OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

Klasa: 100-01/21-3/33

Urbroj. 251-79-1-21-11

Zagreb, 30.09.2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač za interdisciplinarno područje znanosti, polje kognitivna znanost, izborna polja muzikologija i etnomuzikologija te psihologija, za predmet Psihološke osnove izvođenja glazbe,  na Odsjeku za muzikologiju – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u Narodnim novinama 21. srpnja 2021., održat će se nastupna predavanja u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12, u srijedu, 6. listopada 2021. od 17:15 do 19:15 sati u učionici 339.

 

Pristupnici: dr. sc. Helena Dukić, dr. sc. Marijan Tucaković

Tema nastupnih predavanja: Psihološke osnove čitanja s lista

Termini nastupnih predavanja:

  1. dr.sc. Helena Dukić: 17:15 – 18:15 h
  2. dr.sc. Marijan Tucaković: 18:15 – 19:15 h

 

Nastupna predavanja održat će se pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela, predsjednica
  2. red. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, vanjska članica
  3. doc. dr. sc. Diana Olčar, vanjska članica

 

 

Dekan:

red. prof. art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube