VII. ODSJEK ZA DUHAČKE INSTRUMENTE

STUDIJ

 

Smjer:

FLAUTA / OBOA / KLARINET / FAGOT / SAKSOFON / ROG / TRUBA / TROMBON / EUFONIJ / TUBA

Studiranjem na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju stječu se i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru te znanja povezana s tim umijećima.

 

Glazbeno – teoretski predmeti:

Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe i drugi

Praktične discipline:

Komorna glazba, Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti, Metodika nastave

Izborni sadržaji:

Pedagoški modul, Jazz glazba, Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambala i mnogi drugi

Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti student stječe dodatne kompetencije u užem stručnom i umjetničkom području.

Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita – solističkim recitalom.

 

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU STUDIJEM:

Diplomirani studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste: smjerovi FLAUTA, OBOA, KLARINET, FAGOT, SAKSOFON, ROG, TRUBA, TROMBON, EUFONIJ, TUBA mogu djelovati kao samostalni umjetnici i kao članovi komornih ansambala i orkestara. Osposobljeni su za suradnički i samostalan rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i drugim sličnim djelatnostima.

U cijelosti završen izborni pedagoški modul omogućuje im rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnicima odgovarajućih instrumenata i komorne glazbe.

 

MALA POVIJEST DUHAČKOG ODSJEKA MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU

Duhački odsjek Muzičke akademije u Zagrebu počeo je s radom u školskoj godini 1954./1955. Tradicija sviranja i podučavanja duhačkih instrumenata na koju se odsjek naslanja, u Hrvatskoj je mnogo starija od toga. Već na prvoj javnoj glazbenoj školi u Zagrebu, koja je postojala od 1788. održavala se nastava duhačkih instrumenata, a vojne glazbe u gradovima i dvorovima diljem Hrvatske postojale su i prije, od početka 18. stoljeća. U Zagrebu je 1827. osnovan Glazbeni zavod čija će glazbena škola nuditi i nastavu duhačkih instrumenata, uglavnom u trajanju 3–4 godine. No trebalo je proteći još više od stoljeća da bi se duhački instrumenti počeli podučavati na visokoškolskoj razini. Jedan od glavnih razloga bio je nedostatak nastavničkoga kadra, jer je tijekom povijesti glazbenog školstva nastava duhačkih instrumenata održavana nekontinuirano, a duhački su se instrumenti mogli učiti samo kao izborni predmet uz neko drugo glazbalo. Posljedično, drugi instrumenti (klavir, orgulje, violina) koji su se u sustavu glazbenoga školstva u Hrvatskoj učili mnogo intenzivnije i stalno, imali su već početkom 20. stoljeća vrlo istaknute i ugledne pedagoge. Neposredno prije formiranja Duhačkog odsjeka na Muzičkoj akademiji najviša kvalifikacija koju su svirači duhačkih instrumenata mogli steći bila je diploma srednje škole. Bilo je u prvoj polovici stoljeća mnogo uspješnih duhača koji su i edukacijom u tom sustavu uspjeli postići solističke i orkestralne karijere, a neki od njih postali su i prvi profesori duhačkih instrumenata na Muzičkoj akademijii. Fran Lhotka bio je glavni inicijator formiranja odsjeka. Osim toga, bilo je i rijetkih akademskih muzičara duhača koji su studij završili u inozemstvu, a među takvima bio je i skladatelj i hornist Fran Lhotka. Lhotka je u doba osnutka Duhačkog odsjeka predavao harmoniju, a rog je podučavao na glazbenoj školi i svirao u opernom orkestru HNK. S obzirom na povezanost s instrumentom s jedne i Akademijom s druge strane, bio je glavni inicijator formiranja odsjeka, usprkos brojnim drugim obvezama. Ostatak početnoga nastavničkog kadra bio je popunjen uglednim solistima zagrebačkih orkestara, od kojih su neki također završili studij u inozemstvu: Theo Tabaka (flauta), Ivo Maretić (oboa), Rudolf Klepač (fagot) i Miljenko Jukić (truba). U prvoj generaciji studenata bili su Željko Pešek (flauta), Ivo Olup i Željko Veršić (oboa), Marijan Kobetić i Ivica Stojanović (fagot), Jaroslav Kubiček, Franjo Reberšak i Đorđe Putnik (truba). Studij roga započeo je već iduće školske godine, a nastavu je preuzeo Dragan Gürtl, jer je Fran Lhotka od osnutka odsjeka djelovao kao pročelnik i nastavnik komorne glazbe. Klarinet se mogao studirati od 1957., a prvi je nastavnik bio Josip Nochta. Studij trombona započeo je 1961., a nastavu je držao Marcel Fuchs. Taj se studij od 1969. proširio i na glavni predmet tubu, koju je također predavao Fuchs. Najkasnije je uveden studij saksofona, 1977., i to kao glavni predmet u klasi klarinetista profesora Josipa Nochte. Iste godine Duhački odsjek postaje VII. odsjek u ustroju Muzičke akademije. Skupno muziciranje je na Duhačkom odsjeku od samih početaka bilo vrlo važno. Zanimljivo je da su pri Muzičkoj akademiji od najranijih godina djelovali simfonijski orkestri u različitim oblicima. Današnji studenti,osim u simfonijskom, mogu svirati i u Duhačkom orkestru Muzičke akademije te u Brass ansamblu.

 

NASTAVNICI KOJI PREDAJU NA ODSJEKU:

 

Flauta:

red. prof. art. Marina Novak

red. prof. art. Karolina Šantl-Zupan

nasl. red. prof. art. Renata Penezić

 

Oboa:

red. prof. art. Branko Mihanović

nasl. doc. art. Dario Golčić

 

Klarinet:

red. prof. art. Milko Pravdić

nasl. izv. prof. art. Davor Reba

doc. art. Davorin Brozić

 

Fagot:

red. prof. art. Žarko Perišić

nasl. asist. art. Matko Smolčić

Saksofon:

red. prof. art. Dargan Sremec

nasl. doc. art. Tomislav Žužak

 

Rog:

izv. prof. art. Bánk Harkay

red. prof. art. Boštjan Lipovšek

 

Truba:

red. prof. art. Dario Teskera

nasl. izv. prof. art. Marin Zokić

 

Trombon, Eufonij i tuba:

red. prof. art. Šime Vulelija

nasl. doc. art. Mario Šincek

KOMORNA GLAZBA

red. prof. art. Goran Merčep

red. prof. art. Saša Nestorović

 

UMJETNIČKI SURADNICI:

Marijana Komljenović, umj. savjetnik

Linda Mravunac-Fabijanić, umj. savjetnik

Marina Pletikosa, umj. savjetnik

Zrinka Ivančić-Cikojević, v. umj. suradnik

Roland Grlica, umj. suradnik

Viktor Čižić, umj. suradnik

Dora Iveković, nasl.umj. suradnik

Ivan Božanić, nasl. umj. suradnik

 

Pojedinosti o Prijemnom ispitu za:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za instrumentaliste; smjer: Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Rog, Truba, Trombon, Eufonij, Tuba

Provjera znanja iz sviranja:

FLAUTA / OBOA / KLARINET / FAGOT / SAKSOFON / ROG / TRUBA / TROMBON / EUFONIJ / TUBA

Napamet se izvode:

– jedna etida virtuoznog karaktera ili solo kompozicija (iz gradiva završnog razreda srednje muzičke škole),

–  jedno cikličko djelo (iz gradiva završnog razreda srednje muzičke škole).

Zadana skladba se izvodi iz nota – samo za smjer Flauta – koja se podiže u studentskoj službi ili preuzima na web stranici Muzičke akademije 15 dana prije Prijemnog ispita.

Provjera znanja iz Teorije i Solfeggia

Pismeni dio ispita iz

1) Teorije

Tonski sustav (oktave). Bilježenje nota u violinskom i basovom ključu

Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske)

Melodijski intervali – uzlazno i silazno

Veliki, mali, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i melodijskom i harmonijskom molu

Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati

Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama

Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja

2) Solfeggia (Diktat)

Jednoglasni diktat: niz tonova jednakoga trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru

Zapis intervala na zadanom tonu

Zapis akorda (kvintakorda i obrata) na zadanom tonu

Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike

Dvoglasni diktat

Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture

Usmeni dio ispita

Solfeggio – pjevanje kratkog glazbenog primjera

Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature bečke klasike

BODOVANJE NA PRIJEMNOM ISPITU:

Ukupno u razredbenom postupku…………………………………………………….1000 bodova

  1. a) za ispite u postupku provjere………………………………………………………….900 bodova
  2. b) za uspjeh u srednjoj školi………………………………………………………………..100 bodova

 

Fauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, eufonij, tuba

  1. Glavni predmet (instrument)……………………………………………………… 60 bodova

(elim. prag: manje od 30 bodova)

  1. Solfeggio (pismeni-usmeni)……………………………………………… 20 (10+10) bodova

(elim. prag: manje od 5 bodova)

  1. Teorija ………………………………..……………………………………………………… 10 bodova

(elim. prag: 0 bodova)

Ukupan zbroj bodova množi se s faktorom 10


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA


 

KORISNI LINKOVI:

 

Priručnik za učenike  https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/hr-ncvvo-www-s3static/wp-content/uploads/2017/12/12110958/1.-PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE-17_18.pdf

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube