5. odsjek za klavir, orgulje i čembalo

Pročelnik: red. prof. Đuro Tikvica
dtikvica@muza.hr, dtikvica@inet.hr
098355076

 

 Popis profesora

 Klavir:

 1. red. prof. Vladimir Babin
 2. doc. Maja Bakrač
 3. red. prof. Dalibor Cikojević
 4. red. prof. Srđan Filip Čaldarović
 5. red. prof. Ruben Dalibaltayan
 6. doc. Danijel Detoni
 7. doc. Filip Fak (zamjenik pročelnika)
 8. red. prof. Ida Gamulin
 9. red. prof. Ljubomir Gašparović
 10. red. prof. Hari Gusek (hon.)
 11. izv. prof. Veljko Glodić
 12. red. prof. Katarina Krpan
 13. red. prof. Vladimir Krpan (hon.)
 14. izv. prof. Ante Milić
 15. red. prof. Lovro Pogorelić
 16. red. prof. Đorđe Stanetti
 17. red. prof. Đuro Tikvica (pročelnik)
 18. red. prof. Jakša Zlatar (hon.)

Orgulje:

 1. red. prof. Mario Penzar
 2. dr. art. Ljerka Očić, red. prof.

Čembalo:

 1. izv. prof. Pavao Mašić

 


Razredbeni ispiti:

a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Studij za instrumentaliste, smjer: Klavir

A) KLAVIR

 1. a) Jedna etida;
  b) J. S. Bach: jedan preludij i fuga iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier;
  c)  Jedna sonata iz razdoblja klasike ( Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi)
  d) Jedna skladba autora XIX. stoljeća;
  e) Jedna skladba autora XX. stoljeća;
  f) Jedna skladba hrvatskog autora;

Sve od a) do f) prema gradivu IV. razreda srednje glazbene škole.
CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Bodovi: 60; eliminacijski prag: manje od 30

B) PISMENI ISPIT

1) Teorija

a) Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu
b) Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način
c) Melodijski intervali – uzlazno i silazno
d) Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu
e) Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
f) Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama
g) Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

2) Diktat

a) Jednoglasni diktat – niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
b) Zapis intervala na zadanom tonu
c) Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu
d) Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka ili bečke klasike
e) Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa
f) Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

C) PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike

 b) Preddiplomski sveučilišni studij čembala

 1) ČEMBALO

a) Fitzwilliam Book: dvije kraće kompozicije po izboru
b) F. Couperin: dvije kompozicije po izboru
c) D. Scarlatti: jedna sonata po izboru
d) J. S. Bach: Preludij i fuga iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier, po izboru ili 2 stavka iz Francuske suite
e) Sviranje s lista

2) KLAVIR

a) Jedna etida po izboru
b) Klasična sonata (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
c) J. S. Bach: Preludij i fuga iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier
d) Jedno djelo XIX. stoljeća
e) Jedno kraće djelo XX. stoljeća
f) Sviranje s lista

 NAPOMENA: Pristupnici za studij čembala mogu svirati program čembala (točka A.1) ili program klavira (točka A.2). Oni koji sviraju program čembala moraju polagati i ispit iz klavira prema programu pod točkom C.3.

 

B) PISMENI ISPIT

1) Teorija

a) Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu
b) Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način
c) Melodijski intervali – uzlazno i silazno
d) Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu
e) Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
f) Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama
g) Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

 

2) Diktat

a) Jednoglasni diktat – niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
b) Zapis intervala na zadanom tonu
c) Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu
d) Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka ili bečke klasike
e) Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa
f) Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

 

 3) Harmonija

a) Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova
b) Četveroglasna harmonizacija zadanog soprana s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova

 

4) Kontrapunkt

a) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom glasu jednu od vrsta
b) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum

 

 

C) PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature baroka ili bečke klasike

 2) Harmonija

a) Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanoga soprana – bez pripreme
b) Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez pripreme

 3) Klavir (samo za pristupnike koji sviraju program čembala)

a) J. B. Cramer: jedna etida, ili koja teža etida
b) J. S. Bach: jedna cijela Francuska suita
c) W. A. Mozart: jedna cijela sonata (npr. K.V.332 F-dur, K.V. 311 D-dur, K.V. 333 B-dur ili K.V. 284 D-dur, ili koja zahtjevnija sonata

c) Studij orgulja

 1) ORGULJE

 

a) Jedna pedalna skladba: dur ili mol ljestvica za pedal-solo, odnosno pedalna vježba po izboru (Germani, Dupre) ili jedna pedalna etuda po izboru (Doppelbauer, Langlais, Albright itd.)
b) Jedna skladba starog majstora: preludij i fuga, toccata, ciaciona, canzona, koralna partita, itd. po izboru (Frescobaldi, Pachelbel, Swellinck, Buxtehude, Scheidt, i drugi)
c) Jedna skladba J. S. Bacha: Preludij i fuga e-mol BWV 533; C-dur BWV 545 i BWV 531; c-mol BWV 549; A-dur BWV 536 – po izboru
d) Jedna skladba XIX. ili XX. st.: F. Mendelssohn – Preludij i fuga u G-duru, op.37; M. Reger – Benedictus; L. Vierne – 24 pieces en style libre, T. Dubois – Toccata ili lakša skladba po izboru iz opusa J. Alaina, C. Francka, R. Schumanna, J. Brahmsa, M. Regera i drugih
e) Jedna skladba domaćeg skladatelja: F. Dugan – Andante f-mol, Fuga c-mol, Risoluto Es-dur, itd.; F. Pintarić – fuga d-mol; M. Lešćan – Intrada i koral; A. Klobučar – Partita; A. Motovunjanin – Frottole; J. Bajamonti -Sonata u F-duru ili neka druga skladba po izboru

 2) KLAVIR (samo za pristupnike koji ne sviraju program orgulja)

a) Jedna etida iz gradiva završnog razreda srednje muzičke škole – glavni predmet klavir
b) J. S. Bach: dva preludija i fuge iz zbirke Das Wohltemperierte Klavier
c) L. van Beethoven: jedna sonata (op. 2 br. 1 ili 3, op. 10 br. 1, 2, ili 3, op. 13 ili koja teža od ovih)

NAPOMENA: Pristupnici za studij orgulja mogu svirati program orgulja (točka A.1) ili program klavira (točka A.2). Oni koji sviraju program orgulja moraju polagati i ispit iz klavira prema programu pod točkom C.3.

 

B) PISMENI ISPIT

1) Teorija

a) Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu
b) Prirodne i harmonijske durske ljestvice (durske i moldurske), harmonijske i melodijske molske ljestvice. Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način
c) Melodijski intervali – uzlazno i silazno
d) Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u prirodnom i harmonijskom duru (u duru i molduru) i harmonijskom i melodijskom molu
e) Septakordi na svim stupnjevima prirodne i harmonijske durske ljestvice (dura i moldura) i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati
f) Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama
g) Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

 

2) Diktat

a) Jednoglasni diktat – niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru
b) Zapis intervala na zadanom tonu
c) Zapis akorda (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu
d) Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka ili bečke klasike
e) Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa
f) Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

 

 3) Harmonija

a) Četveroglasna harmonizacija zadanog neobilježenog basa s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova
b) Četveroglasna harmonizacija zadanog soprano s mjestimičnom primjenom alteriranih tonova

 4) Kontrapunkt

a) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom glasu jednu od vrsta
b) Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum

C) PRAKTIČAN ISPIT

1) Solfeggio

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature baroka ili bečke klasike

 

2) Harmonija

a) Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanoga soprana – bez pripreme
b) Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez pripreme

 3) Klavir (samo za pristupnike koji sviraju program orgulja)

a) J. B. Cramer: jedna etida, ili koja teža etida
b) J. S. Bach: jedna cijela Francuska suita, ili zahtjevnija skladba
c) W. A. Mozart: jedna cijela sonata (npr. K.V.332 F-dur, K.V. 311 D-dur, K.V. 333 B-dur ili K.V. 284 D-dur) ili sonata L. van Beethovena


PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJSKIH PROGRAMA


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube