RASPORED PROJEKATA U AK. GOD.

VAŽNO – raspored je podložan promjenama

U CIKLUSU LISINSKI SUBOTOM
subota, 4.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

studentice MA, jazz orkestar MA, suradnja s AF/SD

Harmonija disonance

Dirigent: S. Nestorović

subota, 14.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Simfonijski orkestar, zbor i solisti MA, suradnja s ADU, ALU, TTF, TVZ, AF/SD

Projekt: Glazba sfera – Musica mundana (G. Holst: Planeti, J. Sibelius: Himna Zemlji)

Dirigent: Q. Hindley

SURADNJA
ponedjeljak, 6.11.2017.
utorak, 7.11.2017.
u 19:30 sati
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Simfonijski orkestar, zbor i solisti MA, suradnja s ADU, ALU, TTF, AF/SD

B. Papandopulo: Madame Buffault
Dirigent: M. Tarbuk
U HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU
petak, 25.5.2018.
ponedjeljak, 28.5.2018.
petak, 1.6.2018.
u 19:30 sati
Hrvatsko narodno kazalište

Simfonijski orkestar, zbor i solisti MA, suradnja s ADU, ALU, TTF, AF/SD

W. A. Mozart: Cosi fan tutte
Dirigent: T. Fačini
                      CIKLUSI MUZIČKE AKADEMIJE
VIVAT ACADEMIA
srijeda, 22.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Klaviri i udaraljke, Bartok i Papandopulo
srijeda, 6.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Tambura tradicional
srijeda, 10.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Mladost – od seksteta do okteta
srijeda, 24.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Telemannia
srijeda, 7.3.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Priča o Ivani
srijeda, 25.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Il recitar cantando
srijeda, 23.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Classic goes jazzy
VIVANT PROFESSORES
utorak, 17.10.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa HARI GUSEK
srijeda, 29.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa VELJKO GLODIĆ
srijeda, 14.2.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa ANTE MILIĆ
srijeda, 14.3.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa JULIA GUBAJDULLINA
srijeda, 11.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa PAVLE ZAJCEV
srijeda, 16.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa LINDA MRAVUNAC FABIJANIĆ
utorak, 5.6.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa  DAVID GAZAROV
W. A. MOZART: Sonate za klavir – integralna izvedba
ponedjeljak, 16.10.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

V. Gyura, K. Ivančić, T. Cukrov, D. Kalebota

KV 279 u C-duru, KV 280 u F-duru, KV 281 u B-duru, KV 282 u Es-duru
srijeda, 15.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

V. Gyura, D. Žuk, T. Cukrov, M. Šoša

KV 283 u G-duru, KV 284 u D-duru, KV 309 u C-duru, KV 310 u a-molu
srijeda, 13.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

M. Miljković, S. Zelić, V. Gyura

KV 311 u D-duru, KV 331 u A-duru, KV 330 u C-duru, KV 332 u F-duru
srijeda, 31.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

M. Šoša, V. Gyura, S. Zelić

KV 333 u B-duru, KV 448 Sonata za dva klavira u D-duru, Fantazija u c-molu KV 475, KV 457 u c-molu
srijeda, 21.2.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

D. Kalebota, V. Gyura, K. Ivančić, D. Žuk

KV 533/494 u F-duru, KV 545 – «Sonata facile», KV 570 u B-duru, KV 576 u D-duru
srijeda, 28.3.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

V. Gyura, M. Šoša

Sonate za četiri ruke
VIRTUOSO – CIKLUS STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE
subota, 18.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Suveniri Francuske i Rusije
subota, 16.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Hrvatski skladatelji
subota, 17.2.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Ad libitum
subota, 3.3.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Žene u glazbi
subota, 7.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Zvučne slike romantizma i impresionizma
subota, 12.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa Židovski skadatelji
ORGULJSKI FESTIVAL ANABASIS
utorak, 24.10.2017.
u 19:00 sati
Dvorana Huml A modo galante
utorak, 28.11.2017.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Hommage a Padre Antonio Soler
utorak, 19.12.2017.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Offertorium pastorale
utorak, 23.1.2018.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Orgulje i temperamenti
utorak, 27.2.2018.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Festa veneziana
utorak, 27.3.2018.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Soli Deo Gloria – J. S. Bach
utorak, 24.4.2018.
u 19:00 sati
Dvorana Huml EU – sightseeing
utorak, 29.5.2018.
u 19:00 sati
Dvorana Huml Hortus deliciarum
  KONCERTI SIMFONIJSKOG ORKESTRA MA
subota, 2.12.2017.
u 19:30 sati
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Simfonijski orkestar MA

P. I. Čajkovski: Suita iz baleta Orašar, S. Rahmanjinov: 2. koncert za klavir u c-molu

Solist: Vedran Janjanin

Dirigent: M. Fortuna

subota, 27.1.2018.
u 19:30 sati
Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Simfonijski orkestar MA

L. van Beethoven: VII. simfonija, Solistički koncert – djelo Bečke klasike

Dirigent: M. Tarbuk

KONCERTI ZBORA MA
subota, 20.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Zbor i solisti MA

G. Rossini: Petite messe solennelle

Dirigentica: J. Ostojić

  KONCERTI DUHAČKOG ORKESTRA MA / BRASS ANSAMBLA MA
petak, 13.10.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Duhački orkestar MA

 

Dirigent: Š. Vulelija

subota, 15.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Brass ansambl MA

 

Dirigent: Š. Vulelija

subota, 10.3.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Duhački orkestar MA

 

Dirigent: Š. Vulelija

subota, 11.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Brass ansambl MA

 

Dirigent: Š. Vulelija

  KONCERTI KOMORNIH ANSAMBALA MA
subota, 14.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Komorni gudački orkestar MA

 

Dirigent: Z. Novačić

petak, 17.11.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Ansambl studenata MA za novu glazbu

 

Dirigent: B. Šipuš

srijeda, 20.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Komorni gudački orkestar MA

 

Voditelj: J. Haluza

petak, 22.12.2017.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Jazz orkestar MA

 

Dirigent: S. Nestorović

petak, 13.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Ansambl studenata MA za novu glazbu

 

Dirigent: B. Šipuš

srijeda, 17.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Komorni gudački orkestar MA

u surdanji s IPEW Bjelovar

Dirigent: S. Vuger, student dirigiranja

26./27.3.2018.

u 20:00 sati

Komorni gudački orkestar MA Pasionska baština

Dirigent: Z. Novačić

četvrtak, 26.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Tamburaški ansambl MA

Od ilirizma do Biennala

Dirigent: S. Leopold

subota, 28.4.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Ansambl studenata MA za novu glazbu

 

Dirigent: B. Šipuš

utorak, 9.5.2018.

u 19:30 sati

Čakovec
Komorni gudački orkestar MA
45. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski

Dirigent: S. Vuger, student dirigiranja

subota, 19.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Komorni zbor MA

 

Dirigentica: J. Ostojić

utorak, 22.5.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Komorni zbor MA

 

Dirigenti: studenti zborskog dirigiranja

  U SURADNJI S…
petak, 12.1.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Blagoje Bersa

Solisti MA, Zagrebački solisti

Solisti Muzičke akademije uz Zagrebačke soliste
srijeda, 17.1.2018.
u 19:30 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Solisti MA, Zagrebačka filharmonija

Solisti Muzičke akademije uz Zagrebačku filharmoniju

Dirigent: I. J. Skender

22.-26.1.2018. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Studenti MA, Zagrebačka filharmonija

Studenti Muzičke akademije sudjeluju kao članovi orkestra Zagrebačke Filharmonije
petak, 1.6.2018.

u 19:30 sati

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Solisti MA, Zagrebačka filharmonija

Solisti Muzičke akademije uz Zagrebačku filharmoniju
  DOGAĐANJA NA MA
8. – 11.11.2017. Dvorane MA AEC kongres
20. – 24.11.2017.

u 19:30 sati

Dvorana Stančić/Huml Skladatelji obljetničari
6. – 9.12.2017. Dvorane MA Državno natjecanje Komornih sastava HDGPP
30.1. – 2.2.2018. Dvorana Stančić Smotra komorne glazbe
14. – 28.2.2018. Dvorane MA/HNK ciklus predavanja ususret operi W. A. Mozart: Cosi fan tutte
5. – 10.3.2018. Dvorana Stančić Smotra VI. Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru
13.3.2018. Koncertna dvorana Blagoje Bersa Završni koncert Smotre VI. Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru
17. – 24.3.2018. Dvorane MA Državno natjecanje HDGPP
26.3. – 14.4.2018. Dvorane MA cikus predavanja, znenstveno-umjetnički projekt Glazba sfera – Musica mundana
9.-13.4.2018. Dvorana Stančić Smotra V. odsjeka za klavir, čembalo i orgulje 
18. – 20.4.2018. Dvorana Stančić Smotra VII. Odsjeka za duhačke instrumente
21.4.2018. Koncertna dvorana Blagoje Bersa Završni koncert Smotre VII. Odsjeka za duhačke instrumente (u suradnji sa SPOOSRH)
10. – 14.7.2018. Dvorane MA Svjetski kongres saksofonista
  DOGAĐANJA IZVAN MUZIČKE AKADEMIJE
srijeda, 15.11.2017. St. Peterskirche, Beč

Komorni gudački orkestar MA

 

Dirigent: Z. Novačić

četvrtak, 18.1.2018. Bjelovar

Komorni gudački orkestar MA

IPEW Bjelovar

Dirigent: S. Vuger, student dirigiranja

utorak, 9.5.2018.

u 20:00 sati

Čakovec

Komorni gudački orkestar MA

45. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski

Dirigent: S. Vuger, student dirigiranja

21.-30.6.2018. Tomislavov trg, Zagreb

Simfonijski orkestar i zbor MA

Zagreb Classic

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

error: Content is protected !!
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter