OBAVIJEST O NEIZBORU KANDIDATA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MUZIČKA AKADEMIJA

Trg Republike Hrvatske 12

 

Klasa: 100-01/23-04/20

Urbroj: 251-79-1/1-23-06

 

Zagreb, 22. prosinca 2023.

 

Na temelju čl. 17. Statuta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, u postupku izbora na položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za održavanje zgrade i opreme, donosim

OBAVIJEST  O NEIZBORU KANDIDATA

 

Po natječaju objavljenom dana 22.11.2023. g. u „Narodnim novinama“, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u postupku izbora na položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za održavanje zgrade i opreme, obavještavamo da izbor kandidata nije obavljen jer nitko od prijavljenih kandidata ne udovoljava zahtjevima sukladno specifičnosti traženog radnog mjesta.

 

 

D E K A N:

 

prof.art. Igor Lešnik, v.r.

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram