Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

 

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić

 

 

 III. odsjek za dirigiranje, harfu i udaraljke

 

Pročelnica: prof. art. Ivana Bilić

                    ibilic@muza.hr

 

Popis nastavnika:

DIRIGIRANJE:

prof. art.       Mladen Tarbuk

prof .art.       Jasenka Ostojić

prof. art.       Tomislav Fačini

doc.               Ivan Josip Skender

doc.               Matija Fortuna

asistent         Franjo Bilić

 

HARFA:

prof .art.       Diana Grubišić Ćiković

nasl. doc.      Mirjam Lučev Debanić

 

UDARALJKE:

prof.art.         Igor Lešnik, dekan

prof. art.       Ivana Bilić

umjet. sav.   Damir Gregurić

asistent         Luis Camacho Montealegre

nasl. doc.      Božidar Rebić

nasl. doc.      Marko Mihajlović

 

Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

 

DIRIGIRANJE

 1. PISMENI ISPIT
  1) Teorija glazbe
  Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i
  tenorskom ključu.
  Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske
  molske ljestvice; dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način
  Melodijski intervali – uzlazno i silazno
  Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i
  harmonijskom duru (u duru i molduru) te harmonijskome i melodijskome molu
  Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i
  harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
  Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama
  Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja
  Bodovi: 7; eliminacijski prag: 4

2) Diktat
Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do decime, u rasponu od C do c3.
Zapis harmonijskih intervala do decime, na zadanom tonu uzlazno ili silazno (zadani tonovi su u rasponu od c do c2).
Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu uzlazno u rasponu od c do c2.
Jednoglasni melodijsko-ritamski diktat: primjer iz bečke klasike ili romantizma. Dvoglasni diktat — primjer polifonog tipa iz baroka.
Diktat na jednom tonu — primjer složenije ritamske strukture.
Bodovi: 7; eliminacijski prag: ukupno manje od 4*

3) Harmonija
Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova
Četveroglasna harmonizacija zadanog soprana s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova
Bodovi: 7; eliminacijski prag: ukupno 4**

4) Kontrapunkt
Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu kombinaciju vrsta
Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctus floridus
Bodovi: 7; eliminacijski prag: 4

 

PRAKTIČAN ISPIT

1) Dirigiranje
Dirigiranje jedne lakše instrumentalne kompozicije iz razdoblja klasike ili romantike po izboru
pristupnika (uz klavir)
Bodovi: 14; eliminacijski prag: manje od 7

 

2) Poznavanje literature
Usmeni dio: pitanja članova ispitnog povjerenstva vezana za prepoznavanje repertoarnih djela i uz glazbenu kulturu.
Praktični dio: sviranje na klaviru skladbe po izboru pristupnika. Ukoliko pristupnik umije svirati i neki drugi instrument, može i na njemu izvesti glazbu po izboru, bilo umjesto izvedbe na klaviru, ili pored izvedbe na klaviru.
Bodovi: 7; eliminacijski prag: 4

3) Sviranje partitura i klavirskih izvoda
Sviranje jedne zadane vokalne i jedne instrumentalne partiture (3 sata pripreme)

4) Sviranje s lista
Sviranje jedne klavirske ili zborske partiture (bez pripreme)
Bodovi: 13; eliminacijski prag: 3) i 4) ukupno manje od 7

5) Solfeggio
Pjevanje s lista – primjer iz glazbene literature baroka ili bečke klasike
Pjevanje s lista – primjer u C ključu (alt ili tenor) iz glazbene literature XVI. stoljeća
Bodovi: 7; eliminacijski prag: ukupno manje od 4*

6) Harmonija na klaviru
Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanog soprana – bez pripreme
Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez pripreme
Bodovi: 7; eliminacijski prag: ukupno manje od 4**

7) Klavir
M. Clementi: Gradus ad Parnassum – jedna etida, ili etida slične težine kojega drugog autora
J. S. Bach: jedna cijela Francuska suita ili jedna cijela Engleska suita ili jedan preludij i fuga iz zbirke Das wohltemperierte Klavier
L. van Beethoven: jedna cijela sonata (osim op. 49). Program nije nužno izvoditi napamet.
Bodovi: 14; eliminacijski prag: 7

* Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog (diktat) i usmenog ispita
(solfeggio)
** Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog ispita i ispita harmonizacije na klaviru

 HARFA
Jedna koncertna etida iz gradiva IV. razreda srednje glazbene škole
Jedno cijelo cikličko djelo
Jedna skladba po izboru
(mora se izvesti napamet)
Bodovi: 60; eliminacijski prag: manje od 30

 

PISMENI ISPIT

1) Teorija glazbe
Tonski sustav (oktave); bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu
Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)
Melodijski intervali – uzlazno i silazno
Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru te
melodijskom i harmonijskom molu
Septakordi na svim stupnjevima te harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo,
dinamiku i način izvođenja
Bodovi: 10; eliminacijski prag: 0

2) Diktat
Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
Zapis intervala na zadanom tonu
Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu
Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike
Dvoglasni diktat
Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 

PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio
Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*
* Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog (diktat) i usmenog ispita
(solfeggio)

UDARALJKE
Tri izvedbe na različitim udaraljkaškim glazbalima tehničko-interpretativne zahtjevnosti
odgovarajuće razini sljedećih kompozicija:
1) Eugene Bozza: Rhytmic, orkestralna verzija uz pratnju glasovira s obveznom vlastitom
kadencom
2) J. S. Bach: dva stavka iz instrumentalne solističke kompozicije odabrane u dogovoru s
mentorom razredbenog ispita na udaraljkaškom glazbalu po izboru pristupnika
3) Djelo na prijedlog pristupnika odabrano u dogovoru s profesorima udaraljki Muzičke
akademije, stilski različito od programskih točaka pod 1. i 2.
Bodovi: 60; eliminacijski prag: manje od 30

 

PISMENI ISPIT

1) Teorija glazbe
Tonski sustav (oktave); bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu
Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)
Melodijski intervali – uzlazno i silazno
Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru te
melodijskom i harmonijskom molu
Septakordi na svim stupnjevima te harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo,
dinamiku i način izvođenja
Bodovi: 10; eliminacijski prag: 0

2) Diktat
Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
Zapis intervala na zadanom tonu
Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu
Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike
Dvoglasni diktat
Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 

PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio
Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike
Bodovi: 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*
* Eliminacijski prag odnosi se na ukupan zbroj bodova pismenog (diktat) i usmenog ispita
(solfeggio)

 

Važni linkovi:

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – DIRIGIRANJE

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-dirigiranje/

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – HARFA I UDARALJKE

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-za-instrumentaliste/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram