Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/22-3/19

Urbroj: 251-79-1-22-24

 

Zagreb, 12.04.2022.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 26.01.2022.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u petak, 22. travnja 2022., i u subotu, 23. travnja 2022., od 11 sati nadalje, u dvorani Stančić.

 

Pristupnici

  1. travnja 2022:

11h – Lucija Bašić

12h – Petra Bugarin

13h – Viktor Čižić

14h – Ana Dadić

 

  1. travnja 2022.:

11h – Tomislav Damjanović

12h – Mladen Grgić

13h – David Vuković

 

Tema:

B. Martinu: Prva sonata za flautu i klavir

         Allegro moderato

         Adagio

         Allegro poco moderato                                     

 

S. Prokofiev: Sonata za flautu i klavir op. 94

         Moderato

         Scherzo. Presto

         Andante

         Allegro con brio                                                

 

J. Castérède: Sonatina za trombon i klavir

         Allegro vivo

         Andante sostenuto

         Allegro                                                                       

 

 

H. Tomasi: Koncert za saksofon i orkestar

         Andante et Allegro

         Final. Allegro                                                    

 

 

H. Tomasi: Koncert za trubu i orkestar

         Vif

         Nocturne. Moderato

         Final. Allegro vivo                                                     

 

H. Tomasi: Koncert za trombon i orkestar

         Andante et Scherzo – Valse

         Nocturne. Andante

         Tambourin. Allegro giocoso                            

 

 

                  

Svi kandidati svirat će i skladbe ‘prima vista’.

 

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Eva Kirchmayer Bilić, umjetnička savjetnica – predsjednica povjerenstva
  2. Linda Mravunac Fabijanić, umjetnička savjetnica – članica povjerenstva
  3. red.prof.art. Vladimir Krpan, emeritus – član povjerenstva

 

 

 

Dekan:

 

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube