METODIKA NASTAVE HARFE

naziv predmeta METODIKA NASTAVE HARFE studijski program/ smjer integirani diplomski studij za istrumentaliste -smjerHARFA
šifra predmeta (ISVU) godina /semestar 3. ( 5-i 6. semestar)
nositelj Diana Grubišić Ćiković bodovna vrijednost/ECTS 6
sunositelji

 

satnica P 60 S V
suradnici

 

status predmeta     

☐izborni

preduvjeti za upis predmeta
opis predmeta (cilj)

 

Metodika nastave harfe bavi se praktičnim  pitanjima nastavnog procesa od samih početaka učenja ( postava ruke, sjedenje, artikulacija tona, opuštanje ruke, oblikovanje tona, dinamika, agogika ), analizira i uspoređuje različite metodičke pristupe i škole. obrađuje najznamenitije škole za harfu te njene predstavnike
ishodi učenja

 

Stjecanje znanja i vještine u budućoj nastavnoj praksi
sadržaj kolegija

 

literatura

 

1.Maria Grossi: Metoda za harfu ( Metodo per arpa, izdavač Ricordi)

2.H. Renie:  Metoda sv. 1 i 2 ( englesko izdanje Complete method for harp i francusko Methode complete pour la harpe, jedno i drugo izdao Leduc)

3.Vera Dulova: Umjetnost sviranja harfe  ( nemam ćirilicu, a u našim slovima je Iskustvo igre na arfe)

4.Lucille Lawrence i Carlos Salzedo: Metod for the harp ili Methode pour la harpe ( i englesko i francusko izdanje G. Schirmer)

5.Carlos Salzedo: Modern study of the harp ( francusko izdanje: L etude moderne de la harpe), izdavač Schirmer

6.Lucille Lawrence:The ABC of harp playing ( izdavač Schirmer)

7.Suzanne Balderstorn: The art of teaching the harp ( izdavač S. Balderstorn)

8.John Marson:The complete guide to the harp glissandi

9.Antonio Zamara: Škola za harfu I-IV sv. ( Harfenschule)

10.Hans Joachim Zingel: Škola za harfu ( Neuenharfenlehre)

11. Hans Joachim Zingel:  Harfisti 19.st

 

 

obveze studenata

 

čitanje zadane literature, slušanje različitih izvedbi na nosaču zvuka ili Youtube
način provjere znanja i kriteriji ocjenjivanja polaganje godišnjeg ispita pred predmetnim nastavnikom
raspored sati

 

srijeda 14-20, četvrtak 12-18,petak 10-16 učionica 732
termini kolokvija i ispita  

lipanj

termini konzultacija

 

srijeda 12-14,četvrtak 10-12
poveznica na web stranicu kolegija

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram