Obavijest o izborima

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa: 100-01/20-3/39

Urbroj: 251-79-1-20-192

 

Zagreb, 07.12.2020.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 25.09.2020.g. u „Narodnim novinama“,  Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu  za popunu radnog mjesta položaj III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj/ica stručno – administrativnih poslova u Uredu za ljudske potencijale,  obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto izabrana Antonija Došen Temaj.

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

 

D E K A N:

red.prof.art. Igor Lešnik, v. r.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/20-3/39

Urbroj: 251-79-1-20-193

Zagreb, 04.12.2020.

Na temelju članka 15. stavak 3. Statuta Muzičke akademije, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 25.09.2020.g. u „Narodnim novinama“,  Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu  za popunu radnog mjesta položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjem uredu ili službi, interni naziv: glavni tajnik Akademije,  obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto izabran Dejan Elveđi, dipl. iur.

Svim kandidatima prijavljenim na natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

D E K A N:

red.prof.art. Igor Lešnik, v. r.

 

 


 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube