Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić


 

I. ODSJEK ZA KOMPOZICIJU I TEORIJU GLAZBE

 

Pročelnik: prof. art. Ante Knešaurek

                    ante.knesaurek@gmail.com      

 

Popis nastavnika i suradnika:

 

prof. art        Srećko Bradić

prof. art        Krešimir Seletković

prof. art        Olja Jelaska

prof. art        Vjekoslav Nježić

prof. art        Srđan Dedić

prof.art.       Frano Đurović

prof. art        Ante   Knešaurek

prof. art        Dalibor Bukvić

docent          Oliver Tomislav

docent          Daniel Legin

docent          Tibor  Szirovicza

v. pred. Vesna Nicole Klarić

nasl. prof. art Berislav Šipuš

nasl. doc. dr. sc. Antonio Poščić

nasl. ass. dr. sc. Gordan Kreković

nasl. doc.      Ivan Končić

nasl. ass.       David Batinić

nasl. ass.       Helena Skljarov


Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

PISMENI ISPIT:

1) Teorija:
• Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu.
• Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način.
• Melodijski intervali – uzlazno i silazno.
• Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu.
• Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati.
• Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
• Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.

2) Diktat:
a) Jednoglasni diktat – niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do decime, u rasponu od velikog C do c3.
b) Zapis harmonijskih intervala do decime, na zadanom tonu uzlazno ili silazno. Zadani tonovi su u rasponu od maloga c do c2.
c) Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu uzlazno u rasponu od maloga c do c2.
d) Jednoglasni meloritamski diktat: primjer iz bečke klasike ili romantizma.
e) Dvoglasni diktat – primjer volkalno-polifonog tipa iz baroka (za Solfeggio A2).
f) Troglasni diktat – primjer instrumentalno-polifonog tipa (za Solfeggio A3).
g) Diktat na jednom tonu: primjer složenije ritamske strukture (za Solfeggio A3).

3) Harmonija:
a) Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom dijatonskih i kromatskih modulacija.
b) Četveroglasna harmonizacija zadanoga soprana s mjestimičnom primjenom dijatonskih i kromatskih modulacija.
c) Harmonijska analiza kraćeg primjera iz literature.
d) Dovršenje predloženoga započetog četveroglasnog odlomka u zadanom minimalnom opsegu (trajanju) – za studij kompozicije.
4) Kontrapunkt:
a) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu kombinaciju vrsta.
b) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum.

PRAKTIČAN ISPIT
1) Solfeggio
a) Pjevanje s lista – primjer iz glazbene literature baroka ili bečke klasike.
b) Pjevanje s lista – primjer u C ključu (alt ili tenor) iz glazbene literature XVI. st. (za Solfeggio A3)

2) Harmonija
a) Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanoga soprana – bez pripreme.
b) Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez pripreme.

3) Klavir
a) J. B. Cramer: jedna etida, ili etida slične težine ili teža
b) J. S. Bach: jedna cijela Francuska suita, ili Engleska suita ili Preludij i fuga
c) W. A. Mozart: jedna cijela sonata (K. V. 332 F-dur, K. V. 311 D-dur, K. V. 333 B-dur ili K. V. 284 D-dur).

NAPOMENA: Kandidati za studij kompozicije trebaju priložiti partiture vlastitih skladbi u pet primjeraka te osigurati njihovu zvučnu prezentaciju (snimku izvedbe ili simulaciju).

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ZA UPIS NA STUDIJ?
Pravo prijave za upis iz stavka 1. ovoga članka imaju pristupnici koji imaju završenu srednju školu u trajanju od četiri godine, te obvezno moraju položiti ispite obveznog dijela Državne mature na osnovnoj (B) razini (hrvatski i strani jezik, matematika). Stranim državljanima, državljanima EU i osobama koje nisu završile srednjoškolsko obrazovanje u RH, priznaje se položeni ispit službenog jezika države u kojoj su završili srednjoškolsko obrazovanje.
Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja u Odjelu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Na prvoj godini integriranog sveučilišnog studija upisuju se obavezni i izborni predmeti. Student u pravilu upisuje 30 ECTS u semestru.

FAKULTATIVNI PREDMET
Na svakoj godini studija može se upisati po jedan fakultativni predmet sa drugih sastavnica Sveučilišta iz umjetničkog i/ili društveno-humanističkog područja.


Važni linkovi:

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – KOMPOZICIJA
http://www.muza.unizg.hr/studiji/kompozicija/

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – TEORIJA GLAZBE
http://www.muza.unizg.hr/studiji/teorija-glazbe/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

 


Ostale važne informacije:

BESPLATNE RADIONICE

 

POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA
Pozivaju se zainteresirani učenici četvrtog razreda srednjih glazbenih škola koji imaju namjeru pristupiti prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu za studije Kompozicije, Teorije glazbe, Dirigiranja, Muzikologije, Čembala i Orgulja na Radionicu iz harmonije i harmonije na klaviru. koja će se održati dana 27. 1. 2024., subota, od 14-18,  sati u zgradi Muzičke akademije u sobi 319 na trećem katu zgrade.

Radionica je besplatna. Zbog ograničenog broja sudionika Seminara, ulaz će biti omogućen samo učenicama i učenicima koji žele pristupiti Prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a prednost će imati one učenice i oni učenici koji su maturanti u svojim srednjim glazbenim školama. Prijave za seminar nisu potrebne.Voditelj seminara je prof. art. Ante Knešaurek.


POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA
Radionica iz solfeggia
Prikaz razredbenog ispita za instrumentalne odsjeke, odsjek za pjevanje i odsjek za muzikologiju
24. 2. 2024., subota, od 10 do 12:00 sati, u dvorani Stančić 439 (4 kat)
Radionica je besplatna i prijave nisu potrebne.
Voditeljica radionice je prof. Vesna Nicole Klarić.


POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA
Pozivaju se zainteresirani učenici viših razreda srednjih glazbenih škola koji imaju namjeru pristupiti prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu za studije Kompozicije, Teorije glazbe, Dirigiranja, Muzikologije, Čembala i Orgulja na

Seminar iz polifonije
3. 2.2024., subota, od 12 – 15 sati , u sobi 326, 3.kat
Radionica je besplatna.
Zbog ograničenog broja sudionika Seminara , ulaz će biti omogućen samo učenicama i učenicima koji žele pristupiti Prijemnom ispitu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a prednost će imati one učenice i oni učenici koji su maturanti u svojim srednjim glazbenim školama
Prijave za seminar poslati do 20.1.2024. na adresu elektroničke pošte pročelnika Prvog odsjeka.
Voditelj radionice je red. prof. art. Vjekoslav Nježić.

 


 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram