mr.art. Marina Matolić, umj. sav.

mr.art. Marina Matolić, umj. sav.
OSOBNI PODATCI
E-pošta  marina.pletikosamail.com
 
NASTAVA

 

Odsjek  7.odsjek
Kolegiji   korepeticija, korepetiranje
Soba  711
Raspored   – pon,sri,čet popodne, ut ujutro
Konzultacije  –  pon,sri,čet popodne, ut ujutro
Područja interesa:
Umjetnički savjetnik za korepeticiju, korepetiranje za pianiste
OBRAZOVANJE 

Magisterij klavira MA Zagreb,prof. Z.Bašić

Diploma klavira na MA Zagreb,prof.J.Murai

Srednja glazbena škola „F.Kuhača“ Osijek,prof D. Sekošan

 
RADNO ISKUSTVO 

Od 1995 honorarno na MA Zagreb, a od 1997.stalno zaposlena na MA Zagreb

 
Umjetnička djelatnost 

Sudjelovala je na memorialu „D. Lukić“, ciklusu “Mladi za mlade”, međunarodnoj tribini u Puli, festivalu E. Satie u Trstu, osvojila je 2. nagradu na pianističkom međunarodnom natjecanju u Rimu 1996. , 2. nagradu na natjecanju „Radio podij“  2000. god. Sudjelovala je na seminarima EPTA-e u klasama prof. Sebastiana Bende, Waltera Groppenbergera, te Petera Donahoea. Suradnica je sa Ljetne pjevačke škole u Rovinju, te na seminarima prof. Milana  Turkovića, Dunje Vejzović, Guy  Deplusa , Davida Seidela, Sharon Kam, Davora Rebe, Milka Pravdica, Žarka Perišića, Jože Kotara, Radovana Cavallina, Nicholasa Coxa, Ognjena Popovića, Davida Blumberga, Ferdinanda  Radovana, Cynthie Hansell-Bakić, Ladislava Vrgoča i dr. Koncertira diljem Hrvatske u suradnji sa istaknutim hrvatskim umjetnicima – duhačima i pjevačima.

    Već godinama djeluje kao službeni umjetnički suradnik međunarodne ljetne škole u Pučišćima, kao i na međunarodnom natjecanju VIMM Varaždin/Virovitica, te natjecanju “Papandopulo” za duhače. Na svim istaknutim natjecanjima u Hrvatskoj osvaja mnogobrojne  državne nagrade kao umj.suradnik.

  Suosnivačica je komornog dua “Pfagottiano” sa fagotistom Žarkom Perišićem, tria „Jongen“ (Penezić, Perišić, Matolić), komornog tria Kušan/Župić/Matolić te komornog tria „Lumina“sa klarinetistom Davorom Reba te tenorom Ladislavom Vrgocem. Bavi se aktivno pedagoškim radom, te je dugogodišnja voditeljica dječjih zborova

/ili

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

 
Članstvo u strukovnim organizacijama HDGU
 
Stručne nagrade/priznanja
Brojne negrade na državnim i međunarodnim natjecanjima HDGPP,Papandopulo,VIMM…
Projekti
 
ostalo
 
datum objave

15.01.2019.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram