6. odsjek za gudačke instrumente i gitaru


Nastavnici violine:

izv. prof. Ivan Novinc, pročelnik odsjeka

red. prof. Goran Končar

red. prof. Leonid Sorokow

red. prof. Anđelko Krpan

red. prof. Marija Ćepulić

red. prof. Orest Shourgot

izv. prof. Susanna Yoko Henkel Despot

izv. prof. Davor Philips

izv. prof. Marco Graziani

doc. Martin Draušnik

ass. Ivo Dropulić

Nastavnici viole: red. prof. Milan Čunko

red. prof. Krešimir Petar Pustički

izv. prof. Aleksandar Milošev

Nastavnici violončela: red. prof. Krešimir Lazar

doc. Monika Leskovar

doc. Branimir Pustički (hon.)

Nastavnici kontrabasa: red. prof. Mario Ivelja

izv. prof. Nikša Bobetko (hon.)

ass. Antal Papp

Nastavnici gitare: red. prof. Darko Petrinjak

red. prof. Istvan Römer

izv. prof. Tomislav Vukšić

izv. prof. Krešimir Bedek

 

Nastavnici komorne glazbe: red. prof. Goran Bakrač

red. prof. Laura Vadjon

izv. prof. Pavle Zajcev

doc. Vlatka Peljhan (hon.)

doc. Zita Varga (hon.)

doc. Jelena Očić (hon.)

doc. Martin Krpan (hon.)

doc. Smiljan Mrčela (hon.)

doc. Pedro Ribeiro Rodrigues (hon.)

nasl. pred. Igor Paro (hon.)

 

 

Umjetnički suradnici:  

umj. sav. Renata Hil

umj. sur. Petra Gilming

umj. sur. Domagoj Guščić

umj. sur. Tibor Naglić

 umj. sur. Nadja Varga Modrić

 umj. sur. Nikolina Ljiljak

    umj. sur. Petra Bugarin (hon.)

    umj sur. Elizabeta Adžaga (hon.)

    umj. sur. Ana Dadić (hon.)

 

 

ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer:

Violina

 1. VIOLINA

– Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati)

– Dvije etide (Rode, Dancla…) Dva stavka iz solo sonate ili partite J. S. Bacha.

U 1. partiti Double se ne računa kao samostalni stavak. Dovoljno je svirati samo glavni stavak bez Doublea, a u 3. partiti Menuet I i II se računaju kao jedan stavak.

– Jedan cijeli koncert

Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

 

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

 

PISMENI ISPIT (Teorija i solfeggio):

 • TEORIJA: Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske) Melodijski intervali – uzlazno i silazno Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja
 • Bodovi: 10, eliminacijski prag: 0
 • DIKTAT: Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima. do oktave, u srednjem registru – Zapis intervala na zadanom tonu Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike. Dvoglasni diktat:  Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture
 • Bodovi: 10, eliminacijski prag: ukupno manje od 5*
 • PRAKTIČAN ISPIT
 • Solfeggio: Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike

Bodovi: 10, eliminacijski prag: ukupno manje od 5*

* ukupan zbroj pismenog i usmenog ispita

 

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Viola
 1. VIOLA:

– Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom   razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati)

– Dvije etide, J. S. Bach: dva stavka iz jedne od suita, sonata ili partita

– Jedan cijeli koncert

– Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60

Bodovi:  60,  eliminacijski prag: manje od 30

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

 1. b) PISMENI ISPIT (Solfeggio): Isto kao i za smjer: violina
 2. PRAKTIČAN ISPIT (Solfeggio): Isto kao i za smjer: violina

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Violončelo
 1. VIOLONČELO:

– Četiri ljestvice s rastavljenim akordima, tercama, sekstama i oktavama (prilikom razgovora s pročelnikom pristupnik izvlači 1 ljestvicu koju će svirati)

– Dvije etide

– Dva kontrastna stavka iz jedne od Bachovih suita

– Jedan cijeli koncert

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi: 60,  eliminacijski prag: manje od 30

 1. PISMENI ISPIT: Isto kao i za smjer: violina
 2. PRAKTIČAN ISPIT:  Isto kao i za smjer: violina

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Kontrabas
 1. KONTRABAS:

– Ljestvica i rastavljeni akordi J. E. Storch (I dio): Etida br. 22 za kontrabas solo ili etida sličnog sadržaja i težine

 1. S. Bach: dva kontrastna stavka iz suite za violončelo solo (obrada za kontrabas) ili dva kontrastna stavka iz prve ili druge Gamba sonate

– Koncert – jedan stavak sa kadencom

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

Limitirajući tempo za ljestvice, trozvuke i četverozvuke je najmanje: metronom = 60 Bodovi: 60,  eliminacijski prag: manje od 30

 1. PISMENI ISPIT: Isto kao i za smjer: violina
 2. PRAKTIČAN ISPIT:  Isto kao i za smjer: violina

 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Gitara
 1. GITARA:

– Ljestvica – dur ili harmonijski mol, trooktavne i dvooktavne

– Dvije etide – F. Sor opus 31. br 19 i jedna po slobodnom izboru

– Dva stavka iz suite, sonate ili partite J. S. Bacha

– Jedno cikličko djelo

Limitirajući tempo za ljestvice je najmanje: metronom = 92 (ljestvice se izvode u šesnaestinskim notnim vrijednostima – dozvoljena su tri pokušaja). Bodovi 60 eliminacijski prag: manje od 30

CIJELI PROGRAM IZVODI SE NAPAMET

 

 1. PISMENI ISPIT: Isto kao i za smjer: violina
 2. PRAKTIČAN ISPIT:  Isto kao i za smjer: violina


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA


KORISNI LINKOVI:

 

Prijava ispita DM           https://www.postani-student.hr

Studijski programi                   https://www.studij.hr

Muzička akademija                  www.muza.unizg.hr

Studijski programi (opširnije)

Sveučilište u Zagrebu      http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/hrvatski-i-eu-studenti/

NCVVO                        https://www.ncvvo.hr/

MZOS                           https://mzo.hr/hr

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube