doc. dr.sc. Ivana Keser

Dr. sc. humanističkih znanosti / akademska slikarica / Ivana Keser, docentica
   
NASTAVA

 

Odsjek Odsjek za animirani film i nove medije, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Kolegiji Likovna kultura
Soba 339
Raspored utorkom, od 12 do 16h
Konzultacije  
Područja interesa:
Esejizam, film, likovna umjetnost, vizualna umjetnost, umjetničko istraživanje, strip, performans, filmologija, fotografija, artist book, novi mediji i intermedijalni umjetnički postupci.
OBRAZOVANJE (u točkama kronološki od recentnog prema starijem)
2009 – doktorirala filmologiju na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009.)

 

1992 – diplomirala slikarstvo  na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

1987 – završila Školu za primjenjenu umjetnost i dizajn, Zagreb

RADNO ISKUSTVO (razdoblje, institucija, radno mjesto)
– Od 2009. – vanjska suradnica na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

– Od 2009. predaje na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (od 2009-2014). Kolegiji:

Filmski esejizam / Figure identiteta u europskom filmu nakon 1950 / Europski film nakon 1970. godine /  Tendencije u francuskom i frankofonom filmu nakon 1950-ih / Film i povijest.

– od 2010. – vanjska suradnica na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje: Povijest filma i Digitalni film i koncepciju.

– 2012 (zimski semestar) radi kao docentica na studiju Medijskog dizajna u Koprivnici, gdje predaje: Vizualanu kulturu i Uvod u medije.

– Od 2013. docentica na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje: Povijest filma, Uvod u teoriju filma, Digitalni film i koncepciju, artist book, mentorski rad, vježbe, realizaciju završnog rada.

Umjetnička djelatnost (opis umjetničke djelatnosti do max 200 znakova)

Bavi se multimedijalnom umjetnošću, izlaže u muzejima moderne i suvremene umjetnosti: na 1. europskom bijenaleu u Rotterdamu (Manifesta I, 1996), Austrijskom trijenaleu fotografije u Grazu (1996), Bijenaleu u Kyotu (2003), u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku (Eye on Europe, Prints and multiples, 1960/ till Now, MoMA) 2006, na izložbi Centralna i istočnoeuropska umjetnost od 1949. godine u Muzeju moderne umjetnosti u Beču, u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku (MoMA)  (Print/Out: 20 Years in Print, 2012), u Muzeju suvremene umjetnosti u Leonu, Španjolska (2013).

Umjetnički rad joj je uvršten u svjetske i domaće antologije, knjige i publikacije poput;
Eye on Europe: Prints, Books & Multiples/ 1960 to Now u izdanju Muzeja moderne umjetnosti (MoMA) iz New Yorka (2006)
Primary Documents  u izdanju Muzeja moderne umjetnosti (MoMA) iz New Yorka (2002)
Looking, Telling, Thinking, Collecting: Four directions of the Artist’s book from the Sixties to the Present, u izdanju Case del Mantegne iz Mantove (2003).

– rad joj je kao primjer inventivnog likovnog rada uvršten u sveučilišni udžbenik za vizualnu umjetnost Preble’s Artforms: An Introduction to the Visual Arts (New Jersey, 2009)

Prigodom samostalne izložbe u Ženevi (2003) Kabinet grafike i Muzej za modernu i suvremenu umjetnost u Ženevi (MAMCO) objavljuju joj monografiju: LOCAL NEWS, Journaux et contribution imprimées 1993-2003.

 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni radovi:

 KNJIGE

Ivana Keser Battista: Film esej, Leykam International, Zagreb, 2013.

 

Znanstveni radovi:

2016 – “Tjelesna uvjetovanost filma”, Filozofska istraživanja, 139 God. 35 (2015), Sv. 3, str. 533-542.
2014 – “Suvremeni europski igrani film: konteksti i tendencije”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 76, str.77-92.

2013 – “Esej: razmišljanje u fragmentima”, Filozofska istraživanja, br. 70, str. 6-24.
2012 – “Nečisti film: intermedijalne strategije i slikarski procesi u filmu”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 70, str. 6-24.
2010 – “Filmski esejizam Ante Babaje: Tijelo kao proces suđenja”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 63, str. 52-58.
2010 – “Intertekstualnost, intermedijalnost i interdisciplinarnost u filmskom eseju”, Medijska istraživanja, god. 16, br. 1, str. 131-160.
2009 – “Gauthierova teorija filmskog eseja”, Hrvatski filmski ljetopis, br. 59, 2009, str. 66-73.
2008 – “Esejizam i interdisciplinarnost” u časopisu Up & underground, br. 11/12., Zagreb, str. 35-43
2007 –“Filmski i književni esejizam: Jean-Luc Godard”, u Književna smotra, br. 142., str. 11-24. 2005/2006 – “Delirious media” u časopisu Up & underground, br. 9/10., Zagreb, str. 35-43
2004 – “Avtorski časopis: svoboda dezinformacije”, u zborniku Svet umetnosti, letnik 5 in 6., Ljubljana, str. 48-53.
2002 – “O ekonomiji”, intervju sa Santiagom Sierrom, u časopisu  Život umjetnosti, br. 67/68-02, str. 76-85

 

Članstvo u strukovnim organizacijama
HDLU
Projekti
2012 – Interdisciplinarno poslijedoktorsko istraživanje:  Umjetničko istraživanje u likovnim i audiovizualnim medijima u sklopu programa Docent, Fonda za razvoj sveučilišta u Zagrebu.

Umjetničko istraživanje u likovnim i audiovizualnim medijima (tri faze projekta):
1. Digitalni film i koncepcija 2. Interdisciplinarnost filma: Likovna, multimedijska, konceptualna promišljanja u medijima pokretnih slika.  3. Metode umjetničkog istraživanja

ostalo
2001. koinicijator udruge Umjetnost zajednice; Forum i školu za umjetnost u zajednici u kojoj u razdoblju 2001-2012 organizirala više od 60 događaja u zemlji i inozemstvu: niz predavanja, radionica, filmskih projekcija i diskusija.

 

2014 – Selektorica dijela programa na 8. Subversive film festivalu,

Sekcije: Film esej i Film i filozofija.

2014 –  Članica žirija na 9.Subversive film festivalu (igrani, dokumentarni, kratki film)

 

SUDJELOVANJE NA SIMPOZIJIMA

2010. “Cinema and Remembrance, Archive and medium of rumination and reflecion” at Art of Remembrance; Mnemopolitics, Mnemotopias, Mnemopoetics; Association for Interdisciplinary and Intercultural research (AIIR), Zagreb
2011. “Zones of Geopolitical Intersections and Legacy of the Third Cinema” at Re-thinking Humanities and social sciences, University of Zadar.
2011. “Esej: razmišljanje u fragmentima”, Godišnji simpozij hrvatskog filozofskog društva: Umjetnost i filozofija, 1-3. prosinca, Zagreb.

2014 – Izlaganje: “Tjelesna uvjetovanost filma”, na simpoziju Filozofija i tjelesnost, Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva, dvorana Školske knjige, Zagreb (28.11.2014)

2014 – Izlaganje na mađunarodnom simpoziju Postmedia and non-institutional art practices from 60s onward, Zagreb (28.11.2014), organizator: Institut za umjetnost  /Život umjetnosti

2016 – razgovor: “Documentarism and education”, Međunarodna znanstvena konferencija AVPC 2016, organizator: Veleučilište Politehnika Zagreb, Hotel Dubrovnik, Zagreb

 

AUDIO-VIZUALNI ZAPISI: UMJETNIČKE RADIJSKE EMISIJE

2007“Mišljenje / djelovanje”, Treći program hrvatskog radija
2007 – “Virginia Woolf: Pacifizam versus patrijarhat”, Treći program hrvatskog radija
2007 –  “Nemjesta”, Treći program hrvatskog radija
2007 –  “Tjelesna uvjetovanost jezika u filmu Ledena oluja”, Treći program hrvatskog radija
2007“Interdisciplinarnost u filmskom esejizmu”, I. i II. dio, Treći program hrvatskog radija
2001 – “ Budućnost je luksuz”, radio drama, Treći program hrvatskog radija
2009 – “Mišljenje i hodanje”, Treći program hrvatskog radija
2010 – “Ezra Pound: Estetički revolucionar, politički ultrareakcionar”, Treći program hrvatskog radija
2010 – “Razmišljanje u odlomcima i esej u filmu”, Treći program hrvatskog radija

datum objave  6.7.2016

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube