6. ODSJEK ZA GUDAČKE INTRUMENTE I GITARU

 

O odsjeku

 

Profesori violine:

izv. prof. Ivan Novinc, pročelnik odsjeka

red. prof. Goran Končar

red. prof. Leonid Sorokow

red. prof. Anđelko Krpan

red. prof. Marija Ćepulić

izv. prof. Orest Shourgot

izv. prof. Susanna Yoko Henkel Despot

izv. prof. Davor Philips

doc. Martin Draušnik

doc. Marco Graziani

ass. Ivo Dropulić

Profesori viole:

red. prof. Milan Čunko

izv. prof. Aleksandar Milošev

izv. prof. Krešimir Petar Pustički

Profesori violončela:

red. prof. Krešimir Lazar

doc. Monika Leskovar

doc. Branimir Pustički

Profesori kontrabasa:

red. prof. Mario Ivelja

izv. prof. Nikša Bobetko

Profesori gitare:

red. prof. Darko Petrinjak

red. prof. Istvan Römer

doc. Tomislav Vukšić

doc. Krešimir Bedek

 

Profesori komorne glazbe:

red. prof. Goran Bakrač

red. prof. Jože Haluza

red. prof. Laura Vadjon

izv. prof. Pavle Zajcev

izv. prof. Zlatko Rucner

doc. Vlatka Peljhan

doc. Zita Varga

 

 

Umjetnički suradnici:  

umj. sav. Renata Hil

v. umj. sur. Petra Gilming

umj. sur. Domagoj Guščić

umj. sur. Tibor Naglić

umj. sur. Nadja Varga Modrić

umj. sur. Nikolina Ljiljak

umj. sur. Petra Bugarin

umj sur. David Vuković

umj. sur. Ana Dadić

 

PRIJEMNI ISPIT – ZAHTJEVI:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer:

Violina

VIOLINA

a) VIOLINA – Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide (Rode, Dancla…) Dva stavka iz solo sonate ili partite J. S. Bacha U 1. partiti Double se ne računa kao samostalni stavak. Dovoljno je svirati samo glavni stavak bez Doublea, a u 3. partiti Menuet I i II se računaju kao jedan stavak.

Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

b) PISMENI ISPIT – Teorija Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki,   mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Viola
 1. VIOLA Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide – jedna obavezno Kreutzer J. S. Bach: dva stavka iz jedne od suita, sonata ili partita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Violončelo
 1. VIOLONČELO Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati) Dvije etide Dva kontrastna stavka iz jedne od Bachovih suita Jedan cijeli koncert CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Kontrabas
 1. KONTRABAS Ljestvica i rastavljeni akordi J. E. Storch (I dio): Etida br. 22 za kontrabas solo ili etida sličnog sadržaja i težine J. S. Bach: dva kontrastna stavka iz suite za violončelo solo (obrada za kontrabas) ili dva kontrastna stavka iz prve ili druge Gamba sonate Koncert – jedan stavak sa kadencom CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30
 2. PISMENI ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU
 3. PRAKTIČAN ISPIT Isto kao i za AKADEMSKOG MUZIČARA VIOLINISTU

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Gitara

A) GITARA Ljestvica – dur ili harmonijski mol, trooktavne i dvooktavne Dvije etide – F. Sor opus 31. br 19 i jedna po slobodnom izboru Dva stavka iz suite, sonate ili partite J. S. Bacha Jedno cikličko djelo CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET Limitirajući tempo za ljestvice je najmanje: metronom = 92 (ljestvice se izvode u šesnaestinskim notnim vrijednostima – dozvoljena su tri pokušaja). Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

B) PISMENI ISPIT

  • Teorija Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja Bodovi 10 eliminacijski prag: 0
  • Diktat Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima. do oktave, u srednjem registru Zapis intervala na zadanom tonu Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike Dvoglasni diktat Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5* C. PRAKTIČAN ISPIT 1) Solfeggio Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike Bodovi 10 eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube