OBAVIJEST O IZBORU – 7. ODSJEK

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa:100-01/20-3/38

Urbroj:251-79-1-20-2

Zagreb, 23.09.2020.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora u naslovno suradničko zvanje asistent, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 17.06.2020.g. u „Narodnim novinama“,  „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i  službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Fagot, na Odsjeku za duhačke instrumente  – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabran Matko Smolčić.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

               D E K A N:

      red.prof.art. Igor Lešnik

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube