Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

Klasa: 100-01/21-3/30
Urbroj: 251-79-1-21-1
Zagreb, 11. 6. 2021.

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

U postupku izbora u nastavno zvanje i radno mjesto predavač za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Klavir obligatno, na Odsjeku za klavir, čembalo i orgulje – 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, a u vezi natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 21.4.2021. g. održat će se nastupno predavanje u dvorani Stančić Muzičke akademije u Zagrebu u petak, 18.06.2021., od 10 sati nadalje.

Pristupnici: Stipe Bilić i Tomislav Damjanović
Tema:

J. S. Bach: Preludij i fuga u C duru, 2.svezak WK
W. A. Mozart: Sonata u a molu, K.V. 310
F. Chopin: Etida u gis molu, op.25 br. 6

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. red.prof.art. Đuro Tikvica, predsjednik
2. Vlasta Gyura Pičulin, umjetnička savjetnica, članica
3. Srebrenka Široki Turčić, viša predavačica, vanjska članica

Dekan:

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube