Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

 

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić


 

VI. odsjek za gudačke instrumente i gitaru

 

Pročelnik: izv. prof. Ivan Novinc,  inovinc1@gmail.com

 

Popis nastavnika i suradnika:

 

Violina

prof .art.         Marija Ćepulić

prof. art.         Goran Končar

prof. art.         Anđelko Krpan

prof. art.         Leonid Sorokow

izv. prof.          Marco Graziani

izv. prof.          Susanna Yoko Henkel –    Despot

izv. prof.          Ivan Novinc

izv. prof.          Davor Philips

viši asistent     Ivo Dropulić

Nasl. prof. art.    Orest Shourgot

Nasl. doc.             Martin Draušnik

 

Viola

prof art.          Krešimir Petar Pustički

izv. prof.         Aleksandar Milošev

Nasl. prof. art.  Milan Čunko

 

Violončelo

prof. art.       Krešimir Lazar

izv .prof.          Monika Leskovar Šelendić

nasl. doc.     Branimir Pustički

 

Kontrabas

Doc. Antal Paap

Nasl. izv. prof. Nikša Bobetko

 

Gitara

prof. art.         Darko Petrinjak

prof. art.         Istvan Römer

izv. prof.          Krešimir Bedek

izv. prof.          Tomislav Vukšić

 

Komorna glazba

prof. art.            Goran Bakrač

prof. art.            Laura Vadjon

izv. prof.             Pavle Zajcev

nasl. izv. prof. Vlatka Peljhan

nasl. doc.         Zita Draušnik

nasl. doc.        Jelena Očić

nasl. doc.        Martin Krpan

nasl. doc.    Smiljan Mrčela

nasl. doc.         Pedro Ribeiro Rodrigues

nasl. doc.         Igor Paro

 

 

Umjetnički suradnici

umjet. sav.      Renata Hil

umj. sur. Petra Gilming

umj. sur. Tibor Naglić

umj. sur. Domagoj Gušćić

v.umj. sur.       Nadia Varga Modrić

umj. sur.         Nikolina Ljiljak

nasl. umj. sur.  Petra Bugarin Puzović

nasl. umj. sur.  Marta Karolina Cader – Pietrzak

 

Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

 

smjer: Violina

 1. VIOLINA Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide (Rode, Dancla…) Dva stavka iz solo sonate ili partite J. S. Bacha U 1. partiti Double se ne računa kao samostalni stavak. Dovoljno je svirati samo glavni stavak bez Doublea, a u 3. partiti Menuet I i II se računaju kao jedan stavak.

Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

 1. PISMENI ISPIT – Teorija Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki,   mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice

 

smjer: Viola

 1. VIOLA: Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom   razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide, J. S. Bach: dva stavka iz jedne od suita, sonata ili partita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. b) PISMENI ISPIT: Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT: Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

smjer: Violončelo

 1. VIOLONČELO: Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide Dva kontrastna stavka iz jedne od Bachovih suita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT: Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT:  Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

smjer: Kontrabas

 1. KONTRABAS: Ljestvica i rastavljeni akordi J. E. Storch (I dio): Etida br. 22 za kontrabas solo ili etida sličnog sadržaja i težine J. S. Bach: dva kontrastna stavka iz suite za violončelo solo (obrada za kontrabas) ili dva kontrastna stavka iz prve ili druge Gamba sonate Koncert – jedan stavak sa kadencom CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT: Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT:  Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

smjer: Gitara

1.GITARA: Ljestvica – dur ili harmonijski mol, trooktavne i dvooktavne Dvije etide – F. Sor opus 31. br 19 i jedna po slobodnom izboru Dva stavka iz suite, sonate ili partite J. S. Bacha Jedno cikličko djelo CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice je najmanje: metronom = 92 (ljestvice se izvode u šesnaestinskim notnim vrijednostima – dozvoljena su tri pokušaja). Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

1. PISMENI ISPIT:

 • TEORIJA: Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja Bodovi 10 eliminacijski prag: 0
 • DIKTAT: Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima. do oktave, u srednjem registru – Zapis intervala na zadanom tonu Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike. Dvoglasni diktat:  Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5

2.PRAKTIČAN ISPIT 1) Solfeggio Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

Važni linkovi:

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – GUDAČKI INSTRUMENTI I GITARA

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-za-instrumentaliste/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram