Aktivni studentski ansambli ak.god. 2017/2018

ASMANGU (Ansambl studenata Muzičke akademije za novu glazbu)

BRASS ansambl Muzičke akademije

Duhački orkestar Muzičke akademije

Gudački komorni orkestar Muzičke akademije

Jazz orkestar Muzičke akademije

Komorni zbor Muzičke akademije

Simfonijski orkestar Muzičke akademije

Udaraljkaški ansambl Muzičke akademije

Zbor Muzičke akademije


POPIS OSTALIH (PRIJAVLJENIH) ANSAMBALA

NESTOROVIĆ

 

Kvartet saksofona – Kovačić, Vukšić, Norac, Smetko, osoba za kontakt je ANA KOVAČIĆ

Trio violina, saksofon, klavir, – Prelas, Prgomet, Bartolić, kontakt je LUKA PRELAS

Trio violina, klarinet, klavir – Stojanov, Siciliani, Mandić, kontakt je IVAN SICILIANI

 

MERČEP

 

Kvartet saksofona: Dominik Grgić, Domitrović, Stopić, Jukić

Trio violina: Asja Rizvić, Hromatko, Rosenberg

Kvintet sr.: Ivan Buić, HALLER, Kranjac, Buić, Tarbuk

Kvintet jr.: TOMIĆ, Vlainić, Ukalović, Košec, Konkoli

Trio: Janković, Petra Ferić, Korade, Mamić

 

ZAJCEV

 

Gudački kvartet: LARA RIMAC, Ivo Martinović, Dagmar Korbar, Josip Boštjančić

Klavirski trio: EVA ŠULIĆ, Tonka Javorović, David Vuković

Klavirski kvartet : MARTINA VULETIĆ, Jakov Sekula, Lucija Kanceljak, Antun Ivić

Klavirski kvintet: TONKO MARKOVIĆ, Paula Žuljević, Erika Radusinović, Barbara Vlainić, Asja Rizvić

Gudački kvartet: ROMANA ŠIMBERA, Ivan Graziani, Vanda Dabac, Marta Balenović

 

PELJHAN:

 

ZVONIMIR KRPAN, Emma Štern, Marija Bašić, Iva Ilakovac

JOSIP BOŠTJANČIĆ, Josip Frigan, Marko Glogović

DOMINIK GRGIĆ, Krešimir Kottek, Petra Kukavica

NIKA MASLAĆ, Maja Duhović, Iva Šalić, Katarina Evetović, Petra Bugarin

JEREMIJA BUNDALO, Emanuel Pavon, Marko Biškup

BLAŽ ŽAGAČ, Lucija Pejković, Ema Kalšan

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube