OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12

Klasa: 100-01/21-3/20
Urbroj: 251-79-1-21-9

Zagreb, 20.04.2021.

Na temelju članka 15. stavka 3. Statuta Muzičke akademije, u postupku izbora na radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi – voditelj Ureda za financijsko – računovodstvene poslove, upućujem

Obavijest o izboru

Na temelju natječaja objavljenog dana 3. ožujka 2021. u „Narodnim novinama“, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije u Zagrebu za izbor na radno mjesto, položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi – voditelj Ureda za financijsko – računovodstvene poslove – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, obavještavamo kandidate da je nakon provedenog postupka izabrana Magdalena Čečura, struč.spec.oec.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

D E K A N:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube