Obavijest o nastupnom predavanju – 1. odsjek

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb

 

Klasa: 100-01/23-04/09

Urbroj: 251-79-1/1-23-16

 

Zagreb, 14.03.2023.

 

Na temelju čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavam

Obavijest o nastupnom predavanju

 

U postupku izbora na umjetničko-nastavno radno mjesto docent za umjetničko područje glazbene umjetnosti, umjetničko polje kompozicija, za teorijsko-glazbene predmete, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe, održat će se nastupno predavanje u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu u četvrtak, 23. ožujka 2023., u sobi 334 (III. kat) od 12 do 14.

Pristupnici:

12h Ivan Končić

13h Tibor Szirovicza

Tema nastupnog predavanja:

Polarnost

Medijante

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. art. Berislav Šipuš, predsjednik
  2. prof. art. Ante Knešaurek, član
  3. prof. art. Andrej Misson, vanjski član

Dekan:

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram