Akademski kalendar

AKADEMSKI KALENDAR 2017./ 2018.

[1] zbog održavanja 44. kongresa AECa – 8.-11.11.nastava prema posebnom režimu!

NASTAVNA GODINA 
2.10. 2017. početak nastavne godine
2.10.2017.- 27.1.2018. nastava u zimskom semestru (15 tjedana)[1]
29.1. – 10.2. zimski ispitni rok (2 tjedna)
12.2. početak nastave u ljetnom semestru
12.2. –30.5. nastava u ljetnom semestru (15 tjedana)
24.5. – 30.5. ljetni ispitni predrok
1.6 – 13.7. ljetni ispitni rok (6 tjedana)
27.8.-22.9. jesenski ispitni rok (4 tjedna)
1.10. početak nastave u ak.g.2018/2019.
DIPLOMSKI ISPITI
29.1. – 10.2.2018. diplomski ispiti u zimskom ispitnom roku
18.6.- 13.7. diplomski ispiti u ljetnom roku
10. – 29.9. diplomski ispiti u jesenskom roku
UPISI
U akademsku godinu 2017./2018. 
18.-29.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
25. – 29.9. predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
U ljetni semestar
5.-9.2.2018. upisi u ljetni semestar
U akademsku godinu 2018./2019. 
17.-28.9. upisi u više godine i apsolventsku godinu, upis izbornih predmeta
24.- 28.9. predaja i rješavanje molbi vezanih za upise i režim studiranja
RAZREDBENI I PRIJEMNI ISPITI*
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji i prelazi s drugih visokih učilišta. Ljetni rok (datumi su okvirni-ovisi o NISpVU) *
1.12.2017. do 15.2.2018. prijave ispita državne mature preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta(NISpVU) i njegove mrežne stranice www.postani-student.hr
20.6.2018. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
26.06. objava rasporeda provjere posebnih sposobnosti
02. – 06.07. ispiti u sklopu provjere posebnih sposobnosti
09.07.  verifikacija rezultata iz postupka provjere na Vijeću akademije
10.07. objava rezultata na Postani-student
do 13.07. rok za žalbe
16.7. objava konačnih rezultata
19. – 20.7. upisi
24.7. objava natječaja za nepopunjena mjesta*
Jesenski rok
27.7.2018. početak prijava za jesenski rok i studijske programe na kojima je ostalo mjesta preko mrežne stranice www.postani-student.hr
1.9. zaključene prijave za Muzičku akademiju i prijave za polaganje ispita provjere posebnih sposobnosti
5. – 8.9. provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, vijeće pročelnika
12.09. verifikacija rezultata PSZVS na Vijeću akademije
13.09. objava rezultata na Postani-student
do 15.09. rok za žalbe
19.09. objava konačnih rezultata
24.9. upisi studenata iz jesenskog roka
PRIJEMNI ISPITI ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA
do 1.6.2018. Prijave u referadi s odgovarajućom dokumentacijom
13.06. Odluka o pristupu i uvjetima prijemnog ispita na vijeću akademije
do 1.7. Obavijest kandidatima
05.-08.09. Prijemni ispiti prema posebnom popisu
12.9. Verifikacija na Vijeću akademije
17. – 28.09. Upisi zajedno s ostalim studentima viših godina
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
SPECIJALIZACIJA
Zimski semestar 2017./2018.
10.05.2017. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
1. – 07.10. prijemni ispiti
13.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar
15.11.2017. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.01.2018. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
05. – 10.02. prijemni ispiti
20.02. upisi
01.03. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2018./2019. 
13.6.2017. raspis natječaja za studijske programe specijalističkih studija
15.9. zadnji rok prijave za specijalizaciju, konzultacije s mentorima
01. – 09.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
USAVRŠAVANJE
Zimski semestar 2017./2018. 
10.05.2017. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi)
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 7.10. prijemni ispiti
13.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
Ljetni semestar
15.11.2017. raspis natječaja za programe usavršavanja (osim za ork. glazbenike)
31.01.2018. zadnji rok prijave za usavršavanje
5.-10.2. prijemni ispiti
20.2. upisi
01.03. početak nastave u ljetnom semestru
Zimski semestar 2018./2019. 
13.6.2018. raspis natječaja za programe usavršavanja (svi
30.9. zadnji rok prijave za usavršavanje
1. – 9.10. prijemni ispiti
12.10. upisi
20.10. početak nastave u zimskom semestru
NERADNI DANI I PRAZNICI 
8.10.2016. praznik
1.11. praznik
23.12. – 7.1.2017. božićni i novogodišnji praznici
30.03. – 02.04. uskršnji praznici
30.04. dan dekana (ponedjeljak)
1.5. praznik
31.05. praznik
22.6. praznik
25.6. praznik
5.8. praznik
15.8. praznik
14.07. – 26.08. ljetni praznici
VIJEĆE PROČELNIKA početak u 11.00
09.10. vijeće pročelnika, 1.sjednica
13.11. vijeće pročelnika, 2.sjednica
11.12. vijeće pročelnika, 3. sjednica
15.01. vijeće pročelnika, 4.sjednica
12.02. vijeće pročelnika, 5.sjednica
12.03. vijeće pročelnika, 6.sjednica
09.04. vijeće pročelnika, 7.sjednica
07.05. vijeće pročelnika, 8.sjednica
11.06. vijeće pročelnika, 9.sjednica
06.07. vijeće pročelnika, 10.sjednica
10.09. vijeće pročelnika, 11.sjednica
24.09. vijeće pročelnika, 12.sjednica
VIJEĆE AKADEMIJE početak u 12.00
11.10. vijeće akademije, 1.sjednica
15.11. vijeće akademije, 2.sjednica
13.12. vijeće akademije, 3.sjednica
12.01. vijeće akademije, 4.sjednica – svečana sjednica
17.01. vijeće akademije, 5.sjednica
14.02. vijeće akademije, 6.sjednica
14.03. vijeće akademije, 7.sjednica
11.04. vijeće akademije, 8.sjednica
09.05. vijeće akademije, 9.sjednica
13.06. vijeće akademije, 10.sjednica
09.07. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 11.sjednica
12.09. vijeće akademije – klasifikacijska sjednica, 12. sjednica
26.09. vijeće akademije (po potrebi), 13. sjednica

 

OSTALI VAŽNI DOGAĐAJI  
09.10.2017. Tribina za Brucoše (dvorana BB, 12 sati)
3.11.2017. Dies academicus – Dan Sveučilišta
08. – 11.11.2017. 44. kongres i generalna skupština AEC (8.-11.11.nastava prema posebnom režimu!)
23. -25. 11. Smotra Sveučilišta u Zagrebu
18.11.2017. Promocija diplomanata (dvorana BB, 12 sati)
12.1.2017. Dan Muzičke akademije
18.1.2017. Tribina o odlasku na međunarodnu razmjenu (ERASMUS)
28.01.2017. Dan otvorenih vrata

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter