N A T J E Č A J

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

raspisuje:

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, za Pjevanje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  2. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, za teorijsko – glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  3. za izbor u umjetničko – nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Komornu glazbu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  4. za izbor u naslovno umjetničko – nastavno zvanje docent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – pjevanje, za Pjevanje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa;
  5. za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto umjetničkog savjetnika za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje – 2 izvršitelja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme;
  6. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija, na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme;
  7. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Klavir, na Odsjeku za klavir, čembalo i orgulje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme.

*********************************************************************************************************

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjetima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Rektorskog zbora te općim aktima Muzičke akademije.

Poseban uvjet: Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju održati nastupno predavanje.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica i vlastoručno potpisan), popise i dokaze o umjetničkom, odnosno znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj B2 za t. 1., 2. ,3. ,4. , 5. i 7. natječaja, odnosno C1 za t. 6. natječaja, prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Prijavu, potpisan životopis (maksimalno jedna stranica) i popise dostaviti u pisanom obliku i na CD-u u WORD formatu (.doc).

Prijave se primaju u roku 30 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Preporučene prijave slati na adresu: Muzička akademija, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 12, s naznakom „za natječaj“ ili dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik.

Za uvjete koje pristupnici moraju ispunjavati, kao i za sve ostale obavijesti, obratite se u Tajništvo, Trg Republike Hrvatske 12/4, ili na tel.4810-200, kućni 107.

 

objavljeno u NN 16.05.2018.

© 2016 Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu | web stranica ne koristi "kolačiće" niti na bilo koji drugi način prati posjetitelje.

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter