OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

 

Klasa: 100-01/24-04/10

Urbroj: 251-79-1/1-24-25

Zagreb, 10. travnja 2024.

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Violinu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u petak, 19. 04. 2024. u 13:30, u dvorani Huml (IV. kat).

 

 

Pristupnik:

 

Ivo Dropulić

 

Tema nastupnog predavanja:

 

  1. W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 3 u G- duru, Allegro

Antonija Tudorović, violina, 1. g.

 

  1. Brahms: Sonata za violinu i klavir br. 3 u d- molu, op. 108

Allegro

Lorena Marković, violina, 3. g.

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. art. Ivan Novinc, predsjednik
  2. prof. art. Goran Končar, član
  3. prof. art. Vasilij Meljnikov, vanjski član (Akademija za glasbo u Ljubljani)

 

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram