OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/22-04/12

Urbroj: 251-79-1/1-22-16

 

Zagreb, 06.12.2022.

 

 

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

 

U postupku izbora u naslovno suradničko zvanje asistent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje kompozicija, za teorijsko-glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe – 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 19.10.2022.g., održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 22. prosinca 2022., od 12.00 nadalje, u sobi 326 (III. kat).

 

Pristupnici:

Helena Skljarov  – 12.00h

Dora Remenar Knezović – 13.00h

Franjo Klinar – 14.00h

Josip Prajz – 15.00h

David Batinić – 16.00h

Luka Demarin – 17.00h

Krešimir Klarić – 18.00h

Ivan Violić – 19.00h

 

Teme nastupnog predavanja – kandidati biraju jednu od predloženih tema :

  • “Kromatska promjena akorda i modulacije pomoću iste”
  • “Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene smanjenog septakorda”
  • “Kromatska tercna srodnost i modulacije pomoću iste”

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

  1. prof.art. Berislav Šipuš, predsjednik
  2. prof.art. Ante Knešaurek, član
  3. akademik Zoran Juranić, vanjski član

 

Konzultanti za nastupno predavanje:

  1. prof.art. Srđan Dedić
  2. prof.art. Dalibor Bukvić

 

 

Dekan:

 

 

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram