OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12

Klasa:112-92/21-3/4
Urbroj: 251-79-1-21-5

Zagreb, 22.11.2021.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 06.10.2021.g. u „Narodnim novinama“, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za popunu radnog mjesta položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi, interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj (m / ž) u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto izabrana Leona Mrčela, mag. oec.

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

D E K A N:
red. prof. art. Igor Lešnik, v. r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube