Akademski kalendar

AKADEMSKI KALENDAR 2018./ 2019.

Akademski kalendar 2018-19 pdf za preuzimanje_zadnja izmjena rujan 2018

NASTAVNA GODINA 
01.10.2018. početak nastavne godine
1.10.2018.- 26.1.2019. nastava u zimskom semestru (15 tjedana)
28.1. – 16.2. zimski ispitni rok (3 tjedna)
18.2. početak nastave u ljetnom semestru
18.2. –1.6. nastava u ljetnom semestru (15 tjedana)
27.5. – 1.6. ljetni ispitni predrok
3.6 – 12.7. ljetni ispitni rok (6 tjedana)
26.8.-21.9. jesenski ispitni rok (4 tjedna)
1.10. početak nastave u ak.g.2019./2020.
DIPLOMSKI ISPITI
28.1. – 16.2.2019. diplomski ispiti u zimskom ispitnom roku
17.6.- 12.7. diplomski ispiti u ljetnom roku
9. – 30.9. diplomski ispiti u jesenskom roku
UPISI
U akademsku godinu 2018./2019. 
17.-28.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
24.- 28.9. (molbe do 10.10.) predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
U ljetni semestar
4.-15.2.2019. upisi u ljetni semestar
U akademsku godinu 2019./2020. 
16.-27.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
23.- 27.9. predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji i prelazi s drugih visokih učilišta. Ljetni rok (datumi su okvirni-ovisi o NISpVU) *
1.12.2018. do 15.2.2019. prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta(NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr
17.6.2019. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
26.06. objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti
01. – 05.07. ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti
08.07.  verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije
09.07. objava rezultata na Postani-student
do 12.07. rok za žalbe
15.7. objava konačnih rezultata
22. – 23.7. upisi*
24.7. objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
23.7.2019. početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr (do 31.07.)
30.08. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
4. – 7.9. provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika
9.9. verifikacija rezultata PSZVS na Vijeću akademije
10.9. objava rezultata na Postani-student
do 14.9. rok za žalbe
18.9.* objava konačnih rezultata*
23.9. upisi studenata iz jesenskog roka
*ovi rokovi su okvirni jer još nije objavljen konačan kalendar državnih matura za jesenski rok
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1.6.2019. Prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
12.6. Odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1.7. Obavijest kandidatima
4.-7.9. Prijemni ispiti prema posebnom popisu
10.9. Verifikacija na Vijeću akademije
16. – 30.9. Upisi zajedno s ostalim studentima viših godina
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
SPECIJALIZACIJA
Zimski semestar 2018./2019.
12.6.2018. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar
14.11.2018. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.1.2019. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
4. – 16.2. prijemni ispiti
21.2. upisi
1.3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2019./2020. 
11.6.2019. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
USAVRŠAVANJE
Zimski semestar 2018./2019. 
12.6.2018. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi)
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar
14.11.2018. raspis natječaja za programe usavršavanja (osim za ork. glazbenike)
31.1.2019. zadnji rok prijave za usavršavanje
04.-16.2. prijemni ispiti
21.2. upisi
1.3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2019./2020. 
11.6. 2019. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru

DOKTORSKI STUDIJ

natječaji za upis u doktorski studij planiraju se svake tri godine; slijedeća upisna godina bila bi  2020./2021.
NERADNI DANI I PRAZNICI 
8.10.2018. praznik
1.11. praznik
23.12. – 5.1.2019. božićni i novogodišnji praznici
19. – 22.4. uskršnji praznici
1.5. praznik
20.6. praznik
22.6. praznik
25.6. praznik
5.8. praznik
15.8. praznik
13.7. – 25.8. ljetni praznici
VIJEĆE PROČELNIKA početak u 11.00
09.10. vijeće pročelnika, 1.sjednica
12.11. vijeće pročelnika, 2.sjednica
10.12. vijeće pročelnika, 3. sjednica
21.1. vijeće pročelnika, 4.sjednica
18.2. vijeće pročelnika, 5.sjednica
11.3. vijeće pročelnika, 6.sjednica
08.4. vijeće pročelnika, 7.sjednica
13.5. vijeće pročelnika, 8.sjednica
10.6. vijeće pročelnika, 9.sjednica
05.7. vijeće pročelnika, 10.sjednica
09.9. vijeće pročelnika, 11.sjednica
23.9. vijeće pročelnika, 12.sjednica
VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12.00
10.10. vijeće akademije, 1.sjednica
15.11. vijeće akademije, 2.sjednica
12.12. vijeće akademije, 3.sjednica
14.1. vijeće akademije, 4.sjednica – svečana sjednica
23.1. vijeće akademije, 5.sjednica
20.2. vijeće akademije, 6.sjednica
13.3. vijeće akademije, 7.sjednica
10.4. vijeće akademije, 8.sjednica
15.5. vijeće akademije, 9.sjednica
12.6. vijeće akademije, 10.sjednica
08.7. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11.sjednica
10.9. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
25.9. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica

 

OSTALI VAŽNI DOGAĐAJI  
09.10.2018. Tribina za Brucoše (dvorana Stančić, 12 sati)
3.11.2018. Dies academicus – Dan Sveučilišta
17.11.2019. Promocija diplomanata (dvorana BB, 12 sati)
12.1.2019. Dan Muzičke akademije
14.1.2019. Svečana sjednica povodom Dana Muzičke akademije
17.1.2019. Tribina o odlasku na međunarodnu razmjenu (ERASMUS)
26.1.2019. Dan otvorenih vrata

 

AKADEMSKI KALENDAR 2019./ 2020.

 

NASTAVNA GODINA 
01.10.2019. početak nastavne godine
1.10.2019.- 25.1.2020. nastava u zimskom semestru (15 tjedana)
27.1. – 15.2. zimski ispitni rok (3 tjedna)
17.2. početak nastave u ljetnom semestru
17.2. –30.5. nastava u ljetnom semestru (15 tjedana)
25.5. – 30.5. ljetni ispitni predrok
1.6 – 11.7. ljetni ispitni rok (6 tjedana)
24.8.-19.9. jesenski ispitni rok (4 tjedna)
1.10. početak nastave u ak.g.2020./2021.
   
DIPLOMSKI ISPITI  
27.1. – 14.2.2020. diplomski ispiti u zimskom ispitnom roku
15.6.- 11.7. diplomski ispiti u ljetnom roku
7. – 30.9. diplomski ispiti u jesenskom roku
   
UPISI  
U akademsku godinu 2019./2020. 
17.-28.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
23.- 27.9. (molbe do 10.10.) predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
   
U ljetni semestar  
3.-14.2.2020. upisi u ljetni semestar
   
U akademsku godinu 2020./2021. 
14.-25.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
21.- 25.9. predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
   
RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji i prelazi s drugih visokih učilišta. Ljetni rok (datumi su okvirni-ovisi o NISpVU) *
1.12.2019. do 15.2.2020. prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta(NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr
19.6.2020. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
29.06. objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti
06. – 10.07. ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti
13.07.  verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije
10.07. objava rezultata na Postani-student
do 12.07. rok za žalbe
15.7. objava konačnih rezultata
18. – 19.7. upisi*
24.7. objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok  
24.7.2020. početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr (do 31.07.)
30.08. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
4. – 7.9. provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika
9.9. verifikacija rezultata PSZVS na Vijeću akademije
10.9. objava rezultata na Postani-student
do 14.9. rok za žalbe
18.9.* objava konačnih rezultata*
23.9. upisi studenata iz jesenskog roka
  *ovi rokovi su okvirni jer još nije objavljen konačan kalendar državnih matura za jesenski rok
   
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1.6.2020. Prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
10.6. Odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1.7. Obavijest kandidatima
7.-10.9. Prijemni ispiti prema posebnom popisu
14.9. Verifikacija na Vijeću akademije
21. – 30.9. Upisi zajedno s ostalim studentima viših godina
   
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
   
SPECIJALIZACIJA  
Zimski semestar 2019./2020.
11.6.2019. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar  
13.11.2019. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.1.2020. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
4. – 14.2. prijemni ispiti
21.2. upisi
1.3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2020./2021. 
10.6.2020. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 10.10. prijemni ispiti
15.10. upisi
19.10. početak nastave u zimskom semestru
   
USAVRŠAVANJE  
Zimski semestar 2019./2020. 
11.6.2019. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi)
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar  
13.11.2019. raspis natječaja za programe usavršavanja (osim za ork. glazbenike)
31.1.2020. zadnji rok prijave za usavršavanje
04.-14.2. prijemni ispiti
21.2. upisi
1.3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2020./2021. 
10.6. 2020. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 10.10. prijemni ispiti
15.10. upisi
29.10. početak nastave u zimskom semestru
DOKTORSKI STUDIJ natječaji za upis u doktorski studij planiraju se svake tri godine; slijedeća upisna godina bila bi  2020./2021.
   
NERADNI DANI I PRAZNICI 
8.10.2019. Praznik
1.11. Praznik
22.12. – 6.1.2020. božićni i novogodišnji praznici
10. – 13.4. uskršnji praznici
1.5. praznik
11.6. praznik
22.6. praznik
25.6. praznik
5.8. praznik
15.8. praznik
15.7. – 22.8. ljetni praznici
   
VIJEĆE PROČELNIKA početak u 11.00
14.10. vijeće pročelnika, 1.sjednica
11.11. vijeće pročelnika, 2.sjednica
09.12. vijeće pročelnika, 3. sjednica
20.1. vijeće pročelnika, 4.sjednica
17.2. vijeće pročelnika, 5.sjednica
09.3. vijeće pročelnika, 6.sjednica
06.4. vijeće pročelnika, 7.sjednica
11.5. vijeće pročelnika, 8.sjednica
08.6. vijeće pročelnika, 9.sjednica
10.7. vijeće pročelnika, 10.sjednica
11.9. vijeće pročelnika, 11.sjednica
28.9. vijeće pročelnika, 12.sjednica
   
VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12.00
16.10. vijeće akademije, 1.sjednica
13.11. vijeće akademije, 2.sjednica
11.12. vijeće akademije, 3.sjednica
13.1. vijeće akademije, 4.sjednica – svečana sjednica
22.1. vijeće akademije, 5.sjednica
19.2. vijeće akademije, 6.sjednica
11.3. vijeće akademije, 7.sjednica
08.4. vijeće akademije, 8.sjednica
13.5. vijeće akademije, 9.sjednica
10.6. vijeće akademije, 10.sjednica
13.7. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11.sjednica
14.9. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
30.9. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica

 

OSTALI VAŽNI DOGAĐAJI  
09.10.2019. Tribina za Brucoše (dvorana Stančić, 12 sati)
3.11.2019. Dies academicus – Dan Sveučilišta
16.11.2019. Promocija diplomanata (dvorana BB, 12 sati)
12.1.2019. Dan Muzičke akademije
13.1.2019. Svečana sjednica povodom Dana Muzičke akademije
16.1.2019. Tribina o odlasku na međunarodnu razmjenu (ERASMUS)
25.1.2019. Dan otvorenih vrata

 

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube