DOV- 4. ODSJEK

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

 

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić


 

IV. odsjek za pjevanje

 

Pročelnica: prof. art. Lidija Horvat Dunjko

Horvat-dunjko@muza.hr, lidijahorvatunjko@yahoo.com

 

 

Popis nastavnika i suradnika:

prof. art.         Lidija Horvat-Dunjko

prof. art.         Miljenka Grđan

prof. art.         Martina Zadro

prof. art.         Martina Silić

izv. prof.          Robert Homen

izv. prof.          Simon Peter Dešpalj

doc.                 Renata Pokupić

doc.                 Alexei Tanovitski

umjet. sav.      Domitrović Darko

umjet. sav.      Eva Kirchmayer-Bilić

umjet. sav.      Mario Čopor

umjet. sav.      Lana Bradić

umjet. sav.      Davor Ljubić

umj. sur.          Božo Letunić

umj. sur.         Ivan Pernicki

pred.               Maura Filippi

nasl. prof. art. Vlatka Oršanić

prof.dr.sc.       Jelena Vlašić Duić

prof.dr.sc.       Željka Čelić

nasl.izv.prof.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović

nasl. doc.        Zoran Novačić

nasl. doc.        Marija Kuhar Šoša

nasl. doc.        Ruždjak Podolski Dorotea

nasl. doc.        Nikola Baće

nasl. doc.        Helena Bernarda Lucić Šego

nasl. doc.        Hrvoje Korbar

nasl. v.pred.    Pučko Mateja

nasl. pred.       Beck-Kukavčić Kristina

 

Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

 

ISPIT IZ PJEVANJA – potrebno je pripremiti sljedeći program

Jedna pjesma ili arija skladatelja XVII. i XVIII. stoljeća

Jedna arija iz oratorija, kantate ili mise

Jedna pjesma stranog skladatelja XIX. stoljeća

Jedna pjesma stranog skladatelja XX. ili XXI. stoljeća

Jedna pjesma hrvatskog skladatelja XIX., XX. ili XXI. stoljeća

Jedna operna arija (u originalnom tonalitetu i na originalnom jeziku)

Deklamacija kratkog dramskog teksta

 

Prijemni ispit iz pjevanja se sastoji od dvije etape.

Iz navedenog programa u prvoj etapi kandidati sami mogu izabrati prvu kompoziciju, a drugu bira komisija. Također u prvoj etapi se izvodi recitacija ili dramski tekst.

Kandidati koji prođu u drugu etapu (rezultati će biti objavljeni na web stranici MA dva sata nakon posljednjeg kandidata u prvoj etapi) sljedeći dan će izvesti još dvije kompozicije po izboru komisije.

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Bodovi 60; eliminacijski prag: manje od 30

 

PISMENI ISPIT

1) Teorija

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu

Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)

Melodijski intervali – uzlazno i silazno

Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu

Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati

Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

2) Diktat

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru

Zapis intervala na zadanom tonu

Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu

Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike

Dvoglasni diktat

Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 

PRAKTIČNI ISPIT

1) Solfeggio

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike

Bodovi 10; eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

 

2) Klavir

  1. a) Czerny: op. 849 – jedna etida, ili etida slične težine
  2. b) Jedna cijela sonatina

Program nije nužno izvoditi napamet.

Bodovi 5; eliminacijski prag: 0

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

Važni linkovi:

 

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – PJEVANJE

http://www.muza.unizg.hr/4-odsjek-za-pjevanje/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram