OBAVIJEST O IZBORU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa: 100-01/23-04/09

Urbroj: 251-79-1/1-23-17

 

Zagreb, 21.03.2023.

Na temelju čl. 15. st. 3. Statuta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, u postupku izbora u naslovno suradničko zvanje asistent, upućujemo

OBAVIJEST O IZBORU

 

Na temelju natječaja objavljenog dana 19.10.2022. g. u „Narodnim novinama“, „Jutarnjem listu“, Euraxess portalu i službenoj internet stranici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje kompozicija, za teorijsko-glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe, obavještavamo da su nakon provedenog postupka izabrani Helena Skljarov i David Batinić.

 

D E K A N:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram