II. odsjek: Prijava za sudjelovanje studenata i nastavnika u ERASMUS+ kombiniranom intenzivnom programu (BIP) pod nazivom OPERA AND OPERATIC INSTITUTIONS PAST AND PRESENT. New Contexts in Didactics, Management, Aesthetics & Dramaturgies

 

Sveučilište u Zagrebu objavio je sljedeći NATJEČAJ za Erasmus+ kobinirane intenzivne programe ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA 131) za radzoblje od 1. 5. 2024. do 30. 6. 2025. (unizg.hr):

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-kljucne-aktivnosti-1-unutar-programskih-zema/

Pozivamo studente i nastavnike Odsjeka za muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu da se prijave za sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (BIP) za pod sljedećim nazivom:

 

OPERA AND OPERATIC INSTITUTIONS PAST AND PRESENT. New Contexts in Didactics, Management, Aesthetics & Dramaturgies

TKO, GDJE & KADA:

 • maksimalni broj odobrenih mobilnosti:
  • 6 studenata muzikologije jednopredmetno ili dvopredmetno
  • 1 nastavnik na Odsjeku za muzikologiju
 • vrijeme: 9. – 14. 12. 2024. (komponenta mobilnosti uživo)
 • mjesto: Sveučilište u Milanu, Fakultet za humanističke znanosti, Odsjek za kulturnu i okolišnu baštinu

ŠTO JE KOMBINIRANI INTEZIVNI PROGRAM?

 • sastoji se od 2 komponente: virtualne (online) mobilnosti i mobilnoti uživo
 • virtualna komponenta sastojat će se od online sastanaka cijeloga tima u listopadu ili studenom 2024., a mobilnost uživo od 9. do 14. 12. u Milanu
 • studenti će za sudjelovanje u projektu u cijelosti, što uključuje virtualnu i  komponentu mobilnosti uživo, ostvariti pravo na 3 ECTS boda.

OPIS BIP PROGRAMA OPERA AND OPERATIC INSTITUTIONS PAST AND PRESENT. New Contexts in Didactics, Management, Aesthetics and Dramaturgies:

 • kombinirani format radionice i znanstvenog skupa iz šireg tematskog područja navedenog u naslovu (opera i operne institucije)
 • sudionici sa sljedećih sveučilišta i fakulteta: Sveučilište u Milanu, Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Bayreuthu, Sveučilište u Greifswaldu, Sveučilište u Olomoucu, Privatno sveučilište Gustav Mahler u Klagenfurtu

PREDNOSTI STUDENTSKE MOBILNOSTI:

 • stručno usavršavanje
 • networking sa studentima muzikologije i nastavnicima iz inozemstva
 • financijska potpora od 79 eura po danu + dodatna sredstva za određene skupine studenata i green travel, v. Natječaj, Tablica iznosa za životne troškove

OBVEZAN DOPRINOS STUDENATA:

 • sudjelovanje u jednom od dva studentsko-nastavnička projektna tima Odsjeka za muzikologiju u a. g. 2024./2025.:
  • Ususret izvedbi opere Hipolit i Aricija J.-Ph. Rameaua (izvannastavna aktivnost)
  • Rad na sređivanju arhiva Dunje Vejzović u sklopu upisanog izbornog predmeta Glazbeno-arhivski rad na terenu
 • odabir znanstveno-istraživačke teme u sklopu jednog od projektnih područja: francuska barokna opera ili operna karijera Dunje Vejzović
 • mentorski rad s nastavnikom Odsjeka za muzikologiju u listopadu i studenom 2024.
 • održavanje usmenog referata od 20 minuta na engleskom jeziku na odabranu temu  u sklopu mobilnosti uživo u Milanu od 9. do 14. 12. 2024.

NAČIN PRIJAVE:

 • slanje prijave na adresu suradnja@muza.hr
 • ROK PRIJAVE: najkasnije do četvrtka, 4. srpnja 2024.

Prijava studenta mora sadržavati:

 • kratka biografija (maksimalno 100 riječi) sa sljedećim informacijama:
  • OIB, znanje stranih jezika (uključujući razinu – od A1 do C2)
 • motivacijsko pismo (200-250 riječi) sa sljedećim informacijama:
  • opredjeljenje za sudjelovanje u jednom od dva projektna tima (francuska barokna opera ili operna karijera Dunje Vejzović)
  • opis muzikoloških interesa s posebnim naglaskom na područje opere
  • ako postoje, ideje i planovi vezani za odabir znanstveno-istraživačke teme za referat u Milan na mobilnosti uživo: nije preduvjet s obzirom da će se odabir dogoditi tek u rujnu ili listopadu)

Prijava nastavnika mora sadržavati:

 • kratka biografija (maksimalno 100 riječi) sa sljedećim informacijama:
  • OIB, znanje stranih jezika (uključujući razinu – od A1 do C2)
 • izjavu nositelja suradnje (ukoliko je isti nositelj)

Odabir studenata i nastavnika izvršit će povjerenstvo Muzičke akademije u sastavu:

 • doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik, predsjednica povjerenstva
 • doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela
 • doc. dr. sc. Jelka Vukobratović

Kriteriji odabira za BIP OPERA AND OPERATIC INSTITUTIONS PAST AND PRESENT – PDF

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na 01 4899278 ili na suradnja@muza.hr.

Više o programima Erasmus+ BIP doznajte na:

https://ampeu.hr/publikacije/erasmus-blended-mobilnosti-za-studente

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram