Obavijest o nastupnom predavanju

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 12

 

Klasa: 100-01/21-3/33

Urbroj: 251-79-1-21-17

 

 

Zagreb, 30. 11. 2021.

 

Na temelju  čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) oglašavamo

 

 

Obavijest o nastupnom predavanju

 

 

U postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području tehničkih znanosti, polje računarstvo, za predmet “Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem”, na Odsjeku za kompoziciju i teoriju glazbe 2 izvršitelja bez zasnivanja radnog odnosa;  a u svezi natječaja objavljenog u “Narodnim novinama” 21.7.2021. godine, pristupnici:

 

dr.sc. Gordan Kreković

i

dr.sc. Antonio Pošćić

 

održat će nastupna predavanja u okviru kolegija “Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem” u utorak, 7. prosinca 2021. godine u 18 sati u učionici 339.

 

Teme predavanja:

 

Gordan Kreković: “Granularna sinteza u programskom jeziku Pure Data”

 

Antonio Pošćić: “Povezivanje instrumenata s programima u Pure Dati: MIDI i OSC”

 

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Davor Petrinović, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Kristian Jambrošić, član
  3. red.prof.art. Vjekoslav Nježić, član

 

 

               Dekan:

 

red.prof.art. Igor Lešnik, v.r.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube