OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/24-04/08

Urbroj: 251-79-1/1-24-04

Zagreb, 17. svibnja 2024.

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

U postupku izbora za naslovnog asistenta za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za Obou, na Odsjeku za duhačke instrumente – 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 3. lipnja 2024., u 19h, dvorana Lhotka (III. kat).

 

Pristupnica:

Dunja Čolić

 

Program:

Recital u trajanju 30 min

Rad sa studentima u 19.30h

Studentica Petra Domšić, 3. godina

 

Zadana skladba: J. S. Bach: Sonata za obou i b.c. BWV 1030b

  1. Andante
  2. Siciliano
  3. Presto

15 minuta podučavanje prima vista skladbe.

Klavirska pratnja : Roland Grlica, umjetnički suradnik

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

prof.art. Saša Nestorović, predsjednik

prof.art. Žarko Perišić, član

izv.prof.art. Sanja Romić, vanjska članica / Univerzitet u Novom Sadu Akademija umjetnosti

 

                                                                               Dekan:

     prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram