OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/24-04/12

Urbroj: 251-79-1/1-24-20

Zagreb, 20.06.2024.

Na temelju čl. 17. Statuta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, za popunu radnog mjesta voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove), donosim

OBAVIJEST O IZBORU

Na temelju natječaja objavljenog dana 22.05.2024. g. u „Narodnim novinama“, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za popunu radnog mjesta voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove) – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, obavještavamo da je nakon provedenog natječajnog postupka izabran Željko Mandić.

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

  D E K A N:

      prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram