8. ODSJEK ZA GLAZBENU PEDAGOGIJU


Tko se može prijaviti na natječaj za studij glazbene pedagogije?

Pravo na upis na I. godinu studija ima pristupnik koji ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine i položene obvezne ispite državne mature, te ispit iz izbornoga predmeta Glazbena umjetnost. Pristupnik ima pravo prijaviti se na više studija.  Za upis studija glazbene pedagogije obvezna je viša razina državne mature iz hrvatskoga jezika.

 

NASTAVNICI I SURADNICI VIII. ODSJEKA

doc. dr. sc. Nikolina Matoš, pročelnica odsjeka

Nositelj/izvođač kolegija: Solfeggio B1-B4; Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, Metodika nastave solfeggia; Pedagoška praksa 1-2 (za studente I., II., III.a i VIII. odsjeka); Uvod u glazbenu umjetnost; Seminar iz povijesti glazbene pedagogije; Glazbeno-pedagoški projekt 1-5

Nositelj kolegija: Osnove glazbene pedagogije, Metodika nastave muzikoloških predmeta, Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu, Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I-II

mag. mus. Ana Čorić, asistentica

Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1-2;

Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu;

Pedagoška praksa 1-2 (za studente VIII. odsjeka);

Osnove glazbene pedagogije (izvođač kolegija)

mag. mus. Ivor Prajdić, asistent

Solfeggio B1-B4

Pedagoška praksa 1-2

Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I-II (izvođač kolegija)

doc dr. sc. Diana Olčar

Psihologija odgoja i obrazovanja

izv.prof.dr.sc. Marina Đuranović/ prof. dr. sc. DariaTot

Didaktika

doc. Siniša Leopold

Tambura (glavni predmet), Tambure 2, Tamburaški ansambl 1-5

 

v. pred.Veljko Valentin Škorvaga

Tambura (glavni predmet), Tambure 1, Metodika i pedagoška praksa nastave tambure

 

mag. mus. Brigita Vilč (umjetnička suradnica)

Korepeticija za Tamburu kao glavni predmet

Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu

(izvođač kolegija)

 

dr.sc. Kristina Lučić Andrijanić (vanjska suradnica)

Metodika nastave muzikoloških predmeta (izvođač kolegija)

 


VIII. ODSJEK: POZIV UČENICIMA SREDNJIH GLAZBENIH ŠKOLA


Pozivaju se svi zainteresirani kandidati za upis studija glazbene pedagogije na radionicu iz teorije glazbe, solfeggia, harmonije i harmonije na klaviru u subotu, 28 siječnja 2023. godine u sklopu Dana otvorenih vrata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Radionica će se odvijati prema sljedećem rasporedu u sobi 339 (3. kat):

Zahtjevi na kvalifikacijskom ispitu (uvod) i teorija glazbe – doc. dr. sc. Nikolina Matoš (13:00 – 14:15)

Solfeggio (diktat i pjevanje) – mag. mus. Ivor Prajdić, asist. (14:30 – 15:45)

Harmonija (pisani dio) i harmonija na klaviru – prof. art. Dalibor Bukvić (16:00 – 17:15)

Radionica je besplatna, a s obzirom na prostorno ograničenje, namijenjena je isključivo kandidatima koji planiraju pristupiti kvalifikacijskom ispitu u 2023. godini.

 


 


 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube