OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

 

Klasa: 100-01/21-3/33

Urbroj: 251-79-1-21-13

 

Zagreb, 18.10. 2021.

 

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u naslovno suradničko zvanje asistent, upućujemo

 

Obavijest o izboru 

 

Na temelju natječaja objavljenog dana 21.07.2021. g. u „Narodnim novinama“, „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za tambure, na Odsjeku za glazbenu pedagogiju – 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, obavještavamo da su nakon provedenog postupka izabrani Franjo Pećarić i Marko Blašković.

 

 

 

 D E K A N:

 

 red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube