JAVNI POZIV

ODSJEK ZA DUHAČKE INSTRUMENTE

MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

JAVNI POZIV

na iskaz interesa za angažman kao naslovnog asistenta u umjetničkom području: glazbena umjetnost, umjetničko polje: izvođenje glazbe, umjetnička grana: sviranje (instrumenti), za Trombon, na Odsjeku za duhačke instrumente

 

Uvjeti: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te općim aktima Muzičke akademije.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica), popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na mail adresu pročelnika Odsjeka: snestorovic@muza.hr

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave javnog poziva. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Postupak odabira: stručno povjerenstvo i uvjete izbora kandidata odrediti će Odsjek za duhačke instrumente te o istome obavijestiti kandidate prije pristupanja oglednom predstavljanju.

Postupak po javnom pozivu ne obvezuje Muzičku akademiju i ne smatra se službenim postupkom izbora za naslovnog asistenta.

Kontakt osoba:

prof. art. Saša Nestorović

Pročelnik Odsjeka za duhačke instrumente

Mail: snestorovic@muza.hr

Mob: 0915281581

 

 

 

Zagreb, 11.12.2023.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram