KOMORNA GLAZBA – HARFA

naziv predmeta KOMORNA GLAZBA studijski program/ smjer integrirani diplomski studij za instrumentaliste, smjerHARFA
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar 1-5 g. ( 10 semestara)
nositelj Diana Grubišić Ćiković bodovna vrijednost/ECTS 4
sunositelji

 

satnica P 60 S V
suradnici

 

status predmeta ☐obvezni

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta
opis predmeta (cilj)

 

Izvođenje komornih djela svih glazbenih epoha u klasičnim i neklasičnim postavama ansambala u kojima sudjeluje harfa. Suradnja sa studentima svih odsjeka na Akademiji.
ishodi učenja

 

Upoznavanje prakse komornog muziciranja, naročito u skladbama u kojima je harfa karakteristična odrednica stila. Razvijanje glazbenog ukusa i muzikalnosti kroz praksu komornog muziciranja. Usvajanje vještine brzog učenja novih djela. Osposobljavanje za  samostalan rad na novim skladbama. Razvijanje smisla za timski rad na zajedničkom muziciranju
sadržaj kolegija

 

literatura

 

Konkretna glazbena literatura bira se prema okolnostima (vrsta komornog ansambla, broj izvođača, potrebe ostalih odsjeka).
obveze studenata

 

Izbor skladbi iz programa uvježbanog tijekom godine pod nadzorom nastavnika, koji ima potpuni uvid u napredovanje i angažiranost svakoga studenta. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja kolokvij krajem zimskog semestra  ( na smotri komornih sastava) i godišnji ispit pred povjerenstvom
raspored sati

 

srijeda 14-20, četvrtak 12-18,petak 10-16 učionica 732
termini kolokvija i ispita  

siječanj i lipanj

termini konzultacija

 

srijeda 12-14,četvrtak 10-12
poveznica na web stranicu kolegija

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram