Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/21-3/9

Urbroj: 251-79-1-21-1

Zagreb, 11.03.2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički suradnik za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme, a u svezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 27.1.2021.g. održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, u četvrtak, 25.03.2021., u 17.30 sati, u dvorani Huml.

 

Pristupnici: Ana Dadić i David Vuković

Tema:

J. Brahms : Sonata za violinu i klavir br.3 u d-molu, op 108, 4. stavak

H. Wieniawsky: Suvenir iz Moskve

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv.prof.art. Ivan Novinc, predsjednik
  2. Eva Kirchmayer – Bilić, umjetnička savjetnica, član
  3. red.prof.art. Vladimir Krpan, vanjski član

 

Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube