OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJE
Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/23-04/17
Urbroj: 251-79-1/1-23-07

Zagreb, 27.11.2023.

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

U postupku izbora na nastavno radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 4.prosinca 2023. od 14 sati, u dvorani Huml (IV. kat).

Pristupnici:

14h – Mladen Grgić
15h – Viktoriia Baskakova
16h – Jelena Pavić Vuković
17h – Željka Vojvoda

Teme:

J.Haydn: koncert u Es-duru za trubu i orkestar
C.Reinecke: sonata “Undine” za flautu i klavir, prva 3 stavka (BEZ repeticija)

Nastupno predavanje uključuje:
– sviranje pripremljenih skladbi (u izvedbi sa studentom)
– rad sa studentom
– sviranje a vista

Svaki kandidat ima na raspolaganju 60 minuta.

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof.art. Žarko Perišić, predsjednik
2. Zrinka Ivančić Cikojević, viši umjetnički suradnik, članica
3. izv.prof.art. Mia Elezović – vanjska članica (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)

 

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram