Tajana Ljubin Golub, prof.dr.sc.

Titula,  ime, prezime, (zvanje)

Prof.dr.sc. Tajana Ljubin Golub, psiholog

 
funkcija
OSOBNI PODATCI
E-pošta tajana.ljubingolub@ufzg.hr
Poveznica na osobnu web stranicu http://www.ufzg.unizg.hr/?page_id=10416&lang=hr

 

NASTAVA

 

Odsjek Odsjek za glazbenu pedagogiju i tambure
Kolegiji Psihologija odgoja i obrazovanja
Soba Učiteljski fakultet, 29
Raspored  
Konzultacije Prema dogovoru mailom
Područja interesa:
Motivacija, samoregulacija i zanesenost u učenju; forenzička psihologija
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2004. Doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1997. Magistrirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
2016. –             Učiteljski fakultet, redovita profesorica

2010. – 2016. Učiteljski fakultet, izvanredna profesorica

2009. – 2012. Učiteljski fakultet – prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju

1997.-2009. – Visoka policijska škola; predavač,  viši predavač

1993.-1997. – PB Vrapče, Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju; klinički psiholog

1990.-1993. – Psihijatrijska bolnica Jankomir, klinički psiholog

1989.-1990. – Dom za djecu i omladinu na Tuškancu, školski psiholog

1989.-1990. – Centar za kulturu i umjetnost, srednjoškolski nastavnik

 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Recentni znanstveni radovi:

 

Ljubin-Golub, T., Rijavec, M., Olčar, D. (2016). The relationship between executive functions and flow in learning. Studia Psychologica, 58(1), 47-58.

Ljubin Golub, T., Olčar, D., Bezak, S. (2016). Zadovoljstvo učitelja poslom: uloga agresivnog učeničkog ponašanja i povezanosti učitelja s učenicima. Napredak, 157(4), 437-455.

Ljubin-Golub, T., Sokić, K. (2016). The relationship between triarchic psychopathic traits and value orientations in men and women. Psihološka istraživanja, 19(2), 185-203. doi:10.5937/Psistra1602185L

Bakker, A. B., Ljubin-Golub, T., Rijavec, M. (2017). Validation of the study-related flow scale based on WOLF. Croatian Journal of Education, 19, 147-173. doi:10.15516/cje.v19i1.2194

Ljubin-Golub, T., Vrselja, I., Pandžić, M. (2017). Big five, sensation seeking, and delinquency. Criminal Justice and Behavior, https://doi.org/10.1177/0093854817730589 First Published September 20, 2017

Olčar, D., Rijavec, M., Ljubin-Golub, T. (2017). Teachers’ life satisfaction: the role of life goals, basic psychological needs and flow at work. Current Psychology, doi:10.1007/s12144-017-9611-y

 

Sveukupni radovi dostupni su na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=206543

 

Članstvo u strukovnim organizacijama
Psihološka komora
Stručne nagrade/priznanja
2007. priznanje „Marulić: Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.
Projekti
 
ostalo
 
datum objave

4.10.2017.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram