći koncerte u Beču, Salzburškom Mozarteumu, Grazu, Hannoveru, Weikersheimu, turneju po Argentini 2007. godine gdje je kvartet  održao koncerte u Buenos Airesu, Rosariu te Ushuaii te gostovanje u Kanadi 2010. g. 2008. g. Kvartet je nastupio u ciklusu „ LISINSKI SUBOTOM“  te  na Dubrovačkim ljetnim igrama. Kvartet redovito nastupa u sklopu Muzičkog biennala Zagreb te Osorskih glazbenih večeri.

Tijekom djelovanja kvartet je praizveo nekoliko djela hrvatskih skladatelja.

Kao koncertni majstor Cantus ansambla nastupio je na  160 koncerata. Nastupao je i kao solist uz pratnju ansambla (Koncert za violinu i klavir Albana Berga, The Old Tower of Lobenicht za solo violinu i ansambl američkog kompozitora Gavina Bryarsa). 2006. g. Cantus ansamblu je  dodjeljena nagrada „MILKA TRNINA“.

             2009. i 2012. godine održao je  koncerte sa klaviristom Srđanom Čaldarovićem u Sjedinjenim američkih državama (Boston, Washington, Baltimore, Greenville-South Carolina). Duo je 2011. godine gostovao u Kanadi, a 2014. godine na Tajlandu.

             Surađuje i sa Zagrebačkim puhačkim kvintetom s kojim je 2011.g nastupio na Dubrovačkim ljetnim igrama izvevši komorni koncert za violinu i puhački kvintet Borisa Papandopula.

Tijekom svoga koncertnog djelovanja surađivao je s nizom istaknutih umjetnika: Dunja Vejzović,  Monika Leskovar, Stefan Milenković, Enrico Dindo,Petrit Ceku.

              Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod prof. Maxima Fedotova, na seminarima STRINGS ONLY u Zadru kod prof. Maje Dešpalj-Begović, prof.  Valtera Dešpalja,  M. Maurera, O. Shourgota, L. Honda te u Austriji kod članova znamenitih kvarteta Amadeus, Alban Berg, Bartok, Janaček i Praški kvartet.

Od 2012. godine održava majstorske tečajeve u Pučišćima na otoku Braču.

Član je prosudbenih komisija violinističkih natjecanja.

Ostvario je velik broj snimaka autorskih djela hrvatskih i stranih autora za Hrvatski i Austrijski radio te za izdavačku kuću CANTUS.

 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

Redakcija Sonate Bogdana Gagića

 
Članstvo u strukovnim organizacijama
Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika od 2002. godine.
 

Stručne nagrade/priznanja

S Gudačkim kvartetom Porin dobitnik je nagrada : “RADIO  PODIJ 2000” ,“ DARKO LUKIĆ” 2000/2001 nagrade “IVO VULJEVIĆ”  te diplome „MILKA TRNINA“ za 2007 g..

2003. godine dodjeljena mu je nagrada ” DARKO LUKIĆ ” za solistički nastup.

Dobitnik je Nagrade «STJEPAN  ŠULEK» za 2004. godinu za izvedbu skladbe za violinu te Godišnje nagrade društva Sveučilišnih profesora mladim znanstvenicima i umjetnicima za umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2008/2009. Sa ansamblom Cantus dobitnik je nagrade „MILKA TRNINA“ za 2006. godinu,a sa Zagrebačkim solistima nagrade „JURICA MURAI“ za 2018.godinu.

 

Projekti
12. koncertnih sezona Gudačkog kvarteta Porin u Preporodnoj dvorani i Maloj dvorani Vatroslav Lisinski
ostalo
 
datum objave

14.1.2019.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram