OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU – 1. odsjek

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

Klasa: 100-01/23-04/09
Urbroj: 251-79-1/1-23-01

Zagreb, 03.02.2023.

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

U postupku izbora u naslovno suradničko zvanje asistent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje kompozicija, za teorijsko-glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe – 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 19.10.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 23. veljače 2023., od 12.00 nadalje, u sobi 326 (III. kat).

Pristupnici:
Helena Skljarov – 12.00h
Dora Remenar Knezović – 13.00h
Franjo Klinar – 14.00h
Josip Prajz – 15.00h
Luka Demarin – 16.00h
David Batinić – 17.00h
Krešimir Klarić – 18.00h

Teme nastupnog predavanja:
– “Sekundarne subdominante”
– “Sudari prohodnih i izmjeničnih tonova”
– “Alterirani akordi u užem smislu riječi”

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. prof. art. Berislav Šipuš, predsjednik
2. prof. art. Ante Knešaurek, član
3. akademik Zoran Juranić, vanjski član

 

 

 

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram