OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

 

Klasa: 100-01/24-04/08

Urbroj: 251-79-1/1-24-03

Zagreb, 14. svibnja 2024.

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora za naslovnog asistenta za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Violu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 03. 06. 2024. u 17 sati, dvorana Stančić (IV. kat).

 

Pristupnik:

Dagmar Korbar

 

Tema:

1. C. Stamitz: Koncert za violu i orkestar u D – duru 1- Risoluto

2. W. Walton: Koncert za violu i orkestar op. 68

Marija Lalović, viola, 5. g.

 

Program recitala:

F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – duru, Rondo

M. Reger: Suita za violu solo br. 3, op.131 d u e- molu

Moderato, Allegro vivace

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

izv.prof.art. Ivan Novinc, predsjednik

prof.art. Krešimir Petar Pustički, član

doc.art. Marija Rome, vanjski član / Akademija za glasbo u Ljubljani

 

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram