Akademski kalendar

 

AKADEMSKI KALENDAR 2019./ 2020. (PDF)

zadnja izmjena 27.01.2020.

AKADEMSKI KALENDAR 2019./ 2020.

 

NASTAVNA GODINA   
1. 10. 2019. početak nastavne godine
1. 10. 2019. – 25. 1. 2020. nastava u zimskom semestru (15 tjedana)
27. 1. – 15. 2. zimski ispitni rok (3 tjedna)
17. 2. početak nastave u ljetnom semestru
17. 2. – 30. 5. nastava u ljetnom semestru (15 tjedana)
25. 5. – 30. 5. ljetni ispitni predrok
1. 6. – 11. 7. ljetni ispitni rok (6 tjedana)
24. 8. – 12. 9. jesenski ispitni rok (4 tjedna)
do 14. 9. predaja molbi za dekanski rok
do 19. 9. ispiti u dekanskom roku
1. 10. početak nastave u ak.g. 2020./2021.
   
DIPLOMSKI ISPITI  
27. 1. – 14. 2. 2020. diplomski ispiti u zimskome ispitnom roku
15. 6. – 11. 7. diplomski ispiti u ljetnom roku
7. 9. – 30. 9. diplomski ispiti u jesenskom roku
   
UPISI  
   
U akademsku godinu 2020./2021.   
23. – 24. 7. 2020. (ljetni rok)*

22. 9. 2020. (jesenski rok)*

upisi u 1. godinu*
6. – 10. 7. 2020. (ljetni rok) upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
7. – 18. 9. 2020 (jesenski rok) upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
21. 9. 2020. upisi s dekanskog roka
21. – 25. 9. 2020. predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
   
RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*  
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI TE PRIJELAZI S DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA

(datumi su okvirni – ovisi o NISpVU) *

 

Ljetni rok

 
1. 12. 2019. – 15. 2. 2020.* prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr*
19. 6. 2020.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
26. 6.* objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti*
1. – 6. 7.* ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti*
8. 7.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
13. 7.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr*
do 15. 07.* rok za žalbe*
20. 7.* objava konačnih rezultata za upis na studijske programe
23. – 24. 7.* upisi*
27. 7.* objava natječaja za nepopunjena mjesta*
   
Jesenski rok  
28. 7. 2020.* početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr (do 31. 07.)*
31. 8.* zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti*
7. – 9. 9.* provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika*
11. 9.* verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije*
11. 9.* objava privremenih rang-lista za upis na studijske programe na www.postani-student.hr *
do 13. 9.* rok za žalbe*
17. 9.* objava konačnih rezultata iza 16 sati*
22. 9.* upisi studenata iz jesenskog roka*
  * datumi su okvirni – ovisi o NISpVU)
   
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA  
do 1. 6. 2020. prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
10. 6. odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1. 7. obavijest kandidatima
7. – 9. 9. prijemni ispiti prema posebnom popisu
14. 9. verifikacija rezultata na Vijeću akademije
22.9. upisi (zajedno s upisima kandidata u 1. godinu)
   
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI   
   
UMJETNIČKA SPECIJALIZACIJA  
Ljetni semestar 2019./2020.  
28. 1. 2020. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
21. 2. 2020. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
2. – 7. 3. prijemni ispiti
20. 3. upisi
23. 3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2020./2021.   
10. 6. 2020. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15. 9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 10. 10. prijemni ispiti
15. 10. upisi
19. 10. početak nastave u zimskom semestru
   
UMJETNIČKO USAVRŠAVANJE  
Ljetni semestar 2019./2020.  
28. 1. 2020. raspis natječaja za programe usavršavanja (osim za ork. glazbenike)
14. 2. 2020. zadnji rok prijave za usavršavanje
20. – 28. 2 prijemni ispiti
2. – 6. 3. upisi
9. 3. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2020./2021.   
10. 6. 2020. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi)
30. 9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 10.10. prijemni ispiti
15. 10. upisi
29. 10. početak nastave u zimskom semestru
   
DOKTORSKI STUDIJ MUZIKOLOGIJE natječaji za upis u doktorski studij planiraju se svake tri godine; sljedeća upisna godina bila bi 2020./2021.
   
NERADNI DANI I PRAZNICI   
8. 10. 2019. praznik
1. 11. praznik
22. 12. 2019. – 6. 1. 2020. božićni i novogodišnji praznici
10. – 13. 4. uskršnji praznici
1. 5.

30. 5.

praznik

praznik

11. 6. praznik
22. 6. praznik
5. 8. praznik
15. 8. praznik
15. 7. – 22. 8. ljetni praznici
   
VIJEĆE PROČELNIKA početak u 12 h (ako nije drukčije naznačeno)
14. 10. 2019. vijeće pročelnika,1. sjednica  
11. 11. vijeće pročelnika, 2. sjednica
9. 12. vijeće pročelnika, 3. sjednica
20. 1. 2020. vijeće pročelnika, 4. sjednica
17. 2. vijeće pročelnika, 5. sjednica
9. 3. vijeće pročelnika, 6. sjednica
6. 4. vijeće pročelnika, 7. sjednica
11. 5. vijeće pročelnika, 8. sjednica
8. 6. vijeće pročelnika, 9. sjednica
8. 7. u 9 h vijeće pročelnika, 10. sjednica
11. 9. u 9 h vijeće pročelnika, 11. sjednica
28. 9. vijeće pročelnika, 12. sjednica
   
VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12 h (ako nije drukčije naznačeno)
16. 10. 2019. vijeće akademije, 1. sjednica  
13. 11. vijeće akademije, 2. sjednica
11. 12. vijeće akademije, 3. sjednica
13. 1. 2020. vijeće akademije, 4. sjednica – svečana sjednica
22. 1. vijeće akademije, 5. sjednica
19. 2. vijeće akademije, 6. sjednica
11. 3. vijeće akademije, 7. sjednica
8. 4. vijeće akademije, 8. sjednica
13. 5. vijeće akademije, 9.sjednica
10. 6. vijeće akademije, 10. sjednica
8. 7. u 10 h vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11. sjednica
11. 9. u 10 h vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
30. 9. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica
   
OSTALI VAŽNI DOGAĐAJI    
9. 10. 2019. tribina za brucoše (dvorana Stančić, 12 h)  
3. 11. 2019. Dies academicus – Dan Sveučilišta  
16. 11. 2019. promocija diplomanata (dvorana Bersa, 12 h)  
12. 1. 2020. Dan Muzičke akademije  
13. 1. 2020. svečana sjednica povodom Dana Muzičke akademije (dvorana Bersa, 12 h)  
29. 1. 2020. tribina o odlasku na međunarodnu razmjenu (ERASMUS), dvorana Stančić, 11 h  
25. 1. 2020. Dan otvorenih vrata  

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube