OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

 

Klasa: 100-01/23-04/15

Urbroj: 251-79-1/1-23-19

Zagreb, 12.10.2023.

 

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje kompozicija, za teorijsko-glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak, 26.10.2023., u sobi 336 (III. kat) od 11h do 13h.

 

 

Pristupnici:

 

Ivan Končić

Ivan Violić

 

Tema nastupnog predavanja:

 

  1. Harmonija: „Enharmonijske modulacije“
  2. Vokalni kontrapunkt: „Postavljanje troglasja u strogom stilu Palestrine – potpisivanje latinskog teksta u troglasnom motetu“
  3. Glazbeni oblici: „Sonata u povijesnom razdoblju glazbenog romantizma – generalne značajke – primjeri“

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.art. Srećko Bradić, predsjednik
  2. prof.art. Berislav Šipuš, član
  3. prof.dr.art. Andrej Misson, vanjski član – Akademija za glasbo u Ljubljani

 

Dekan:

 

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram