Obavijest o nastupnom predavanju

Klasa: 100-01/22-04/12

Urbroj: 251-79-1/1-22-14

 

Zagreb, 01.12.2022.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetnički suradnik za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje izvođenje glazbe, umjetnička grana sviranje (instrumenti), za korepetiranje, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 19.10.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 14. prosinca 2022., u 12:30h, u sobi 221 (II. kat).

 

Pristupnici:

12.30h

Maša Novosel

 

13h

Marta Karolina Cader-Pietrzak

 

Tema:

Meditacija za violinu i klavir P. I. Čajkovskog

2. st. sonate za violinu i klavir u A – duru C. Francka – Allegro molto

Pristupnici će svirati sa violinisticom Anom Labazan Brajša.

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv.prof.art. Ivan Novinc – predsjednik
  2. Renata Hil, umjetnička savjetnica – članica povjerenstva
  3. prof.art. Jakša Zlatar – vanjski član

   Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram