DOV-2022-4. ODSJEK

IV. ODSJEK ZA PJEVANJE

Studij pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu se izvodi kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 5 godina. Nastava se odvija u Zagrebu.

Nastavnici na IV. odsjeku za pjevanje su:

PROČELNICA: prof. art. Lidija Horvat Dunjko

PJEVANJE:
prof. art. Lidija Horvat Dunjko

prof.art. Martina Zadro
prof. art. Vlatka Oršanić

asl. red. prof. art. Giorgio Surian
prof. art. Martina Silić
izv. prof. art. Miljenka Grđan
doc. art. Renata Pokupić
doc. art. Alexei Tanovitski
nasl. doc. art. Helena Lucić Šego

KOREPETITORI:
Lana Bradić, umjetnički savjetnik
Mario Čopor, umjetnički savjetnik
Darko Domitrović, umjetnički savjetnik
Eva Kirchmayer Bilić, umjetnički savjetnik
Božo Letunić, viši umj. suradnik
Davor Ljubić, viši umj. suradnik
Ivan Pernicki, umj. suradnik

 

STUDIJ OPERNIH ULOGA:

doc. art. Simon Peter Dešpalj
doc. art. Robert Homen
doc. art. Zoran Novačić
doc. art. Ivan Josip Skender

OPERNA GLUMA: doc. art. Dora Ruždjak Podolski

UVOD U OPERNU GLUMU: Dražen Čuček, predavač

SCENSKI POKRET: Mateja Pučko Petković, viši predavač

TALIJANSKI JEZIK, RECITATIVI I INTERPRETACIJA: prof. Maura Filippi, viši predavač

SOLO PJESMA: doc. art. Alexei Tanovitski

HRVATSKA VOKALNA BAŠTINA: prof. Kristina Beck – Kukavčić, predavač

OSNOVE VOKALNE LITERATURE, METODIKA NASTAVE PJEVANJA, PEDAGOŠKA PRAKSA: nasl. doc. art. Marija Kuhar-Šoša

DIKCIJA: izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić

UVOD U DRAMATURGIJU: doc. Marin Blažević

FONETIKA RUSKOG JEZIKA: izv. prof. dr. sc. Željka Čelić

FONETIKA FRANCUSKOG JEZIKA: doc. Lidija Orešković Dvorski

NJEMAČKI JEZIK: Ana Nemec, predavač

SCENSKI GOVOR: doc. Nikola Baće

VOKALNO ZDRAVLJE: nasl.izv.prof.dr.sc.Ana Đanić Hadžibegović


PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJSKIH PROGRAMA


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube