OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU (korekcija 23.10.)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

Klasa: 100-01/23-04/15
Urbroj: 251-79-1/1-23-20

Zagreb, 17.10.2023.

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Klavir, na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 08. studenoga 2023., i četvrtak, 09. studenoga 2023., od 10 h, u dvorani Stančić (IV. kat).

Nastupno predavanje sastoji se od recitala u trajanju od 45 minuta i oglednog sata koji će pristupnici održati sa studentima Muzičke akademije.

Recital u trajanju od 45 minuta treba, osim slobodno odabrana programa, sadržavati sonatu iz razdoblja bečke klasike.

Program recitala izvodi se napamet.

Program oglednog sata:

L. v. Beethoven: Sonata u Es duru, op. 31 broj 3
F. Chopin: Scherzo u E duru, op. 54

Raspored događanja:

 

R e c i t a l   (8. studenoga)

 

10h      Stipe Bilić

10:45   Tomislav Damjanović

11:30   Ivan Galić

12:30   Petar Klasan

13:15   Mia Miljković Đuzel

 

O g l e d n i   s a t     (9. studenoga)

10h      nastup studenata

10:45   Stipe Bilić

11:30   Tomislav Damjanović

12:15   Ivan Galić

13:15   Petar Klasan

14h      Mia Miljković Đuzel

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. art. Đuro Tikvica, predsjednik
2. prof. art. Lovro Pogorelić, član
3. prof. art. Vladimir Mlinarić, vanjski član (Akademija za glasbo u Ljubljani)

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram