HARFA

naziv predmeta HARFA studijski program/ smjer integirani diplomski studij za istrumentaliste -smjerHARFA
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar 1-5 g. ( 10 semestara)
nositelj Diana Grubišić Ćiković bodovna vrijednost/ECTS 28
sunositelji

 

satnica P 60 S15 V
suradnici

 

status predmeta ☐obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta
opis predmeta (cilj)

 

sticanje i razvijanje sviračke vještine, razvijanje interpretacijskih sposobnosti te usvajanje harfističkog repertoara za solističko sviranje, za sviranje u komornim ansamblima i orkestrima različitih namjena. Osposobljavanje zasamostalno vjkežbanje i unapređivanje sviračkoga umijeća. Osposobljavanje za samostalno učenje i usvajanje novih glazbenih djela.
ishodi učenja

 

Stjecanje umijeća predstavljanja vlastite sviračke kompetencije.
sadržaj kolegija

 

Razvijanje sviračke vještine, razvijanje interpretacijskih sposobnosti te usvajanje harfističkog repertoara za solističko sviranje, za sviranje u komornim ansamblima i orkestrima različitih namjena. Osposobljavanje zasamostalno vjkežbanje i unapređivanje sviračkoga umijeća. Osposobljavanje za samostalno učenje i usvajanje novih glazbenih djela. Stjecanje umijeća predstavljanja vlastite sviračke kompetencije.
literatura

 

1. Tehničke vježbe

B. Bagatti: Esercizi tehnici per arpa; C. Salzedo: Conditioning exercises; Daily dozen; N. Ch. Bochsa: 110 daily exercises; V. Dulova: Vježbe iz knjige „Umjetnost sviranja harfe“

2. Etide

J. S. Bach / M. Grandjany : 12 etida; F. J. Dizi: 48 etida op. I i II; A. Holy: 12 etida: Th. Labarre: Etide; W. Posse: 8 velikih etida; A. Zabel: 3 velike etide; E. Schmidt: 6 etida

3.Velike forme

3.1. Sonate,  suite,  partite

Ph. E. Bach: Sonata u G-duru; Pruska sonata; J. S. Bach: Suita u g-molu za lutnju BWV 995; Suita iz violinske partite BWV 1006a; T. A. Arne: 6 sonata (jedna po izboru); J. Parry: 4 sonate (jedna po izboru); G. B. Pescetti: Sonata u c-molu; A. Rosler-Rosetti: 6 sonata (jedna po izboru); M. Franck:           Suita; P. Glanville Hicks: Sonata; P. Houdy:       Sonata;

B. Giuranna: Sonatina; G. Tailleferre: Sonata; P. Hindemith: Sonata; A. Casella: Sonata;

B. Britten: Suita op. 83; N. Flagello: Sonata: J. Francaix: Suita.

3.2. Koncerti

Ch. Wagenseil: Koncert u G-duru za harfu i gudački orkestar; G. F. Handel: Koncert u B-duru za harfu i gudački orkestar op.4 br. 6; K. D. von Dittersdorf: Koncert u A-duru za harfu i orkestar; A. F. Boieldieu: Koncert u C-duru za harfu i orkestar;

J. G. Albrechtsberger:         Koncert u C-Duru za harfu i orkestar; W. A. Mozart: Koncert u C-duru za flautu,harfu i orkestar K.V. 299; R. Gliere: Koncert za harfu i orkestar op. 74

A. Ginastera: Koncert za harfu i orkestar op. 25; N. Rota: Koncert za harfu i orkestar;

C. Reinecke: Koncert za harfu i orkestar; C. Debussy: Plesovi za harfu i gudače;

M. Ravel: Introdukcija i Allegro za harfu, gudački kvartet, flautu i klarinet; M. S. Rousseau: Pastoralne varijacije za harfu i gudače; C. Saint Saëns: Morceau de concert; J. M. Damase: Concertino za harfu i gudače; G. Pierne: Concertstück op. 39 za harfu i orkestar;

A. Mossolov: Koncert za harfu i orkestar.

4. Ostalo

M. Albeniz: Sonata in RE (trans. S. Mildonian); B. Andres: Absidioles; E. P. Alvars: Mandolina –fantazija op. 83, Il papagallo op. 85; J. S. Bach: Piece en Sol (iz 5. partite BWV 829);  Ph. E. Bach: Solfeggietto; A. Caplet: Divertissement a la Francaise; Divertissement a l’Espagnole; A. Corelli: Giga; J. M. Damase: Sicillienne variee; C. Debussy: Dvije arabeske; G. Faure: Impromptu op.86; Une chatelaine en sa tour op.110; R. Gliere: Impromptu; M. Glinka: Varijacije na temu MozartaNokturno «Rastanak»; E. Granados: Andaluza; F. Godefroid: Koncertna etida u es-molu; M. Grandjany: Rapsodija; Children’s Hour; Fantazija na temu Haydna; G. F. Handel: Tema s varijacijama; Passacaglia; Ciacconne in Do; Preludij i Toccata; A. Hasselmans: La source op.44; Gitana op.49; Nokturno; Balada; A. Hačaturjan: Orijentalni ples; Toccata (trans.V. Dulova); J. Ibert: 6 pieces (Matin sur l’eau, Scherzetto, En barque le soir,Ballade, Reflets dans l’eau, Fantaisie); A. Jolivet: Prelude; M. Mčedelov: Varijacije na Paganinijevu temu; J. de la Presle: Le jardin mouille; N. Parfjonov: Varijacije na Corellievu temu; S. Prokofjev: Preludij u C-duru op.12 br.7; D. Paradisi: Toccata; G. Pierne: Impromptu caprice op.9;

M. Ravel: Pavane pour une infante defunte; O. Respighi: Siciliana (trans.M. Grandjany);

N. Rota: Sarabanda i Toccata; H. Renie: Contemplation; Danse des lutin; Legende d’pres les Elfes de Leconte de Lisle; A. Roussel: Impromptu op. 21; C. Salzedo: Variations sur un theme dans le Style Ancien; Ballade; Whirlwind; Suite of Eight Dances; C. Saint-Saëns: Fantazija op. 95; L. Spohr: Fantazija u c-molu op. 35; Varijacije op.36 «Je suis encore

dans mon printemps»; D. Scarlati: Sonate; J. Thomas: Echoes of a waterfall; 4 Romances; 4 Seasons; M. Tournier:           Au Matin; Vers la Source Dans le Bois; Jazzband; Images (4 suite); Le danse du Moujik (iz 4.suite); A. Zabel: La Source

5. domaći autori

Tomislav Uhlik: Žalobne varijacije; Tri komada za harfu; Ivana Lang: Zvona u oluji

Rudolf Matz: Svadbena s varijacijama; Adalbert Marković: Dva preludija; Ivo Josipović: Enypnion; Dubravko Detoni: Iluminacije; Boris Papandopulo: Sonata; Ivan Mane Jarnović: Sonata

obveze studenata

 

redoviti nastupi na produkcijama studenata harfe ( najmanje dvaput u semestru)

ispitno gradivo 1.i 2.g: 1 etida, 2 kompozicije različitih stilskih razdoblja ( obično  stari majstor i romantika, )1ciklično djelo ( sonata ili koncert)

ispitno gradivo 3.i 4.g: 1 etida, 1 djelo starog majstora, 2 kompoz.različitih stilskih razdoblja ( obično 19.i 20 st.) i karaktera, 1 ciklično djelo ( sonata ili koncert), 1 djelo domaćeg autora.

način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja kolokvij krajem zimskog semestra ( bez ocjene, samo kriterij prolaza ) i godišnji ispit pred povjerenstvom
raspored sati

 

srijeda 14-20, četvrtak 12-18,petak 10-16 učionica 732
termini kolokvija i ispita  

siječanj i lipanj

termini konzultacija

 

srijeda 12-14,četvrtak 10-12
poveznica na web stranicu kolegija

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram