DOV-2022-4. ODSJEK

IV. ODSJEK ZA PJEVANJE

Studij pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu se izvodi kao integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 5 godina. Nastava se odvija u Zagrebu.

Nastavnici na IV. odsjeku za pjevanje su:

PROČELNICA: red. prof. art. Lidija Horvat Dunjko

PJEVANJE:
red. prof. art. Lidija Horvat Dunjko
red. prof. art. Vlatka Oršanić
nasl. red. prof. art. Giorgio Surian
izv. prof. art. Martina Gojčeta Silić
izv. prof. art. Miljenka Grđan
doc. art. Renata Pokupić
doc. art. Alexei Tanovitski
nasl. doc. art. Helena Lucić Šego
nasl. doc. art. Tomislav Mužek

KOREPETITORI:
Lana Bradić, umjetnički savjetnik
Mario Čopor, umjetnički savjetnik
Darko Domitrović, umjetnički savjetnik
Eva Kirchmayer Bilić, umjetnički savjetnik
Božo Letunić, viši umj. suradnik
Davor Ljubić, viši umj. suradnik
Ivan Pernicki, umj. suradnik

 

STUDIJ OPERNIH ULOGA:

doc. art. Simon Peter Dešpalj
doc. art. Robert Homen
doc. art. Zoran Novačić
doc. art. Ivan Josip Skender

OPERNA GLUMA: doc. art. Dora Ruždjak Podolski
UVOD U OPERNU GLUMU: Dražen Čuček, predavač
SCENSKI POKRET: Mateja Pučko Petković, viši predavač
TALIJANSKI JEZIK, RECITATIVI I INTERPRETACIJA: prof. Maura Filippi, viši predavač
SOLO PJESMA: doc. art. Alexei Tanovitski
HRVATSKA VOKALNA BAŠTINA: prof. Kristina Beck – Kukavčić, predavač
OSNOVE VOKALNE LITERATURE, METODIKA NASTAVE PJEVANJA, PEDAGOŠKA PRAKSA: nasl. doc. art. Marija Kuhar-Šoša
DIKCIJA: izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić
UVOD U DRAMATURGIJU: doc. Marin Blažević
FONETIKA RUSKOG JEZIKA: izv. prof. dr. sc. Željka Čelić
FONETIKA FRANCUSKOG JEZIKA: doc. Lidija Orešković Dvorski
NJEMAČKI JEZIK: Ana Nemec, predavač

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

ZAHTJEVI NA PRIJEMNOM ISPITU:

A. ISPIT IZ PJEVANJA – potrebno je pripremiti sljedeći program
Jedna pjesma ili arija skladatelja XVII. i XVIII. stoljeća
Jedna arija iz oratorija, kantate ili mise
Jedna pjesma stranog skladatelja XIX. stoljeća
Jedna pjesma stranog skladatelja XX. ili XXI. stoljeća
Jedna pjesma hrvatskog skladatelja XIX., XX. ili XXI. stoljeća
Jedna operna arija (u originalnom tonalitetu i na originalnom jeziku)
Deklamacija kratkog dramskog teksta

Prijemni ispit iz pjevanja se sastoji od dvije etape.
Iz navedenog programa u prvoj etapi kandidati sami mogu izabrati prvu kompoziciju, a drugu bira komisija. Također u prvoj etapi se izvodi recitacija ili dramski tekst.
Kandidati koji prođu u drugu etapu (rezultati će biti objavljeni na web stranici MA dva sata nakon posljednjeg kandidata u prvoj etapi) sljedeći dan će izvesti još dvije kompozicije po izboru komisije.

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Bodovi 60; eliminacijski prag: manje od 30

B. PISMENI ISPIT

1) Teorija

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu
Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)
Melodijski intervali – uzlazno i silazno
Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu
Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama
Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja
Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

2) Diktat

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
Zapis intervala na zadanom tonu
Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu
Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike
Dvoglasni diktat
Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture
Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

C. PRAKTIČNI ISPIT

1) Solfeggio

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike
Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

2) Klavir

a) Czerny: op. 849 – jedna etida, ili etida slične težine
b) Jedna cijela sonatina
Program nije nužno izvoditi napamet.
Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube