Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

 

Dekan

prof. art. Igor Lešnik

Prodekan za nastavu

prof. art. Srđan Filip Čaldarović

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela

Prodekan za umjetnost i upravljanje

prof. art. Anđelko Krpan

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju

prof. art. Martina Gojčeta Silić


 

VII. odsjek za duhačke instrumente

 

Pročelnik: prof.art. Saša Nestorović

                    snestorovic@muza.hr

 

Popis nastavnika:

Flauta:

prof. art. Marina Novak

prof. art. Karolina Šantl-Zupan

nasl.prof. art. Renata Penezić

 

Oboa:

prof. art. Branko Mihanović

nasl. doc. art. Dario Golčić

 

Klarinet:

prof. art. Milko Pravdić

doc. art. Davorin Brozić

nasl. izv. prof. art. Davor Reba

 

Fagot:

prof. art. Žarko Perišić

nasl. asist. art. Matko Smolčić

 

Saksofon:

prof. art. Dargan Sremec

nasl. doc. art. Tomislav Žužak

 

Rog:

izv. prof. art. Bánk Harkay

prof. art. Boštjan Lipovšek

 

Truba:

prof. art. Dario Teskera

nasl. ass. Mario Lončar

 

Trombon, Eufonij i tuba:

prof. art. Šime Vulelija

nasl. izv.prof. art. Mario Šincek

 

Komorna glazba:

prof. art. Goran Merčep

prof. art. Saša Nestorović

 

Umjetnički suradnici:

umj. savjetnik  Marijana Komljenović

umj. savjetnik  Linda Mravunac-Fabijanić

umj. savjetnik  Marina Pletikosa

umj. suradnik Zrinka Ivančić-Cikojević

umj. suradnik   Roland Grlica

nasl. umj. suradnik Lucija Dogan

nasl. umj. suradnik Ivan Božanić

 

Zahtjevi na ispitima u postupku provjere za upis na Muzičku akademiju:

Provjera znanja iz sviranja:

FLAUTA / OBOA / KLARINET / FAGOT / SAKSOFON / ROG / TRUBA / TROMBON / EUFONIJ / TUBA

Napamet se izvode:

– jedna etida virtuoznog karaktera ili solo kompozicija (iz gradiva završnog razreda srednje muzičke škole),

–  jedno cikličko djelo (iz gradiva završnog razreda srednje muzičke škole).

Zadana skladba se izvodi iz nota – samo za smjer Flauta – koja se podiže u studentskoj službi ili preuzima na web stranici Muzičke akademije 15 dana prije Prijemnog ispita.

 

Provjera znanja iz Teorije i Solfeggia

Pismeni dio ispita iz

1) Teorije

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovom ključu

Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)

Melodijski intervali – uzlazno i silazno

Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu

Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati

Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

 

2) Solfeggia (Diktat)

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru

Zapis intervala na zadanom tonu

Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu

Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike

Dvoglasni diktat

Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

 

Usmeni dio ispita

Solfeggio – pjevanje kratkog glazbenog primjera

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike

BODOVANJE NA PRIJEMNOM ISPITU:

Ukupno u razredbenom postupku…………………………………………………….1000 bodova

  1. a) za ispite u postupku provjere………………………………………………………….900 bodova
  2. b) za uspjeh u srednjoj školi………………………………………………………………..100 bodova

 

Fauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, eufonij, tuba

  1. Glavni predmet (instrument)……………………………………………………… 60 bodova

(elim. prag: manje od 30 bodova)

  1. Solfeggio (pismeni-usmeni)……………………………………………… 20 (10+10) bodova

(elim. prag: manje od 5 bodova)

  1. Teorija ………………………………..……………………………………………………… 10 bodova

(elim. prag: 0 bodova)

 

Ukupan zbroj bodova množi se s faktorom 10

 

Važni linkovi:

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI STUDIJ – DUHAČKI INSTRUMENTI

http://www.muza.unizg.hr/studiji/integrirani-sveucilisni-studij-za-instrumentaliste/

AKADEMSKI KALENDAR:

http://www.muza.unizg.hr/akademska-godina/akademski-kalendar/

PRAVILNIK O STUDIRANJU:

http://www.muza.unizg.hr/propisi/4%20PRAVILNIK%20O%20STUDIRANJU%20integrirani_v2.pdf

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RANG-LISTE PRIJAVLJENIH PRISTUPNIKA ZA UPISE U I. GODINU SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA:

http://www.muza.unizg.hr/PRAVILNIK-O-RANG-LISTI.pdf

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram