8. ODSJEK ZA GLAZBENU PEDAGOGIJU

Knjižica DOV 2022 – 8. odsjek – PDF


 

pročelnica:

dr. sc. Nikolina Matoš, doc., nmatos@muza.hr (matosniki.muza@gmail.com)

 

Tko se može prijaviti na natječaj za studij Glazbene pedagogije?

Pravo na upis na I. godinu studija ima pristupnik koji ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine i položene obvezne ispite državne mature, te ispit iz izbornoga predmeta Glazbena umjetnost. Pristupnik ima pravo prijaviti se na više studija.  Za upis studija glazbene pedagogije obvezna je viša razina državne mature iz hrvatskoga jezika.

 

NASTAVNICI I SURADNICI VIII. ODSJEKA

doc. dr.sc. Nikolina Matoš
Solfeggio B1-B4; Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, Metodika nastave solfeggia; Pedagoška praksa 1-2 (za studente I., II., III.a i VIII. odsjeka); Uvod u glazbenu umjetnost; Seminar iz povijesti glazbene pedagogije; Osnove glazbene pedagogije

mag. mus. Ana Čorić, asistentica
Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1-2; Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu; Pedagoška praksa 1-2 (za studente VIII. odsjeka); Osnove glazbene pedagogije

mag. mus. Ivor Prajdić, asistent
Solfeggio B1-B4; Pedagoška praksa 1-2

prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub / dr. sc. Diana Olčar
Psihologija odgoja i obrazovanja

dr. sc. Marina Đuranović, izv. prof. / prof. dr. sc. DariaTot
Didaktika

prof. art. Tomislav Uhlik
Priređivanje za ansamble 1-2; Sviranje partitura C1-C2

Siniša Leopold, doc.
Tambura (glavni predmet), Tambure 2, Tamburaški ansambl 1-5

Veljko Valentin Škorvaga, v. pred.
Tambura (glavni predmet), Tambure 1, Metodika i pedagoška praksa nastave tambure

mag. mus. Brigita Vilč (umjetnička suradnica)
Korepeticija za Tamburu kao glavni predmet

 

 

 AKADEMSKI KALENDAR – DATUMI ODRŽAVANJA ISPITA PROVJERA

 

 

 

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube