JAVNI POZIV

ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

MUZIČKE AKADEMIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

 

JAVNI POZIV

 

na iskaz interesa za izbor 2 naslovna asistenta u umjetničkom području: glazbena umjetnost, umjetničko polje: izvođenje glazbe, umjetnička grana: sviranje (instrumenti), za Violinu, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru

 

Uvjeti: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te općim aktima Muzičke akademije.

Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (maksimalno jedna stranica), popise i dokaze o umjetničkom, nastavnom i stručnom radu. Strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika B 2, odnosno dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijavu s traženom dokumentacijom na natječaj te dokaze o ispunjavanju kriterija odnosno uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na mail adresu pročelnika Odsjeka: inovinc@muza.hr

Prijave se primaju u roku 8 dana od dana objave javnog poziva. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Postupak odabira: stručno povjerenstvo i uvjete izbora kandidata odrediti će Odsjek za gudačke instrumente i gitaru te o istome obavijestiti kandidate prije pristupanja oglednom predstavljanju.

Postupak po javnom pozivu ne obvezuje Muzičku akademiju i ne smatra se službenim postupkom izbora za naslovnog asistenta.

Kontakt osoba:

Izv. prof. art. Ivan Novinc

Pročelnik Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru

Mail: inovinc@muza.hr

Mob: 0959051404

Zagreb, 20.03.2024.

© 2016 Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram